UITGAVE Kerkbode


nummer

23

datum

9-JUN-2006THEMA
Heilige Geest: Gave en Gever vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - En toen de Pinksterdag aanbrak. (Hand. 2:1) - A.H. Driest
Er is in de bijbel aandacht voor schaduwwerking. Er gebeuren veel dingen die een schaduw zijn van het echte, van iets dat veel groter is. Het leven en werk van Jezus zie je in zijn schaduw voor je opdoemem als je let op de offerdienst bij de tempel, als je let op de besnijdenis waarbij bloed vloeide.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Laat de bijbel ruimte voor een kindernevendienst? - Jantinus Janssen
Als de gedachte aan iets als een kindernevendienst (voortaan: knd) in de kerken ter sprake komt, blijkt telkens dat een aantal leden van de gemeente (ouders en niet-ouders) van mening is dat het principieel onjuist is om kinderen tijdens de preek uit de kerkzaal te laten gaan voor hun eigen deel-bijeenkomst.......
Search document IconText Icon - lezen - Stromen van levend water (2) - Matthijs Haak
Vorige week werd een begin gemaakt met de bespreking van de bundel Stromen van levend water: een praktijkboek over de gaven van de heilige Geest in onze tijd. Het was een poging vanuit verschillende meningen een ingang in dit boek te vinden. In dit artikel wil ik het pleidooi ‘Ruim baan voor de Geest’ kort naar voren brengen en er vragen bij stellen. ......
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda vrijdag 9 juni Groningen, Bazar t.b.v. de renovatie van de kerkzaal, Columnakerk, Paulus Potterstr. 2 - 19.00 uur (zie ook zaterdag) zaterdag 10 juni Groninge...
Hide details for ActueelActueel
Search document IconText Icon - lezen - Hier in de christelijke kerk - Jan Kuiper
Er is altijd veel gesprek geweest over de woorden ‘hier in de christelijke kerk’. In veel gemeenten hebben ze geklonken, toen rond Pinksteren veel jonge mensen ja zeiden op de leer van die christelijke kerk. Dat is op zich al een geweldig bemoedigend gebeuren. Een nieuwe generatie staat klaar om de fakkel over te nemen. Bij alle zorgen die al dan niet terecht geuit worden over de toekomst van de kerk is dat iets om met dankbaarheid stil te staan. Je kunt immers niet anders dan door de Geest Abba......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen Ermelo - P.F. de Boer te Staphorst Aangenomen Putten - J. Wesseling te Ede-Zuid Middelharnis i.c.m. Pernis-Albrandswaard - D.J. van Diggele te Veenendaal-...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Leeuwarden, te houden D.V. op woensdag 21 juni 2006, aanvang 20.00 uur, in “De Morgenster”, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden ......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Bedum – Op zaterdag 17 juni bespeelt de Groninger organistEvert Spriensma het orgel van de Goede Herder Kerk. Veelal zal hij zijn eigen werken ten gehore brengen, aangevuld met...
Search document Icon - lezen - Samen zingen uit de E&R bundel
‘Samen zingen uit de E&R bundel’ is het thema van het zomerconcert in Rouveen. Het koor ‘de Lofstem’ en de kinderkoren ‘Sjaloom’ en ‘Klein Sjaloom’ hopen op D.V. 16 juni dit zomerc...
Search document Icon - lezen - Sing-in en ontmoetingsavond
Wijnjewoude – Op zondag 11 juni is het zover! Een speciale zang- en ontmoetingsavond in de Gereformeerde Kerk. Samen willen we door het zingen van Christelijke liederen God loven en prijz...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Promotie drs. J.H.F. Schaeffer
Kampen - Op woensdag 28 juni 2006 zal, zo God wil, aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland promoveren drs. J.H.F. Schaeffer, op een proefschrift...