UITGAVE Kerkbode


nummer

21

datum

23-MEI-2008THEMA
De stem van de kerk vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Gods onvoorstelbare barmhartigheid voor Jood & Griek - J.T. Oldenhuis Handelingen 3 vers 26: God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder van u die afkeert va
Preken en toespraken moeten landen. Het mooiste is als er een strak betoog wordt opgezet, waarin de spanning van punt tot punt vastgehouden kan worden en in de allerlaatste zin de conclusie naar voren springt, die eigenlijk niet meer verrassen kan, omdat ze in het hele betoog is voorbereid, maar die toch als een dolkstoot het hart van de hoorders raakt. Welke prediker zoekt daar nķet naar?......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Boekbespreking - A. Bas
In de ADChartasreeks die uitgaat van ons Archief- en Documentatiecentrum in Kampen, verscheen als nummer 11 een boek met daarin herinneringen van de vorig jaar overleden dr. W.G. de Vries aan de jaren 1926-1952. Al lezend dringt de vraag zich op wat nu precies de waarde en betekenis is van een persoonlijk getint boek als dit. Is het alleen van belang voor hen onder ons die dr. De Vries persoonlijk hebben meegemaakt, of reikt het verder?......
Search document Icon - lezen - Column:Ambt bekleden - W.L. de Graaff
Regels zijn regels. Ook in de kerk. Het klinkt ferm en stoer. Het lijkt ook duidelijk. Als we de regels hanteren, is er nooit ruimte voor aarzeling en hellend vlak. Behalve dat een kerkelijk leve...
Search document Icon - lezen - De groeten uit Dehra Dun - N. Kemps-Stam
In Nederland mogen dan veel mensen God en de kerk de rug hebben toegekeerd, er is wel iets anders voor in de plaats gekomen. Allerlei vormen van religiositeit hebben ons land veroverd. Want dat er meer is tussen hemel en aarde, wordt vaak wel geloofd. Dat leidt tot het zoeken naar spiritualiteit, verering van de natuur of geloof in bovennatuurlijke krachten. Prinsessen praten met bomen of engelen en alternatieve genezers worden druk bezocht. Bijgeloof viert hoogtij. Piet Houtman kan er van meepr......
Search document Icon - lezen - GS 2008 - W. Tiekstra Zwolse zaken (5) Indrukken van een synodelid
De preses van de synode fietste op 2e Pinksterdag in het Groene Hart van Holland. Daar vond hij een blauwe ballon voorzien van het logo van de Theologische Universiteit in Kampen (TU). Hij bracht hem mee naar de synode met de vraag: wat wil de TU voor ons betekenen? Daar komen wij deze synodeweek achter. Lees maar.......
Search document Icon - lezen - Vanzelfsprekend - A. Bas
Vorige week hebben we stil mogen staan bij de unieke plaats van de Schrift in ons kerkelijk leven. Want de Bijbel vormt daarin de enige maatstaf en naast de Bijbel ‘hebben’ we niets als kerk. Ook hebben we ons afgevraagd hoe dat zo gekomen is en in dat verband stilgestaan bij de persoon van Maarten Luther. Hij ontdekte in en door de Schrift het evangelie van genade alleen en heeft het sindsdien als zijn ‘missie’ gezien om dat evangelie te herstellen.......
Search document Icon - lezen - Wat zullen we zingen? (2) - J.T. Oldenhuis Hoe maak je keuzes?
De vorige week vroeg ik aandacht voor het Rapport van de Deputaten Kerkmuziek, waarover de huidige synode beslissingen moet nemen. Duidelijk werd dat er van de synode beslissingen worden gevraagd, die de mogelijkheid in zich hebben, dat het hele project van het eigen Gereformeerd Kerkboek nog wel eens een heel andere wending kan gaan nemen. Ik heb de hoop uitgesproken, dat het voorstel om toetreding tot of samenwerking met de ISK te verzoeken in goede aarde zal vallen bij de synode, ook al zal d......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Letterlijk lezen - J.H. Kuiper
“Ik ben een lelie van Saron”, zegt het meisje uit Hooglied. Niemand zal dit letterlijk opvatten. Het is kennelijk een vergelijking: ik ben net zo mooi als een lelie. Denk daarbij niet aan het product van onze landbouw, dat bol staat van techniek, maar aan de bloem, zoals die oorspronkelijk in de natuur voorkomt. Misschien kun je nog wel een stapje verder gaan: Ik ben voor hem, voor mijn vriend, net zo mooi als een lelie van Saron. Ze zou immers volgens eigen zeggen nooit een schoonheidswedstrijd......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Samenkomsten Vlieland Op Vlieland zullen dit jaar samenkomsten van de Gereformeerde kerk (v) gehouden worden op de zondagen 29 juni t/m 17 augustus in de Nicolaaskerk van de PKN Gemee...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Kort verslag van de classis Assen, gehouden op donderdag 15 mei jl. in Roden.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Korendag Winsum
Winsum - Acht koren uit de gemeente Winsum, Eemsmond, Bedum, De Marne en Zuidhorn zullen zich presenteren tijdens de KCZB Korendag op zaterdag 31 mei a.s. Aan het evenement werken in totaal 18 koren mee. De organisatie is in handen van de Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB) provinciale afdeling Groningen.......
Search document Icon - lezen - Orgeldemonstratie & -concerten
Groningen - De Stichting Orgelconcerten Der Aa-kerk Groningen organiseert deze zomer een orgeldemonstratie op zaterdag 31 mei en een tweetal orgelconcerten op de woensdagen 4 en 11 juni, in de Pelstergasthuiskerk.......
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Nieuwe directeur DVN
Zwolle/DVN - Drs. Robert A. Scholma wordt de nieuwe directeur van De Verre Naasten (Instituut voor Zending, Hulpverlening en Training van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt). Hij volgt ir. Menno van Hulst op, die directeur wordt van het partijbureau van de ChristenUnie.......