UITGAVE Kerkbode


nummer

26

datum

27-JUN-2003THEMA
Kerk en jeugd
vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - EEN RIJK LICHAAM (1 Kor. 12,4-6)
Alle mensen in de kerk zijn verschillend. Hoe vind je dat? Zou je graag willen, dat iedereen net zo denkt en voelt en praat als jij? Dan heb je een probleem. Niet, omdat dat niet zo is, maar omdat je dan een verkeerd ideaalbeeld hebt. Gods ideaal is eenheid met verscheidenheid. Waarom wil God dat zo? Dat vind ik altijd een lastige vraag, want wat weet ik nu van God? Hoe kan ik Hem nu verdedigen of zijn motieven op tafel leggen. Ik ben maar een mens en Hij is God: goed en wijs is alles wat Hij d......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Banned IconText IconMEER INTEGRATIE NODIG IN DE KERKDIENSTEN
Twee weken geleden heb ik een artikel geschreven waarin ik een pleidooi voerde voor visievorming om op basis daarvan te komen tot concreet beleid. Aan de hand van de punten die ik toen genoemd heb wil ik nu proberen dat wat meer handen en voeten te geven. Daarbij moet bedacht worden, dat de verschillen tussen de verschillende gemeenten soms heel groot zijn qua samenstelling en cultuur. Toch moet een gemeente met bijvoorbeeld slechts zes tieners niet denken, dat ze niets hoeven te doen. Misschien......
Hide details for ActueelActueel
Banned IconDe uittocht
Vrijdag is het zover. Tenminste, in het noorden, waar deze kerkbode verschijnt. De scholen zijn definitief dicht, voor de komende zes weken; mensen pakken hun spullen en gaan op vakantie. Het trekt zijn sporen in het kerkelijke leven: alles ligt stil; regelingen zijn getroffen, als het goed is, voor de opvang van bijzondere situaties. Want het echte leven gaat gewoon door, dus bijvoorbeeld de dood ook. Begrafenissen zijn er ook in juli. Maar in augustus zien we wel weer verder. We wensen iedere......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Aangepaste kerkdienst Loppersum - D.V. zondag 29 juni 2003 zal er een aangepaste kerkdienst worden gehouden t.b.v. doven en slechthorenden in de Gereformeerde Kerk te Loppersum. Aanvan...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconKort verslag van de Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken in Fryslân bijeen op woensdag 21 mei 2003 te Leeuwarden
Namens de samenroepende kerk van Drachten-Noord opent br.H.Evers de vergadering. Hij leest Mattheus 25:21 t/m 46 en laat zingen Psalm 146: 2 en 8. Daarna gaat hij voor in gebed. Vervolgens heet h...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Improvisatieconcert op het Lohman orgel te Farmsum door John Propitius
Farmsum - Op zaterdag 5 juli a.s. hoopt John Propitius (organist van de Geref.Kerk Vrijgemaakt te Driebergen-Rijssenburg) een orgelconcert te geven op het prachtige Lohman orgel i...
Search document Icon - lezen - Seniorendag GMV op dinsdag, 9 september 2003.
De landelijke Seniorendag van het GMV zal D.V. worden gehouden op dinsdag, 9 september a.s, in de Gereformeerde Kerk “De Open Poort”, Veldhoeve 1, te Hattem, tel.038-4442048. (...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Kostersboek Geref. Kerken (Vrijg) in Nederland
Bij Uitgeverij Cedrus verscheen het ‘Kostersboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland’. Het boek geeft een overzicht van alle kerkgebouwen van de Gereformeerde Kerken (Vrijg.) in Nederland...
Hide details for SignalementSignalement
Banned IconENNO MEIJER
In Signalement stellen we deze week ds. E. J. Meijer, de nieuwe predikant van Leens aan u voor. Hoewel dit Groningse dorp zijn eerste gemeente is, is ds. Meijer geen ‘jonkie’ meer. Na een exacte studie en een baan als waterkenner is ds. Meijer alsnog theologie gaan studeren. Hij vertrok daarvoor met zijn gezin vanuit Zuid-Afrika naar Nederland. Zo krijgt Nederland dus af en toe weer emigrantenkinderen terug. ......