UITGAVE Kerkbode


nummer

1

datum

7-JAN-2007THEMA
Rondom de preekstoel vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document IconText Icon - lezen - Thema: Wat gebeurt er zoal rondom de preekstoel?
Het ene jaar gaat, het andere komt. Hoe vaak zal dit cliché zijn gebruikt rondom 1 januari? Je kunt het eigenlijk elke dag wel gebruiken, want wat er gebeurt bij de overgang van 31 december naar 1 januari is in wezen niet anders dan wat er elke middernacht gebeurt. Maar als de jaartelling één cijfer opschuift, houden we een pas op de plaats. We kijken terug. We kijken vooruit. En we beseffen: alles wat is, was er reeds lang. En wat komt, is geworteld in het nu. “In ’t verleden ligt het heden, in......
Search document Icon - lezen -
“Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen” (Ps. 119:130) ......
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Schokkende reacties - J.T. Oldenhuis
Matteus 2:3: Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Het nieuwe Gereformeerde Kerkboek 2006 (1) - J.T. Oldenhuis
Een mijlpaal Het nieuwe jaar begint met een opmerkelijk feit: in vele gemeenten zal de overgang van het ene jaar na het andere een aanleiding zijn om de overgang te maken naar het pas verschenen nieuwe Gereformeerde Kerkboek. En dat is best wel iets om even bij stil te staan. Want een kerkboek is zoveel als een visitekaartje voor een kerkelijke gemeenschap. ......
Search document Icon - lezen - Het paradijs is niet te bereiken voor 600 euro Corné Alderliesten vertrekt naar Curaçao - N. Kemps-Stam
‘Beroepen te Curaçao voor 50 procent: ds. C. Alderliesten van Assen-Marsdijk, die het beroep heeft aangenomen.’ En zo raakt de Kerkbode al weer een redacteur kwijt! Maar ja: geef hem eens ongelijk. Wie zou Nederland niet willen ruilen voor de Nederlandse Antillen? Natuurlijk is het niet de bedoeling dat Corné met zijn gezin hele dagen aan het strand gaat zitten. Want naast die 50 procent werken voor de kerk, gaat hij ook les geven op het eiland. We nemen afscheid van hem met dit interview.......
Search document IconText Icon - lezen - Warme kerkdiensten - W.L. de Graaff
Het is blijven haken. Na de kerkdienst spreekt een broeder mij aan. ‘Dominee, ik mis zo vaak de warmte in de kerkdienst’. Ik wist niet waar hij zat in de kerkzaal. Maar diezelfde kerkdienst bevatte een aantal broeders en zusters die met hun rug tegen een brullende radiator zaten te slapen. Deze opmerking was klaarblijkelijk geen kritiek op de koster, hoewel die vaak genoeg opmerkingen te horen krijgt over de te warme of te koude kerkzaal. Deze opmerking ging over religieuze behaaglijkheid, besef......
Search document Icon - lezen -
Het jaar is uit- en tendengeleefd: van al zijne oude ellenden en heeft den last het ons ontgeven; het nieuwjaar heeft, van heden af aan, voor elk ende een, een schrede gedaan: wie zal ‘t tot ten...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - De beste wensen?
Op het moment dat u deze kerkbode onder ogen krijgt, hebt u waarschijnlijk de woorden uit de titel van dit stukje al talloze malen gehoord: de beste wensen voor 2007. Het zijn typisch woorden voor het Nederland van deze tijd, waarin alles verbleekt. Het doet denken aan het verbleekte Engelse Seasons Greetings, waarbij de afzender in het midden laat wat het bedoelde seizoen voor de geadresseerde betekent. Je zou hem of haar eens kunnen ergeren. Met de beste wensen kun je ook niemand bezeren, want......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Marknesse en Nagele – kandidaat A.G. Hagg te Kampen...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Hoogeveen
Persverslag van de vergadering gehouden op 14 december 2006 ......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Hoogeveen
Namens de raad van de Gereformeerde Kerk te Zuidwolde, samenroepende kerk in opdracht van de classis van 14 december jl., worden hierbij de kerken van het ressort Hoogeveen opgeroepen voor de cl...
Search document Icon - lezen - Particuliere Synode Fryslân
aartoe aangewezen door de Particuliere Synode Fryslân 2006 roepen wij de classes Buitenpost, Drachten en Leeuwarden van de Gereformeerde Kerken in Nederland op voor de vergadering van de PS Frysl...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
dinsdag 9 januari Zuidhorn, Urker Mannen Ensemble o.l.v. Pieter Jan Leusink en Martin Mans, ‘de Rank’ - 20.00 uur zondag 14 januari Niezijl, zangavond m.m.v. ‘de Rietzangers’, N...
Search document Icon - lezen - Afsluiting lezingen Ten Boer
We hebben veel positieve reacties gekregen over de najaarslezingen van de afgelopen maanden in Ten Boer. Mede gezien de goede opkomst hebben we geconcludeerd dat ze in een behoefte voorzien. Ter...
Search document Icon - lezen - Urker Mannen Ensemble zet traditie voort!
Zuidhorn - Alweer voor de 4e keer zal het U.M.E een nieuwjaarsconcert geven op dinsdag 9 januari 2007 in "De Rank ", aanvang 20.00 uur. Het koor staat o.l.v. Pieter Jan Leusink...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Gemeentestichting Amsterdam in nieuwe fase: Kerk in bioscoop
In Amsterdam gebeuren bijzondere dingen! Op verschillende plaatsen zijn initiatieven gestart tot gemeentestichting. Eén daarvan maakt op dit moment een nieuwe stap: Stroom Amsterdam. Vanaf november komt de nieuwe gemeente Stroom elke zondagmorgen om 11.00 bij elkaar voor een samenkomst in Café en Filmtheater Kriterion. Het café biedt prima mogelijkheden om voor en na de samenkomst koffie te drinken en in gesprek te gaan. In de filmzaal is er eveneens ruimte om kwalitatief en kwantitatief met de......
Search document Icon - lezen - Lezing
Drachten - Op 18 januari 2007 hoopt drs. A. Capellen een lezing te houden over Verschuivingen in het Schriftgezag. Er zijn op het punt van het Schriftgezag veel ontwikkelingen in o...
Search document Icon - lezen - Van brand tot Heropbouw.
Harlingen - 23 december 2004 was voor ons als leden van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Harlingen een dramatische dag . Door een felle brand brandde ons kerkgebouw aan de N.O.Singel...