UITGAVE Kerkbode


nummer

6

datum

8-FEB-2008
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - ‘…de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.’ - W.L. de Graaff Psalm 121:8
Zondagmiddag 15.30 uur. De zegen is gegeven. De jas is gevonden en zo meteen naar buiten.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - ‘Er moeten dienaren of herders zijn…’ - A. Bas
Is de gereformeerde ambtsleer van graniet? Anders: wat is precies het karakter van deze leer? Moeten we die zien als één van de mogelijkheden waar we op een bepaald moment in onze geschiedenis voor gekozen hebben? Of is het méér dan dat? In de woorden van deputaten ‘Dienst en Recht’: zijn de bestaande ambten een tijdgebonden invulling van de diensten uit het Nieuwe Testament of veel meer rechtstreeks daaruit afkomstig?......
Search document Icon - lezen - De komende Generale Synode (2) - J.T. Oldenhuis Wat moet anders?
De vorige week was de conclusie, dat het met de generaal-synodale organisatie anders moet. Er is een apart deputaatschap ingesteld om daar eens goed over na te denken en met heldere voorstellen te komen. Ze hebben de zaak grondig aangepakt en hun bevindingen in een rapport van ruim twintig pagina’s vastgelegd. Ik citeer eerst de samenvatting die ze zelf op de eerste pagina geven. Vervolgens geef ik iets van hun scherpe analyses en verrassende voorstellen door. Commentaar laat ik achterwege. Lees......
Search document Icon - lezen - Leren is meer dan onthouden - N. Kemps-Stam Nieuwe catechesemethode Follow Up!
Catechisatie. Wat denkt u wanneer u dit woord leest? Mooie tijd, daar ging ik graag naar toe? Of: dat was erg saai en ik was blij toen het niet meer hoefde. Hoe komt het toch dat catechisatie vaak als vervelend ervaren werd (en wordt)? Lag dat aan de vorm van onderwijs? Je zat op school en je was blij als je vrij was. Moest je ’s avonds nog eens naar ‘kattebak’, waar je weer moest luisteren en opletten. Op het laatste moment had je nog even het huiswerk geleerd en als je een beurt kreeg, raffeld......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Persschouw - J.P. van der Wal
Onlangs besloot de GS van de CGK het zgn. federatieve groeimodel, als stap op weg naar kerkelijke eenheid met onze kerken, niet in te voeren. Argument: de kerken kunnen het nog niet dragen. In de kerkelijke pers zijn al verschillende reacties op dit synodebesluit gegeven. Het opmerkelijke commentaar van ds. J. Jonkman in De Wekker wil ik u daarbij niet onthouden. Hij distantieert zich nadrukkelijk van het besluit van de synode van zijn kerken:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Zaaien - J.H. Kuiper
De laatste maanden is er veel aandacht voor de zending op Papua. Vroeger Irian Jaya, nog eerder Nieuw Guinea. Zelf heb ik een deel van mijn jeugd in Enschede-Noord doorgebracht, zendende kerk voor dat gebied. Naar voren kwam het moeizame begin en soms de onverwachte zegen op het werk. Nu, na veel jaren, blijkt het allemaal veel moeizamer dan het in de eerste tijd leek en dan de indruk die je soms kreeg uit de zendingsbladen. Een paar weken geleden kwam dat indringend naar voren, toen zendeling K......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Zondagavondzang Hoogkerk
Hoogkerk - Op zondag 10 februari zal er om 19.30 uur weer samen gezongen worden in de kerk, Hoendiep 232.......
Search document Icon - lezen -
Beroepen Eindhoven-Best - Kandidaat J.A. Francke te Zwolle Hattem-Noord - A.J. van Zuijlekom te Dordrecht Wezep - (tweede predikantsplaats) Z.J.C. van Harten te Blije-Hol...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Agenda voor de vergadering van de classis Assen op donderdag 14 februari in Oosterwolde.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Appingedam
De Raad van de Geref. Kerk te Ten Boer, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis Appingedam op om te vergaderen op D.V. donde...
Search document Icon - lezen - Particuliere Synode Fryslân
Eerste voorlopige agenda van de voortgezette vergadering van de PS Fryslân op woensdag 21 mei 2007 te Leeuwarden, aanvang 16.30 uur in het gebouw van de Gereformeerde Kerk ‘De Morgenster’, Vrijheidsplein 1 te Leeuwarden.......
Search document Icon - lezen - Verslag classis Groningen
Namens de kerk te Groningen-Oost opent ds. J.W. Roosenbrand de vergadering van de classis Groningen. De elf kerken blijken wettig vertegenwoordigd en onder leiding van de voorzitter ds. J.M. Groe...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - 3x Martinikerk
Groningen - U kunt in de maand maart weer kiezen waar u heen wilt, want Pieter Jan Leusink en zijn koren treden maar liefst drie keer op in de Martinikerk.......
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Zaterdag 9 februari Uithuizermeeden, Voetbaltoernooi georganiseerd door Gereformeerd Ontmoetings Centrum, Sporthal Scherphorn - 18.00 uur Info/opgave: www.goc.uithuizermeeden.nl of mrjm_nr...
Search document Icon - lezen - Ben Ketting & Joyfull
Ureterp - Op woensdagmiddag 27 februari organiseert het kinderkoor Joyfull uit Frieschepalen een concert met de bekende zanger Ben Ketting, om 14.00 uur in sporthal De Wier, De Telle 21.......
Search document Icon - lezen - Laatste orgelconcert Noorderkerk
Groningen - Op zaterdagavond 1 maart verzorgt de bekende organist Martin Mans om 20.00 uur een improvisatieorgelconcert met samenzang op het prachtige orgel van de Noorderkerk aan de Akkerstraat.......
Search document Icon - lezen - Pasen 2008
Die dag was het stil, doodstil, bij het graf. Je hoorde niets, op het geschuifel van de bewakers na. Eén dag, twee dagen, drie dagen waren er al voorbij gegaan! Zou Jezus dan toch echt Zijn l...
Search document Icon - lezen - Tijd voor… Vitamin J
Ulrum - Gospelgroep Young Spirit brengt 4e CD uit! Het presentatieconcert vindt op zaterdag 16 februari om 20.00 uur plaats in de Gereformeerde Kerk, Schapenweg 4.......