UITGAVE Kerkbode


nummer

13

datum

28-MRT-2008THEMA
Een lerende gemeente vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Het doodshemd - W.L. de Graaff
1 Tessalonicenzen 5 vers 14-18: Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. (…) Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij Hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. “Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruidsjurk.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Gereformeerd onderwijs? - S.M. Alserda
Na een artikel over de taak van ouders (geloofsopvoeding) en een artikel over de taak van de kerk (catechese), nu een artikel over de derde instantie, die zich met dezelfde jongeren bezig houdt: de gereformeerde scholen. Er is nog steeds reden om de ‘triangel’-gedachte in leven te houden: het is belangrijk dat alle drie de instanties op n lijn zitten in de begeleiding van deze jongeren. Daarom is het goed om na te denken over de taak en het gereformeerde karakter van het school-onderwijs aan o......
Search document Icon - lezen - Groeten uit Dehra Dun - N. Kemps-Stam
Over bouwvakkers wordt vaak in stereotypen gesproken. Het zijn stoere mannen met onbloot bovenlijf die op steigers in de weer zijn met cement en stenen. Ze fluiten naar elke mooie vrouw die voorbij loopt. Aan het eind van de dag gaan ze naar moeder de vrouw voor een stevige Hollandse pot. En in het weekend staan ze hun auto te wassen. In India wonen de bouwvakkers in tenten bij de plek waar ze werken. En het hele gezin helpt mee. Piet Houtman heeft er met verbazing naar gekeken.......
Search document Icon - lezen - Over het begin - W.L. de Graaff
Vragen over de beschrijving van het begin van de wereld blijven actueel. Allereerst is er de spanning tussen de evolutietheorie en het scheppingsgeloof. Heeft God alles gemaakt of heeft het lot alles veroorzaakt? Tegelijk is er spanning over de vraag: hoe lezen we Genesis 1 en 2? Dit leidt zelfs tot verontrusting onder een aantal kerkleden, die zich in allerlei al dan niet digitale platforms verenigen.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Geloven in de hel - J.H. Kuiper
Ooit las ik in een heruitgave van een boek van Richard Baxter, een bekend puritein uit de zeventiende eeuw, dat hij vast niet in de hel geloofd zou hebben als hij onder het bijbelse getuigenis daarover uit kon. Daarin zou hij vast niet de enige zijn en als mensen er in deze tijd op bevraagd worden, komt hetzelfde naar voren. Welke plaats neemt het geloof in zoiets vreselijks nu in? In verband met Pasen denken we liever aan de hemel en de nieuwe aarde. Toch gaat het in de Bijbel ook soms over een......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste diensten
Assen - Als de Here het wil zal er op zondag 30 maart om 14.30 uur in de Maranathakerk, Nobellaan 140, een dienst met aanpassingen worden gehouden voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking.......
Search document Icon - lezen - Fryske tsjinst
Damwld - Sneintemiddei 30 maart o.s. is der in Frysktalige tsjinst yn de Grifformearde tsjerke frijmakke ‘De Begroeting’. De tsjinst begjint om 14.00 oere.......
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Beroepen Driebergen-Rijssenberg - kandidaat G. Riemer te Amsterdam Beroep aangenomen Amsterdam Zuid-West - W. van der Schee te Loenen...
Search document Icon - lezen - Uitnodiging kringvergadering
Het kringbestuur nodigt u uit voor de kringvergadering Uithuizen e.o. die op D.V. 2 april om 19.45 uur in Middelstum wordt gehouden.......
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Voorlopige agenda voor de vergadering van de classis Drachten, te houden op D.V. woensdag 2 april 2008 in het ‘Ichtus Hs’ te Drachten, aanvang 19.30 uur.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - 1e CD Focaliber
Middelstum - Op zaterdag 5 april presenteren we om 20.15 uur in de Hippolytuskerk onze eerste CD: ‘Focaliber - vocaal kaliber’. We laten een deel van ons repertoire horen, o.l.v. Edwin Velvis en begeleiding op het orgel door Sietze de Vries.......
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Vrijdag 28 maart Leek, Voorjaarsvergadering Stichting Broederschap - 20.00 uur Mussel, Verzoek-improvisatieconcert op het orgel, door Martin Mans, iedere 10e bezoeker ontvangt een gr...
Search document Icon - lezen - Voorjaarsconcert
Bedum - Op zaterdag 29 maart geeft Brassband Heman uit Zuidwolde om 20.00 uur een voorjaarsconcert in de Maranathakerk.......
Search document Icon - lezen - Voorjaarsconcert
Franeker - Op zaterdag 5 april a.s. zal het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor om 20.00 uur een voorjaarsconcert houden in ‘de Voorhof’, Voorstraat 71.......