UITGAVE Kerkbode


nummer

32

datum

31-AUG-2007
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Wonen bij de Vader - J.T. Oldenhuis Joh. 14 vers 2 (NBV): “In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?”
Het zijn zulke bekende woorden. En toch schrik je even van die nieuwe vertaling. Dat zet je aan het denken. En ineens gaan die woorden open.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Goed lezen - W. Wierenga
Ik wil graag een opmerking maken over heilshistorisch lezen van de Bijbel. Men zal wel eens een historische roman gelezen hebben. Of een wetenschappelijk verantwoorde weergave van iemands leven, een biografie. Men is het denk ik met me eens dat het lezen van boeken van dat genre een andere instelling bij de lezer vergt dan het lezen van een gedicht, van een brief, van een geheel fictief verhaal of ook van een systematische en niet-systematische verhandeling over moraal.......
Search document Icon - lezen - Op adelaars vleugels gedragen - N. Kemps-Stam Arendshorst bestaat 40 jaar
Onder de paraplu van Accolade Zorggroep gaan in Nederland drie verzorgings- en/of verpleeghuizen schuil, nl. Arendshorst in Assen, d’ Amandelboom in Bilthoven en De Wijngaard in Bosch en Duin. Het bijzondere van deze huizen is dat het Gereformeerde zorg -en woonvoorzieningen zijn. Op 26 augustus a.s. bestaat Arendshorst 40 jaar. Gebruik makend van eerder verschenen jubileummateriaal, blikken we terug op het ontstaan en de ontwikkeling van het huis.......
Search document Icon - lezen - “En ’t orgeltje speelde van ho hi ha hei” - J.T. Oldenhuis
We zitten nog net op de rand van de vakanties. Bijna iedereen is intussen weer thuis. Zij die niet meer gebonden zijn aan de schoolvakanties hebben nog de vrijheid. Maar het werkende deel van de natie moet zich al weer storten op de serieuze taak van de plichten van elke dag. Roosters, data, schema’s!......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Privacy - J.H. Kuiper
Soms kom je mensen tegen die een gesprek aanknopen en daarbij zo ongeveer tegen je aan gaan staan. Je eerste neiging is een stap terug te doen, maar dat helpt niet veel. Gelukkig komt aan zo’ n gesprekje ook weer een einde. Je had natuurlijk ook kunnen vragen om wat meer afstand, maar dat is altijd een afweging van de risico’s. Je hebt kennelijk een cirkel om je heen, waarbinnen alleen de liefste mensen die je kent mogen komen.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Bericht voor de Preekvoorziening
De predikanten van de classis Warffum hebben voor de preekvoorziening van 2008 3 september a.s. aangegeven als datum vanaf wanneer gebeld kan worden. De volgende predikanten willen niet geb...
Search document Icon - lezen - Samenzang
Bedum - Op D.V. zondagavond 2 september a.s. om 19.30 uur organiseert Komook weer een samenzang in de Goede Herderkerk o.l.v. Geert van der Laan.......
Search document Icon - lezen - Sing-in op de Avondmaalszondag
Delfzijl - Op zondag 2 september a.s. is er weer een Sing-in in de Hoeksteenkerk te Delfzijl, Tichelwerk 15. Aanvang 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen -
Jubileum Soest - Ds. R. ter Beek 25 jaar predikant. Standplaatsen: Nijmegen (1982), Gorinchem en Langerak (1987) en Capelle a/d IJssel (1993). Sinds 2002 is hij verbonden aan Soest....
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Drachten - Hierbij worden de classiskerken opgeroepen, namens de Raad van de Geref. Kerk te Drachten-Nijega, voor een classisvergadering, te houden op woensdag 3 oktober a.s. om 19.30 uur in het ‘Ichtus Hs’, Burmanialaan 100.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Zaterdag 1 september Amersfoort, Gereformeerd Appel, landelijke gebedssamenkomst voor kerkelijke eenheid, kerkgebouw ‘De Lichtkring’, Laan naar Emiclaer 1 - 19.00 uur www.gereformeerdapp...
Search document Icon - lezen - Jan Vayne & Martin Mans
Zuidhorn - Op zaterdag 22 september a.s. om 20.00 uur presenteren de beroemde, langharige pianovirtuoos Jan Vayne en de bekende organist Martin Mans hun cd (die ter plaatse verkrijgbaar is) tijdens een zomerconcert in ‘De Rank’, Westergast 8.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert & Marcussenlezing
Groningen - Op zaterdag 29 september a.s. om 16.00 uur is er in de Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, een orgelconcert & Marcussenlezing.......