UITGAVE Kerkbode


nummer


datum

1-JAN-2002THEMA
uit het archief vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Middagdienst, een goede gewoonte? Gedachten over de middagdienst(1)
"Pap, waarom moeten wij twee keer naar de kerk?" "Omdat dat zo hoort, jongen." Herkent u uw vader of misschien wel uzelf in deze vader? Is het een antwoord uit gemakzucht? Of weet hij eigenlijk het antwoord niet? Hoe dan ook: er wordt twee keer naar de kerk gegaan. De geschetste situatie is echter de laatste jaren geen vanzelfsprekendheid meer. De middagdiensten worden her en der steeds minder bezocht. Wat is er toch aan de hand met deze dienst? In de classis Grootegast speelt deze vraag al geru......
Search document Icon - lezen - Wordt het niet eens tijd voor een nieuw behangetje? Gedachten over de middagdienst (2)
Vorige week vroegen we uw aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de middagdienst. Zo was te zien dat deze dienst zijn oorspronkelijke functies van leerdienst en openbare catechisatie verloren heeft. Er wordt nog wel uit de Catechismus gepreekt, maar in de praktijk is een catechis-muspreek inwisselbaar geworden met de vrije-stof-preek. Wat vandaag de dag opvalt, is dat de middagdienst niet meer door iedereen bezocht wordt. Met welke bedoeling de classis Grootegast over de middagdienst inmidd......