UITGAVE Kerkbode


nummer

6

datum

6-FEB-2004THEMA
Geloof en medische ethiek (1)
Ziekte en gezondheid
vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Geneesheer, genees uzelf! - J.H. Kuiper
Lukas 4: 23......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Gebedsgenezing? - J.H. Kuiper
Nu de wereld in angst leeft voor een nieuw griepvirus: de vogelgriep wordt inmiddels ook door mensen overgebracht – is het goed aandacht te hebben voor vragen rond ziekte en genezing. Heel vaak worden mensen gewoon vanzelf weer beter: een verkoudheid duurt 21 dagen met dokter en 3 weken zonder, zeggen ze in Twente en dat geldt voor nog veel meer verschijnselen. Even vaak geldt dat de hulpmiddelen van de arts prima helpen en dat iemand met behulp van pilletjes en bedrust zo weer de oude is. Soms......
Search document Icon - lezen - Het belang van een Gereformeerde opleiding - Nelleke Kemps-Stam
Ds. Henk Venema over ‘zijn’ IndonesiŽ......
Search document IconText Icon - lezen - Ziek en gezond – een benadering vanuit de bijbel - J.H. Kuiper
Het thema voor februari......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - De driehonderd - J.H. Kuiper
Driehonderd zijn het er tot nu toe, vermeldde het Nederlands Dagblad van zaterdag 31 januari. Driehonderd broeders en zusters die zich vrijgemaakt hebben van volgens hen onjuiste synodebesluiten. We zijn het ND dankbaar, dat deze cijfers boven water komen en dat de omvang tot nu toe van deze beweging wat in kaart gebracht is......