UITGAVE Kerkbode


nummer

9

datum

29-FEB-2008THEMA
Afscheid Noorderkerk vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Afscheid - N. Kemps-Stam
Dit keer geen Actueel zoals u dat gewend bent. Voor u ligt namelijk een bijzondere Kerkbode. Het is een speciaal nummer dat in zijn geheel gewijd is aan de sluiting van de Noorderkerk in Groningen. Zondagmorgen 2 maart vindt de laatste kerkdienst plaats. Het plan is om 12 appartementen op de plek van het interieur van de 87-jarige kerk te bouwen en achter de kerk woningen neer te zetten. Dit moet zodanig gebeuren dat de voorgevel van de kerk kan blijven staan. ‘Daarmee blijft de “Gereformeerde k......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Banned IconArbeiders in de wijngaard
Vroeger liep men naar de kerk. Mensen die toch de tram namen, werden daarop aangesproken. Ook van predikanten werd verwacht dat ze van Groningen naar Helpman zouden lopen bij ruildiensten. Fietsen op zondag was in de jaren ’50 ook nog taboe. Ondanks het feit dat Abraham Kuyper in De Heraut schreef dat ‘in de Bijbel staat dat de rustdag geldt voor de mens en niet voor de fiets’.......
Banned IconDe baas van de kerk
Wie is de baas van de kerk? Degene die de sleutel heeft. De koster. Een onmisbare persoon voor en in een kerkgebouw. Ook doordeweeks. Want hij is eveneens de baas in de keuken. Zijn aanwezigheid is voor iedereen van belang. Tijdens verenigingen, catechisaties, gemeente-avonden en kerkenraadsvergaderingen heeft hij de koffie en thee al klaar staan. En hij is er bij bijzondere gelegenheden. Een koster(sechtpaar) moet in het bezit zijn van een grote dosis humor en mensenkennis. Want God heeft soms......
Banned IconDe Gereformeerde kathedraal
Toen de Noorderkerk op 9 mei 1921 in gebruik werd genomen, schreef de Nieuwe Provinciale Groninger Courant: “In het Noorden van onze stad is een monumentaal gebouw verrezen, een gebouw dat een sieraad is niet alleen voor dat deel van Groningen, maar ook voor de hele stad, een sieraad ook voor de Gereformeerde Kerk, die door haar groei tot deze bouw genoodzaakt werd.” Ds. G.J. van der Vegt, toenmalig predikant te Haren feliciteerde de gemeente met het indrukwekkende gebouw. Hij sprak het pia votu......
Banned IconEen orgel dat tot de verbeelding spreekt
Na de opening van de Noorderkerk op 9 mei 1921 zorgden een oud orgeltje of koperblazers voor de begeleiding van de gemeentezang. Een kerkorgel was er nog niet. Bij diverse orgelbouwers vroeg men offertes aan. Er werd besloten dat de Duitse firma Rohlfing voor 12.536 euro een orgel mocht bouwen. Op 10 december 1923 werd het in gebruik genomen. Een roomse organist van de Broerkerk die het wilde bespelen, werd geweigerd. In 1975 was het orgel aan vervanging toe. Orgelbouwer Reil kreeg opdracht een......
Banned IconEindbestemming - N. Kemps-Stam
Toen ik werd opgetrokken uit graniet en steen waande men zich weer in het huis des Heren, al waaide er geen wierook door me heen en rook men slechts de geur van natte kleren. De mensen in de stad...
Banned IconJeugd en kerk
Wie galerijen aanbrengt in een kerk, kan rekenen op rumoer. Al vanaf het begin werden ouderlingen aangesteld om de orde te handhaven. De ordebewaarder die daarna werd aangesteld, hield er al gauw weer mee op, omdat hij door het lawaai de preek niet kon volgen. Onrust ontstond er ook doordat men in de jaren ’30 tijdens de kerkdienst in de paden bleef staan. Om nog maar niet te spreken over het bekrassen van de banken door de jeugd. De jaren ’70 brachten een eigen probleem mee in de vorm van barbe......
Banned IconMartelaar in dienst van God Helpman herdenkt ds. J.W. Tunderman
De vrijgemaakte kerk van Helpman viert dit jaar het 75-jarig bestaan van de kerk. Op 23 mei a.s. is een gedenkavond en op 24 mei vindt er ’s middags een reŁnie plaats. In de Opstandingskerk aan de P.C. Hooftlaan 48 is op woensdagmiddag 5 maart en vrijdagavond 7 maart een tentoonstelling te zien over de Geref. Kerk van Helpman in de Tweede Wereldoorlog. Er wordt ruime aandacht geschonken aan ds. Tunderman, die het totalitaire systeem van het nationaal-socialisme bestreed. Hij werd gearresteerd en......
Banned IconVan Groot-Groningen naar Groningen-Noord
Op 27 september 1944 vond in Groningen de Vrijmakingsvergadering plaats. De vrijgemaakte kerk telde toen 7500 leden. Van de kerkgebouwen in de stad hadden de vrijgemaakten alleen de Noorderkerk overgehouden om te kerken Die had te weinig zitplaatsen voor zo’n grote gemeente. Er werd een regeling getroffen met andere kerken om ’s zondags diensten te beleggen. Het zou tot 1954 duren voordat de kerkelijke goederen verdeeld werden. Pas in 1961 werd besloten de ongedeelde vrijgemaakte kerk in drie ze......
Banned IconZendende kerk
Groningen-Noord staat ook bekend als thuiskerk voor zendelingen. Afwisselend was de kerk beroepende of zendende kerk. Het Groninger Zendingscollege (GZC) was meestal verantwoordelijk voor het zendingswerk, Groningen-Noord bood kerkelijk/ambtelijk onderdak. In de jaren ‘50 besloot het GZC zendelingen naar West-Borneo te sturen. Ds. A.H. Algra vertrok in 1954 naar West-Borneo en in 1958 kwam ds. J. van Benthem op Nieuw-Guinea aan. Het was de tijd dat het thuisfront zilverpapier en postzegels inlev......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Grunneger dainst
Zundag 2 meert wordt er om 9.30 uur in de Chr. Geref. Kerk, Huibertplaat in Delfziel 'n Grunneger dainst holden.......
Search document Icon - lezen - Kringvergadering
Zuidhorn - Op D.V. 4 maart a.s. zal er om 20.00 uur een Kringvergadering worden gehouden in de Geref. Kerk ‘De Rank’, Westergast 8.......
Search document Icon - lezen -
Beroepen Enschede-Zuid - (deeltijd) C. van de Beek te Lichtenvoorde...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Kort verslag van de vergadering classis Assen, gehouden op 14 februari 2008 in de Geref. Kerk te Oosterwolde.......
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Aan de classiskerken:......
Search document Icon - lezen - Classis Hoogeveen
Persverslag van de vergadering van de classis Hoogeveen, gehouden op donderdag 14 februari 2008.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Zaterdag 1 maart Groningen, Laatste improvisatieorgelconcert met samenzang in de Noorderkerk, door Martin Mans, Akkerstraat - 20.00 uur Woensdag 5 maart Uithuizermeeden, Paasconcert...
Search document Icon - lezen - Markuspassion door Canticum Novum
Dokkum/Harlingen - De prachtige passiemuziek naar het evangelie van Marcus, geschreven door de barokcomponist Reinhard Keiser, zal D.V. worden uitgevoerd door het geref. vocaal ensemble “Canticum Novum” o.l.v. Jannie de Groot.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Jeugdwerkconferentie
Groningen - Na twee congressen ‘Derde paasdag’ organiseert het Gomarus College deze keer op zaterdag 8 maart een jeugdwerkconferentie, waarin het leren van elkaars ervaringen centraal staat. Hoe motiveer ik de jongeren van deze tijd? Hoe doet een ander dat?......
Search document Icon - lezen - Winterlezingen in Ten Boer
Op 12 februari is in Ten Boer de eerste winterlezing van dit seizoen gehouden. De ongeveer 220 belangstellenden beluisterden het referaat van prof. dr. M. te Velde over “Vrijgemaakten gaan voor waarheid, eenheid en verscheidenheid”.......