UITGAVE Kerkbode


nummer

24

datum

16-JUN-2006THEMA
Heilige Geest: Gave en Gever vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Romeinen 8: 15 Abba, Vader! De heilige Geest is de Geest van het zoonschap - Matthijs Haak
Paulus spreekt in Romeinen 8 over drie ‘wetten’: de wet van zonde, de wet van Mozes en de wet van de Geest (vs. 2-4). De eerste wetmatigheid is zo sterk dat de goede wet van Mozes het niet in e...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - God roemen en prijzen, door de Geest - A.H. Driest
We willen in deze bijdrage stilstaan bij het roemen en prijzen. En dan vooral het prijzen zoals dat via zang en muziek in de dienst aan God een plaats kreeg. ......
Search document Icon - lezen - Liturgie na ‘Zuidhorn’ - A.H. Driest/reacties vanuit de kerken
Het is al weer 5 jaar geleden dat de Generale Synode van Zuidhorn werd gehouden. Op deze synode is uitvoerig gesproken over ‘de liturgie’. Er zijn besluiten genomen die vooral de kerken aan het...
Search document Icon - lezen - Stromen van levend water (3) - Matthijs Haak
In dit en in het volgende artikel komen voorbeelden van Geestesgaven naar voren. Want de bundel Stromen van levend water wil vooral een praktijkboek zijn. Zonder commentaar geef ik gedeeltes van de praktijkvoorbeelden door. In dit artikel gaat het om de gave van profetie.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - God is te kennen - Jan Kuiper
Maart 2005. Een predikant van Wassenaar houdt een preek die veel stof doet opwaaien. Dat kan een compliment zijn, maar is het in dit geval niet. Het is een preek die antisemitische zinsneden bevat. De jood Judas is het prototype van de verrader in ons. En Hitler had gelijk in zijn uitleg van de bijbel.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog.
Wij zoeken nog voorgangers voor de zondagen 23 juli en 27 augustus. Wij vragen u dringend, als u in de gelegenheid bent, om u op te geven als voorganger en wilt u ons dat zo spoedig mogeli...
Search document Icon - lezen -
Beroepen Ermelo - P.F. de Boer te Staphorst Beroep aangenomen Middelharnis i.c.m. Pernis-Albrandswaard - D.J. van Diggele te Veenendaal-Oost Assen-Zuid - G. Meijer...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de PS Drenthe te Assen 1 juni 2006.
Samengeroepen door de kerk van Veendam en voorbereid door de secretaris br. Toebes vergaderde de PS o.l.v. ds. P.H. van der Laan (preses), ds. S. de Jong (scriba) en ds. P. van den Berg (assessor...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Prijswinnend Focaliber zingt in Loppersum
Op zaterdagavond 17 juni a.s. kunt u in de NH-kerk van Loppersum luisteren naar Engelse avondmuziek. Dit wordt gedaan in twee concerten op één avond. Om 20.00 uur zal het nieuwe koor The D...
Search document Icon - lezen - Wat is het takenpakket van de predikant? (mededelingen van het College van Bestuur van de TU Kampen, d.d. 24 mei 2006)
Personalia Op 16 maart is prof. H.M. Ohmann overleden. Het College van Bestuur herdenkt met dankbaarheid zijn werk en zijn betekenis voor de TU en voor de kerken. Takenpakket predikant...
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda vrijdag 16 juni Rouveen, Zomerconcert ‘De Lofstem’, ‘Sjaloom’en ‘Klein Sjaloom’, De Levensbron, Esdoornlaan 3 - 20.00 uur zaterdag 17 juni Bedum, Orgelconce...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Nieuwe directeur Theologische Universiteit
Kampen - Het College van Bestuur heeft de heer N. Versteeg RA te Best benoemt. Hij zal de huidige directeur H. Hartog opvolgen. De heer Versteeg (1955) heeft na het atheneum de opleidingen...