UITGAVE Kerkbode


nummer

4

datum

26-JAN-2007THEMA
Rondom de preekstoel vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Boomstam - W.L. de Graaff
Naar welke kant een boom ook valt, naar het noorden of het zuiden, hij blijft liggen op de plaats waar hij valt (Prediker 11: 3b).......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Depressie en lijden aan ziekte - W.L. de Graaff
Rondom en op de preekstoel zitten en staan mensen. Mensen die te maken hebben met ziekte en de dood. Mensen die soms lijden aan depressie. Wat is depressiviteit en hoe zullen we ziekte en lijden duiden? Twee boekjes rondom deze thema’s komen in deze bijdrage aan de orde. ‘Als alles te veel wordt’ van Hans-Arved Willberg en ‘Bitterzoet’ van Ds. Jan Blok.......
Search document Icon - lezen - Het nieuwe Gereformeerde Kerkboek
Wat nog rest In drie voorgaande artikelen is geschreven over de inhoud van het nieuwe kerkboek. Er zijn eigenlijk alleen maar wat hoofdzaken genoemd. Niets is nog gezegd over de liturgische teksten en gebeden. Weinig over de liturgische gezangen, en niets over de formulieren. En dan zijn er in dit kerkboek ook nog het Kort Begrip en de Kerkorde opgenomen. Hoe voorlopig de bundel ook mag zijn - in 2011 wil men komen tot de vaststelling een definitieve versie - alles wat er tot nu toe is vrijgege......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Gods zegen in de NBV - Jan Kuiper
Nu de Nieuwe Bijbelvertaling steeds meer gebruikt wordt, heeft die ook zijn invloed op andere onderdelen van de liturgie dan de bijbellezing. Er zijn immers heel veel bijbelteksten in de eredienst en als je eenmaal kiest voor die vertaling, merk je dat overal. Er zijn een aantal plekken waarbij het nog wel even zal duren voordat deze vertaling echt doorwerkt; ook in het nieuwe gereformeerde kerkboek bijvoorbeeld staan de liturgische formulieren nog in de oude versie. Daar wordt aan gewerkt door......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste diensten
Assen - Op zondag 4 februari om 15.00 uur is er, als de Here het wil, weer een dienst met aanpassingen voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking. Ds. P...
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Noardburgum – J.M. Haak te Ulrum Toelating Door de classis Harderwijk naar artikel 8 van de kerkorde (toelating zon...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Zaterdag 27 januari Roodeschool, “De Deutsche Messe” en “Chor der Gefangnen” door Geref. Mannenkoor ‘Noord-Drenthe’ i.s.m. klarinetorkest “Capriccio”, Geref. Kerk, Hooilandseweg 82...
Search document Icon - lezen - Concert mannenkoor Noord-Drenthe
Roodeschool - zaterdag 27 januari om 20.00 uur wordt er in de Geref. Kerk aan de Hooilandseweg 82 een concert gegeven door het Geref. Mannenkoor 'Noord-Drenthe' o.l.v. Fré Jonker, i.s.m. '...
Search document Icon - lezen - Kringvergadering
Zuidwolde - de Kring Hoogeveen e.o. zal D.V. 8 maart a.s. om 20.00 uur een kringvergadering houden in de Geref. Kerk, Molenstraat 8. Prof. G. Kwakkel zal spreken over Schriftg...
Search document Icon - lezen - Meezingen in Winsum
Enthousiaste zangers gezocht voor meezingconcert!......
Search document Icon - lezen - Springmeeting E&R
Amersfoort - Op 10 februari 2007 om 10.30 uur hoopt de vereniging E&R (Evangelisatie & Recreatie) weer haar jaarlijkse Springmeeting te houden aan de Paladijnenweg 251. Voor meer inf...
Search document Icon - lezen - Voorjaarsvergadering
Leek - Op D.V. 30 maart 2007 om 20.00 uur zal er een Voorjaarsvergadering van Stichting Broederschap gehouden worden in de Geref. Kerk aan de Tolberterstraat....
Search document Icon - lezen - Zondagavondzang
Hoogkerk - ‘Een levende kerk zingt en een zingende kerk leeft’ schrijft ds. J.T. Oldenhuis aan het slot van zijn artikel over het nieuwe Geref. Kerkboek in de Kerkbode van 12 januari jl....
Search document Icon - lezen - "It's a good day to praise Him"
Leek - Zaterdag 27 januari om 19.30 uur geeft Gospelkoor Amfora uit Ureterp een optreden in de Geref. Kerk, Tolbertstraat 24. U kunt o.a. een aantal nieuwe liederen, samenzang, een powerpo...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Geloven … zinvol ?!
Leusden - Op D.V. zondag 4 februari wordt een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Leusden (Nederland 2, 11.00 uur). Voorganger Hans van Benthem spreekt over het...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Terschelling
Al vele jaren worden op zondag op Terschelling samenkomsten gehouden voor vakantiegangers en anderen. Gezien het grote aantal bezoekers uit eigen en andere kerken, mogen we stellen, dat dit door velen gewaardeerd wordt.......
Search document Icon - lezen - Trouwen tot midden zomer volop mogelijk in de Der Aa-kerk
In de gemeente Groningen zijn in 2006 12% meer huwelijken voltrokken dan in 2005. Omdat de Der Aa-kerk de afgelopen periode in restauratie is geweest, was het niet mogelijk hier te trouwen. Inmiddels is de restauratie van het pleisterwerk helemaal klaar en heeft de eerste feestelijke huwelijksvoltrekking alweer plaatsgevonden.......