UITGAVE Kerkbode


nummer

7

datum

15-FEB-2008
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Weerbarstig - A. Bas
‘Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen’ Hebreeën 13:17a......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Catechese in de 21ste eeuw - N. Kemps-Stam Follow Up!
In de vorige Kerkbode vroegen we twee redactieleden van Follow Up! naar de noodzaak van deze nieuwe catechesemethode. Hans Meerveld en Harmke Vlieg wezen vooral op de didactische vernieuwingen die er waren. Catechisanten worden niet meer als passieve luisteraars beschouwd, maar als actieve deelnemers. Over de inhoud van de methode valt ook nog het een en ander te zeggen, evenals over verschillende vormen van catechese.......
Search document Icon - lezen - De komende Generale Synode (3) - J.T. Oldenhuis Hoe moet het anders?
De komende generale synode die op 15 maart IN Zwolle-Zuid begint, krijgt te maken met voorstellen van deputaten Generaal-Synodale organisatie (DSGO) om de hele organisatie van de generale synode anders op te zetten. In het eerste artikel veertien dagen geleden werd aangegeven, waarom. In het tweede artikel van de vorige week werden de voorstellen zonder commentaar doorgegeven. In dit derde artikel een bijdrage aan de meningsvorming.......
Search document Icon - lezen - Door de dienst van mensen - A. Bas
Is de gereformeerde ambtsleer van graniet? Anders: wat is precies het karakter van deze leer? Moeten we die zien als één van de mogelijkheden waar we op een bepaald moment in onze geschiedenis voor gekozen hebben? Of is het méér dan dat? In de woorden van deputaten ‘Dienst en Recht’: zijn de bestaande ambten een tijdgebonden invulling van de diensten uit het Nieuwe Testament of veel meer rechtstreeks daaruit afkomstig?......
Search document Icon - lezen - Jozef - G. van der Kroef
Achter in de tuin heb ik van een overtollig raam een soort minikas gemaakt. Afgelopen jaar hebben we daar kleine tomaten in gekweekt. Maar er zouden ook paprika’s in kunnen. Wist u dat we als Nederlanders daar goed in zijn? Paprika’s, die veel zon nodig hebben, opkweken in een land met weinig zon. Ik zag laats op TV een Spaanse boer die een miljoeneninvestering had gedaan om paprika’s te kweken. Hij moest wel, omdat hij te veel concurrentie kreeg van de Nederlanders.......
Search document Icon - lezen - Nieuws uit de Regio Mannendag NOORD
Voor het eerst houden we op zaterdag 15 maart a.s. een Mannendag NOORD met als thema: Relax? Leven vanuit de rust in Christus en leven vanuit de dingen die God al voor ons heeft klaargezet.......
Search document Icon - lezen - schema bij Catechese in de 21ste eeuw
Vorm Een sterk punt is: Bijzonder aandachtspunt is: Gevolgen voor gebruik van Follow Up ‘gewone’ catechisatie Heeft een duidelijke structuur, lijkt het meest op een schoolse situatie Is er vold...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Kinderen krijgen? - J.P. van der Wal Ja, graag!
Bij de kerkelijke huwelijksbevestiging krijgen bruidsparen in het huwelijksformulier o.a. te horen: ‘Als zij kinderen van God krijgen, ontvangen ze een kostbaar geschenk.’Kinderen ontvangen is een kostbaar geschenk. Wordt dat ook zo beleefd? En zien getrouwde mensen er ook naar uit dat geschenk van God te ontvangen? Ds. Joh. de Wolf is er blijkbaar niet zo gerust op. In het Gereformeerd Kerkblad (voor het midden en zuiden van het land) schrijft hij een artikel over dat ontvangen van kinderen. In......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Het laatste woord - J.H. Kuiper
Nee, niet het laatste woord over de discussie rond prof. dr. G. Harinck, vorige week. Je kunt er veel van vinden en dat op willen schrijven, maar na de laatste gemeenschappelijke verklaring van de gemeenschap aan de Theologische Universiteit om in gehoorzaamheid aan de Bijbel en in gebondenheid aan de belijdenis met elkaar verder te willen gaan, kun je met elkaar alleen maar bidden en wachten en op je eigen plek in de gemeente van Christus je ambt vervullen (een ambt hebben we allemaal). Wel naa......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Damwoude - Op zondagmiddag 24 februari is er om 14.00 uur een dienst met aanpassingen voor mensen met een verstandelijke handicap in de GKv ‘De Begroeting’, Voorweg 19-21.......
Search document Icon - lezen - Interactieve kerkdiensten
Damwoude - Op zondagavond 17 februari a.s. is er om 19.00 uur een bijzondere themadienst in de kleine, knusse GKv ‘De Begroeting’, Voorweg 19-21.......
Search document Icon - lezen -
Beroepen Steenwijk - G.J. Slotman uit Dalfsen Doesburg i.c.m. Doetinchem - (deeltijd) C. van de Beek te Lichtenvoorde Beroep aangenomen Kampen-Noord - G. Zomer te...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis Leeuwarden
Leeuwarden - Hierbij worden de kerken in het classicaal ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 19 maart, om 20.00 uur, in het kerkgebouw ‘De Morgenster’ van de GK Leeuwarden, Vrijheidsplein 1.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Warffum
Namens de samenroepende kerk van Uithuizen worden de classiskerken opgeroepen voor de op woensdag 19 maart a.s. te houden classisvergadering, om 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Uithuizen, Hoofdstraat-West 8.......
Search document Icon - lezen - Oproep PS Drenthe
Zo de Here wil zal de 2e zitting van de PS Drenthe 2008 plaatsvinden op donderdag 5 juni 2008 in de Maranathakerk te Assen om 19.00 uur.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Zaterdag 16 februari Ulrum, Presentatieconcert 4e CD (Vitamin J) van Gospelgroep Young Spirit, Geref. Kerk, Schapenweg 4 - 20.00 uur www.youngspirit.nl Zaterdag 23 februari Buitenpost,...
Search document Icon - lezen - Imperial Brass
Buitenpost - Het koperensemble van Streekmuziekschool De Wâldsang o.l.v. Bienze IJlstra organiseert op zaterdag 23 februari a.s. om 20.00 uur een uniek concert ‘Imperial Brass’ in de Fonteinkerk, De Achtkant 48.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Farmsum - Op zaterdag 16 februari is er om 20.00 uur weer een orgelconcert op het prachtige Lohmann-orgel (1828) in de Hervormde Kerk .......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Cursus ‘Gaan in het spoor van het Oude Testament’
Wilt u de kleine profeten van Sefanja tot Maleachi beter leren kennen? Kom dan naar de Bijbelcursus die prof. Douma en drs. Adrian Verbree over deze laatste vier profeten hopen te geven in tweemaal maal twee avonden te Zwolle en Rotterdam.......
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Oestgeest - Op zondag 24 februari wordt om 17.02 uur op Radio 5 een kerkdienst uitgezonden vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.......
Search document Icon - lezen - Zwolse jeugd in Zuid-Afrika
Op woensdag 20 februari kunt u op Nederland 2 van 10.40-11.05 uur kijken hoe jongeren uit Zwolle aan het werk gaan in Venda, Zuid Afrika.......