UITGAVE Kerkbode


nummer

38

datum

13-OKT-2006THEMA
Sola Gratia vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Meditatie Handelingen 15:11 - G.O. Sander
. . . we geloven dat we allen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden . . . (Handelingen 15:11)......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Acties voor Thedemagebouw zorgen voor opleving in gemeente Bedum - Lucy Doorn
Ze zijn enthousiast, inventief, vinden het leuk om met mensen om te gaan en doen niets liever dan organiseren. Levend tafelvoetbal, kerst- en paasworkshops, lege-flessen-acties, dakpannenverkoop, een taartbakwedstrijd waarbij de dominee (een bakkerszoon) jureert etc. etc. En dit is nog maar een kleine greep uit al de activiteiten die Wilma Knol en Riet van der Kolk het afgelopen jaar georganiseerd hebben. Dit alles met als doel geld in te zamelen voor het nieuwe Thedemagebouw in Bedum. ......
Search document Icon - lezen - Boekbespreking
Verbond: een relatie We horen geen preken meer over het verbond, is soms een klacht die je hoort. Het kan goed zijn dat die opmerking heel terecht is. Het zal predikanten tot enig zelfond...
Search document Icon - lezen - De genade van God bestreden - G.O. Sander
‘’Twee kinderen vechten. De sterkste zit inmiddels boven op de andere en roept: eerst genade vragen, dan laat ik je los. De jongen die onder ligt, probeert dat te voorkomen. Als hij om genade vraagt, moet hij zijn verlies toegeven. Om genade vragen is voor hem een vernederende zaak. Pas als er geen andere mogelijkheid overblijft, zal hij er om vragen. Is smeken om genade een vernederende zaak?’’ 1. ......
Search document Icon - lezen - Ik verlang ernaar in een gemeente te werken Janneke Burger-Niemeijer werkt samen met haar man - Nelleke Kemps-Stam
In juni 2004 stond in de Kerkbode een interview met drie jonge vrouwen die de Theologische Universiteit als vervolgopleiding hadden gekozen. Janneke Burger-Niemeijer was toen al afgestudeerd en had werk gevonden als kerkelijk werker. Haar man Hans bleef na zijn kandidaatsexamen in 2000 werkzaam aan de universiteit, o.a. als docent. Op 3 september jl. werd hij als predikant bevestigd te Franeker. Opvallend is dat Janneke tegelijkertijd als kerkelijk werker geïnstalleerd werd. We zochten haar daar......
Search document Icon - lezen - Leven uit genade is leven in verbondenheid met God - G.O. Sander
Henoch was een man die opviel in zijn omgeving. Hij was niet een man die allerlei dingen deed om maar op te vallen. Hij was heel gewoon. En toch viel hij op. De mensen - ook gelovige mensen - spraken over hem. We lezen in Hebr. 11:5: Hij stond immers al voor zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. Wat was het geheim van Henoch?......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Leren van de vrijmaking? - Jan Kuiper
Vlak na de oorlog kreeg een vrijgemaakte jongen verkering met een synodaal meisje. Dat is natuurlijk vaak gebeurd, maar in de kleine geschiedenis die ik op het oog heb, kom je op het spoor van de betekenis van de vrijmaking. Zij besloot na lang wikken en wegen, na bestudering van de vraagstukken, zich in de weg van openbare geloofsbelijdenis aan te sluiten bij de vrijgemaakte kerk. Op het onderzoek van de kerkenraad dat voorafgaat aan de toelating tot het doen van belijdenis, werd ze stevig aan......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Aangenomen naar Winschoten – H. Bos te Bruchterveld, die bedankte voor Hengelo (Ov., deeltijd). Bedankt voor Amersfoort-Hoogland – M.H. Oosterhuis te Ede-Noord. Be...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
zaterdag 14 oktober Drachten, Reünie Gereformeerde basisschool, ‘De Parel’, Langewijk 275 - 10.30-16.00 uur, zie www.50jaargbsdrachten.nl Haren, Concert Chr. Muziekver. Oranje, Pat...
Search document Icon - lezen - Concert koren Menorah en Messe Bass
Groningen – Zaterdag 4 novemberworden er werken van Gabriel Faure o.a. Requiem, Pavane en Cantique, uitgevoerd door Gem .koor “Menorah”o.l.v. Eric Verschoor. En het Messe Basse do...
Search document Icon - lezen - Concert op drum en orgel
Middelstum - Op Zaterdag 14 oktober aanstaande, zullen Garmt Koenderink (drum) en Evert Spriensma (orgel) in de Hippolytuskerk, een compleet nieuw genre laten horen. Wie denkt dat er...
Search document Icon - lezen - Zondagmiddagconcert
Noordwolde - Op zondag 15 oktober a.s. zal Brassband Heman een kort zondagmiddagconcert verzorgen om 16.00 uur in de kerk van Noordwolde. Het publiek zal kunnen luisteren naar een sp...
Search document Icon - lezen - “MESSIAH” van G.F. Händel
Leeuwarden - Op D.V. zaterdag 18 november 2006 wordt in de Grote- of Jacobijnerkerk, de Messiah van G.F. Händel ten gehore gebracht door het Koninklijk Toonkunstkoor Concordia. De...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Brief aan de kerkenraden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland
In opdracht van de Generale Synode vragen wij u op zondag 5 november a.s. (de eerste zondag na Hervormingsdag) in een eredienst in uw gemeente voorbede te willen doen voor de kerkelijke eenheid. Samen willen we God vragen om eenheid van kerken en christenen die de Here Jezus hartelijk liefhebben en zijn Woord willen bewaren en belijden. ......
Search document Icon - lezen - Nieuwe directeur voor ZvK
Hilversum – Het bestuur van de Stichting Zendtijd voor Kerken (ZvK) heeft drs. Richard Post te Lelystad benoemd tot directeur. De benoeming gaat in per 1 november a.s., de datum waarop de huidig...
Search document Icon - lezen - Studiedag generale deputaten appèlzaken ad art. 31 KO
Op 11 november aanstaande organiseert het generaal deputaatschap appèlzaken ad art. 31 KO een landelijke studiedag in samenwerking met de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerk...
Search document Icon - lezen - Wind of Praise. Studiedag voor blazers in Leek.
“Wat een fantastische dag, organisatie bedankt!!!voor herhaling vatbaar” “jaah!! geweldige dag!! en inderdaad zeker voor herhaling vatbaar… iedereen bedankt voor deze superdag!!” “Mensen, wat een geweldige mooie dag heb ik gehad. Fijn, dat we zo met elkaar konden musiceren.” De reacties op Wind of Praise beginnen los te komen op de website www.windofpraise.nl. Ze geven een indruk van het enthousiasme van de deelnemers. Het is mede dat enthousiasme waarom de organisatoren van de studiedag in Leek......
Search document Icon - lezen - “Boekenactie: Gereformeerde Basisschool ‘de Wierde’
Winsum (Gr) - Van 17 t/m 27 oktober houden leerlingen van gbs. ‘de Wierde’ een boekenactie voor hun schoolbibliotheek. Elk jaar geeft ‘de Wierde’ ca. € 2000 uit aan bijbels, ke...