UITGAVE Kerkbode


nummer

6

datum

20-MRT-2009THEMA
Doop, Geest & Beleving vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen - COV zingt MatthaŁs Passion
Assen - Op vrijdag 27 maart zal de Christelijke Oratorium Vereniging Assen onder leiding van dirigente Marion Bluthard een uitvoering geven van de MatthaŁs Passion van J.S. Bach, in de Jozefkerk, hoek Collardslaan/Kerkplein. Aanvang 19.00 uur.......
Search document Icon - lezen - CVR zingt Crucifixion
Bedum - Zaterdag 28 maart om 20.00 uur geeft Collegium Vocale Reformatum o.l.v. Jan Pranger een uitvoering van de Crucifixion van John Stainer in ‘De Goede Herderkerk’, Schultingastraat 1.......
Search document Icon - lezen - Jubileumconcert COV
Groningen - De COV-Groningen viert in 2009 haar 100-jarig bestaan. Dit wordt feestelijk gevierd met 2 concerten, waarvan de eerste, samen met het Roder Jongenskoor, op zaterdag 28 maart wordt gegeven, om 20.00 uur in de Martinikerk.......
Search document Icon - lezen - Kledingbeurs
Kantens - De verbouw van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Kantens is nu in de afwerkfase.......
Search document Icon - lezen - Na een eeuw opnieuw Johannes Passion
Muziekliefhebbers in de Kanaalstreek wacht in april een unieke kans: het beluisteren van de uitvoering van de Johannes Passion door het Kanaalster Vocaal Ensemble ‘Cantabile’. Het Ensemble onder leiding van dirigent Henk de Muinck brengt het bijzondere muziekstuk ten gehore op zaterdag 4 april om 20.00 uur in de Poststraatkerk aan de Poststraat in Stadskanaal.......
Search document Icon - lezen - Voorjaarsconcert Brassband de Lofklank
Ureterp - Zaterdag 21 maart is het weer zover. Brassband De Lofklank, met medewerking van de eigen B-band/Sjofaar, laat van zich horen op haar traditionele Voorjaarsconcert in de Gereformeerde Kerk aan de Feart 85. Aanvang 20.00 uur.......
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Vrijdag 3 april Hoogezand, The Passion van Adrian Snell, uitgevoerd door projectkoor- en combo uit Zuidlaren o.l.v. dirigent Wim Opgelder, Geref. Kerk, Rembrandtlaan - 20.00 uur Zaterdag 4 april ...
Hide details for ColumnColumn
Search document Icon - lezen - Zondagsrust een must - W.L. de Graaff
Raadsleden van CU en SGP maken zich dikwijls sterk voor de zondagsrust. Op zondag geen evenement op het dorpsplein en geen Tour de France voor de kerkdeur. Op zondag gaan de gordijnen voor de eta...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Hoe open en vrij is de oecumene van de PKN? - J.P. van der Wal
Onder de kop ‘Hoe open en vrij is de oecumene van de PKN?’ schrijft Tjerk de Reus in CV Koers over het voornemen van de PKN om een nationale synode te beleggen. Hij geeft daar het volgende commentaar bij:......
Hide details for EvangelisatieEvangelisatie
Search document Icon - lezen - Verslag DZD
Persverslag van de vergadering van de Drentse Zendings Deputaten (DZD), gehouden op 10 februari jl. in Zuidwolde (Dr.).......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Hr-hpv - J.H. Kuiper
De medische wereld kan zich verheugen in een voortdurende publieke belangstelling. Medische programma’s worden op toptijden uitgezonden en iedereen kan zich eraan vergapen hoe goed, efficiŽnt of juist hoe slecht de medische zorg geregeld is. Successen en missers worden uitvergroot. Als je dan de volgende dag je arts ergens voor nodig hebt, blijkt de praktijk anders.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste themadienst
Damw‚ld - Zondagmiddag 22 maart is er weer een dienst met aanpassingen, waar ds. Gerke Roorda aan jou vraagt: ‘Heb je ook vrienden?’......
Search document Icon - lezen - Biebel is oet
In het afgelopen najaar is de Bijbel in het Gronings verschenen. De belangstelling daarvoor is zo groot, dat binnenkort een 3e druk verschijnt.......
Search document Icon - lezen - Samenzang ‘gaven en talenten’
Uithuizen- Zondagavond 22 maart zal er om 19.00 uur een samenzang worden gehouden in de Gereformeerde Kerk (v), Hoofdstraat West 8. Het thema is: ‘gaven en talenten’.......
Search document Icon - lezen - Stille week 2009: Stilstaan
Wij nodigen u en jullie graag uit om, in de ‘Stille week’, de week voorafgaand aan het Paasfeest, samen stil te staan bij het lijden van onze Heer Jezus Christus.......
Search document Icon - lezen -
Beroepen Loppersum i.c.m. Westeremden: W.B. van der Wal te Oosterwolde i.c.m. Wijnjewoude. Ten Boer i.c.m. Zuidwolde (Gr.): A.A.J. de Boer te Ureterp. Leerdam: kandidaat G.P. Hommes te Wageningen...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis Groningen
De raad van de Gereformeerde Kerk te Hoogkerk, daartoe aangewezen door de classis op de vergadering van 29 januari 2009, nodigt de kerken van de classis Groningen uit voor de vergadering die op D.V. donderdag 23 april 2009 gehouden zal worden.......
Search document Icon - lezen - PS Frysl‚n
Eerste voorlopige agenda van de vergadering van de PS Frysl‚n op woensdag 10 juni 2009 te Leeuwarden, aanvang 16.30 uur in het gebouw van de Gereformeerde Kerk ‘De Morgenster’, Vrijheidsplein 1 te Leeuwarden.......
Search document Icon - lezen - PS Groningen
Voorlopige agenda voor de vergadering van de PS Groningen op 10 juni 2009.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Calvijn debatavonden op Spirit 24
Van de in maart 2009 gehouden nationale debatavonden over Calvijn zijn televisieregistraties gemaakt die in de maand april via het digitale themakanaal van de Publieke Omroep Spirit 24 worden uitgezonden.......
Search document Icon - lezen - Jij en scheiding Cursus voor kinderen en hun gescheiden ouders
SGJ en Eleos starten in mei met de cursus Jij en scheiding (Jes!). Deze cursus is bedoeld voor kinderen en voor hun gescheiden ouders. Daarnaast bieden SGJ en Eleos ook opa’s en oma’s die te maken krijgen met de gevolgen van de scheiding van een van hun kinderen een cursus aan.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Jezus schenkt als het levende Brood ons ook levend Water - S.M. Alserda
Johannes 7 vers 37-39: Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: “Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,’ zo zegt de Schrift.” Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.......
Hide details for Post uit de TownshipsPost uit de Townships
Search document Icon - lezen -
Een vast onderdeel van de kerkdienst zijn de mededelingen van de kerkenraad. Meestal zijn dat berichten van zakelijke aard. Soms zijn er gemeenteleden vertrokken, soms is men met attestatie binnengekomen. Het doel van de collecten wordt nog vermeld en dat is het dan. Het is nieuws dat het ene oor in, het andere oor uit gaat. In het kerkje van Nellmapius leidden de mededelingen onlangs tot zo’n grote consternatie, dat dominee of moruti Tjeerd de Boer de preek wel kon vergeten.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - De doop met de Heilige Geest - J.J. Schreuder
We hebben te maken met een belangrijk onderwerp. Johannes de Doper heeft als profeet de doop met de Heilige Geest beloofd: Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur (Matt. 3:11). Alle vier evangeliŽn vertellen hoe Johannes daarover sprak en zo profeteerde van de komst en het werk van de Here Jezus (Mark. 1:8; Lu......
Search document IconText Icon - lezen - Doop en Beleving Over de waarde van de zogenaamde ‘geloofsdoop’ - S.M. Alserda
Wat is de waarde van de doop?Het is een bevel van God, daar zijn we het wel over eens. Maar God had met die instelling vast ook een doel voor ogen. Welk doel? Daar wordt verschillend tegen aan gekeken.......
Hide details for VoetlichtVoetlicht
Search document Icon - lezen - Honger naar antwoorden Wigcher Kamminga in Kenia - N. Kemps-Stam
Tijdens een voorlichtingavond in 2005 van de zendingsorganisatie MERF (Middle East Reformed Fellowship) deed men een oproep aan de aanwezigen zich beschikbaar te stellen om les te geven. Wigcher Kamminga, een net gepensioneerde leraar, gaf zich op. Twee jaar later kreeg hij het verzoek naar Kenia te gaan. Diep onder de indruk kwam hij terug. Dit jaar bezocht hij onder andere de gemeente van Nyamarambe.......