UITGAVE Kerkbode


nummer

38

datum

17-OKT-2003THEMA
De Heilige Geest vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - Windkracht 10
‘Wakker het vuur aan van de gave die God je geschonken heeft’ (vers 6) 2 Timoteus 1: 3-18 1 Korinthiërs 16: 10-24 Ik heb de Geest. Bij mij veroorzaakt die Geest vaak een storm in een gla...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - DUIZEND BOMMEN EN GRANATEN
Project over taalverruwing in Assen-Noord ......
Search document IconText Icon - lezen - Hoe komt het dat de Geest te weinig ruimte krijgt?
Verkeerde opvattingen De wonderlijke Geest Veel discussies rondom de werking van de Geest concentreren zich rondom de wonderlijke werkingen van de Geest. Er wordt wat afgediscussieer...
Search document IconText Icon - lezen - In traditionele kerken krijgt De Heilige Geest te weinig ruimte
In deze themanummers over de Heilige Geest wil ik graag met u kijken naar de werking van de Heilige Geest in onze kerken. Ik zal dat kritisch doen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat de Heilige Geest te weinig aandacht krijgt in onze kerken en dat er allerlei tendensen zijn aan te wijzen die daar op wijzen. Graag willen wij door deze themanummers een discussie op gang brengen over de Heilige Geest. Introductie In deze introductie wil ik een aantal dingen beschrijven die ik de laatste tijd he......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Het einde van het protestantisme
De bekende Engelse theoloog Alister McGrath baarde onlangs nogal opzien met zijn stelling dat wereldwijd gezien het protestantisme op het punt staat te verdwijnen. In de Wekker gaat ds. J. Jonkman daar uitgebreid op in:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Macht in de kerk
Vijfentwintig jaar paus Johannes Paulus II Hij heeft het toch gehaald en de jubileumweek is begonnen. Vijfentwintig jaar zit hij op de heilige stoel. Weinigen in zijn ambt zijn in ruim 15...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Opheffing Gereformeerde Kerk Overschild.
Per 1 november 2003 wordt de gemeente te Overschild opgeheven. De laatste kerkdiensten worden gehouden D.V. op zondag 26 oktober om 9.30 en 14.30 uur. Op zaterdagmiddag 25 oktober, van 13.00-17.0...
Banned Icon
Schildwolde - Donderdag 6 november 2003 een KOFFIEOCHTEND in ’t Schienvat achter de Geref. Kerk vrijgemaakt, Hoofdweg 32 te Schildwolde. Boekentafel en crèche aanwezig. Spreker: Dick Mostert....
Banned Icon
Afzetting Leeuwarden – De classis Leeuwarden heeft uitgesproken dat ds. A.A. van Essen te Heerenveen op grond van artikel 79 en 80 van de kerkorde, uit het ambt van Dienaar des Woord...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconKort Verslag van de vergadering van de classis Drachten op 1 oktober 2003.
1. Namens de samenroepende kerk van Drachten Zuid/West opent ds. J.Kruidhof de vergadering. Hij laat zingen Psalm 146,1.3 en 8, leest met de vergadering 1Thess.1 en gaat voor in gebed. 2. Alle ke...
Banned IconOproep classisvergadering van de classis Assen
Assen - Oproep classisvergadering van de classis Assen te houden op D.V. donderdag 13 november 2003 om 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk van Assen-Noord “Maranathakerk” te Ass...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - LUSTRUMCONCERT EQUAL VOICES
HOOGKERK; 24 oktober a.s. organiseert vocaal mannenkwartet Equal Voices een concert in de gereformeerde kerk te Hoogkerk aan het Hoendiep. Met medewerking van Eddy Mul als organist, die het kw...
Search document Icon - lezen - Sing in Zuidhorn 19 oktober
@t Zuidhorn - Op zondag 19 oktober is er weer een sing in in “De Rank” te Zuidhorn. We willen dan samen zingen onder het thema “Gods Geest verandert je”. Wij willen dat ook elke keer weer...
Search document Icon - lezen - TROMPETDUO ARJAN EN EDITH CONCERTEREN MET ORGANIST HARM HOEVE
Bergentheim - Op zaterdag, 31 oktober, geeft het bekende trompetduo Arjan en Edith Post een concert in de de Gereformeerde Kerk “De Hoeksteen” aan de dr. H.J. Postlaan te Bergentheim. D...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Bijeenkomst n.a.v. uitbreiding liedbundel
Zuidhorn - 24 oktober 2003 Binnenkort verschijnt de bundel met 90 nieuwe liederen. Veel van de vrijgegeven liederen hebben een heel ander karakter dan de psalmen en gezangen. Niet alleen qua in...