UITGAVE Kerkbode


nummer

5

datum

3-FEB-2006
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Voorwoord - A.H. Driest en J.M. Haak
In de maand februari treft u in de Kerkbode een gevarieerd program aan. Aan de ene kant loopt er eenzelfde onderwerp door elk nummer heen en verder zijn er ook diverse andere thema’s. Het...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De tijd van je leven - Tiny Driest-Veldkamp
Dit boek is uitgegeven in samenwerking met New Wine Nederland en geschreven vanuit een christelijke levensovertuiging. Het is een aansprekend en prettig lezend boek voor vaders en moeders die wil...
Search document Icon - lezen - Gemeenteopbouw - A.H. Driest
1. Inleiding Eind vorig jaar bezocht ik een conferentie die ging over het thema ‘gemeenteopbouw’. Deze was georganiseerd door de Christelijke Gereformeerde Theologische Universiteit in Apeldoorn. De deelnemers kwamen uit verschillende gereformeerde kerken in Nederland (NGK, CGK, GKV). De conferentie besloeg slechts een morgen en een middag maar wat kun je bij een strakke planning - en die was er en werd ook nog eens uiterst plezierig uitgevoerd - veel doen. ......
Search document Icon - lezen - Katechismus van de katholieke kerk - Matthijs Haak
Bij het lezen van dit boek ‘kan (men) de bewonderenswaardige eenheid van Gods mysterie ontdekken, van zijn heilsplan, als ook de centrale plaats van Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, gezonden door de Vader, mens geworden in de schoot van de allerheiligste Maagd Maria door de Heilige Geest om onze Verlosser te zijn. Gestorven en verrezen is Hij altijd aanwezig in zijn kerk, vooral in de sacramenten; Hij is de bron het geloof, het model voor het christelijke handelen en de Leermeester v......
Search document Icon - lezen - Olá Angola! - Anneloes Zwarts
Van uw correspondent in Lumbala N’guimbo Het is mij een deugd om weer een levensteken te laten horen vanuit Angola. Na een hernieuwde kennismaking met een van de grootste killers van Africa, de malariaparasiet, dacht ik eventjes dat het er misschien niet van zou komen met dat levensteken. Het is daarom voor sommigen van jullie wel een beetje stil geweest aan de overkant. Gelukkig ben ik er nu weer helemaal bovenop, en race ik alweer even hard mee met de rest van het team in een poging om het we......
Search document Icon - lezen - Papa en mama vertellen aan de kinderen! Opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen, Psalm 78:7 - A.H. Driest
Leren. Leren en geloof. Past dat? Het begrip leren scoort vandaag niet hoog als het gaat om geloof. Wat moest er in het verleden al niet geleerd worden. Het begon met het gebedje thuis, vervolgen...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - De goede herder(s)- A.H. Driest / J.M. Haak
Het wordt weer tijd voor wat met een wat merkwaardige term periodiek aftreden van broeder x en y wordt genoemd. Alsof het bijna vanzelf spreekt dat ze, eenmaal gekozen in het ambt, ook regelmatig terugkomen en even regelmatig aftreden. Afgezien daarvan, aanleiding om met elkaar na te denken over de pastorale insteek van het ambt. Ik wil dat doen door eerst iets te schrijven over Christus als de goede herder en daarna door te denken over wat dit zegt voor onszelf. ......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Intrede Bunschoten-oost – Zondag 5 februari; 9.30 en 19.00 uur (Petrakerk, Vondelstraat 13) bevestiging en intrede ds. B.C. Buitendijk uit Steenwijk. Beroepen te Amersfoor...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Conceptagenda vergadering classis Assen
Op donderdag 9 februari 2006 om 19.30 uur in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente, Hoofdweg 185 te Bovensmilde ......
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de classis Groningen Van 26 januari 2006
Financieel verslag van de quaestor De begroting van de classis-quaestor, br. S. Karssies, wordt besproken. Voor 2006 is voor de uitgaven een bedrag begroot van € 2900. Omdat er voldoende...
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de vergadering van de Classis Leeuwarden Gehouden op 18 januari 2006 in het kerkgebouw “De Morgenster” te Leeuwarden.
Namens de kerk te Blije-Holwerd opent br. U. Holwerda de vergadering; hij leest Jozua 24: 14 t/m 28 en gaat voor in gebed. Vervolgens wordt Gez. 8:3 gezongen. Gerapporteerd wordt dat alle classis...
Search document Icon - lezen - Namens de roepende kerk van Musselkanaal Valthermond
Deel ik u mede dat de classis vervroegd bijeen zal komen i.v.m. vertrek ds. J.A. Vos op donderdag 9 februari 2006. Aanvang vergadering om 19.30 uur in de Gereformeerde kerk te Musselkanaal ......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Appingedam
De Raad van de Gereformeerde Kerk te Ten Boer, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis Appingedam op om te vergaderen op D.V...
Search document Icon - lezen - Persverslag van de Drentse zendingsdeputaten
Op vrijdag 20 januari 2006 vergaderden de Drentse zendingsdeputaten. De agenda bevatte een gevarieerd aantal onderwerpen. De voorzitter L. Sollie droeg op deze vergadering de leiding over aan ds....
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
· Zaterdag 4 februari, Orgelconcert Sape Jonker en Arian van der Mark, Koepelkerk, Veenhuizen, aanvang 20.00 uur · Zaterdag 4 februari, Nieuwjaarsconcert Music Joy en Hendrik de Cock, Gere...
Search document Icon - lezen - Concert Shira
Winsum - Op zaterdag 11 februari geeft het Winsumer gospelkoor “Shira” een concert in “de Poort” aan de Borgweg. Het betreft een gecombineerd concert samen met de brassband...
Search document Icon - lezen - Vrouw, hoe krijg jij het voor elkaar?
Onder deze titel organiseert ChristenUnie Zuidhorn in samenwerking met Inclusief (vrouwen werkgroep) een ochtendcongres voor vrouwen in het Westerkwartier op 10 februari. (voor mannen is he...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Aanvullend persbericht:
In de Gereformeerde Kerkbode van 13 januari j.l. stond een persbericht van Gert en Hillie Snoeijer die vanuit de Stichting Growing Love komend voorjaar een huwelijkscursus geven in Baflo. Een ini...
Search document Icon - lezen - Dominee(s)
De gemeente van Oosterwolde en Wijnjewoude biedt u en uw gezin een royaal vakantiehuis aan dicht bij het Drents-Friesche woud en het Fochtelooerveen. Als u in 2006 gratis een langweekend weg wilt...
Search document Icon - lezen - Gesprek in crisissfeer geeft ontspanning
Door Frans Tijssen Het is bijna een cliché om te zeggen dat het onrustig is in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Sommigen nemen dan ook onverbloemd het woord ‘crisis’ in de mond, of geven aan dat de identiteit van de kerken een ‘lege huls’ is geworden. Anderen constateren dat de kerken wel erg breed zijn geworden; misschien zelfs te breed. Het gaat van klassiek-gereformeerd tot evangelisch-charismatisch. En er zijn er die vinden dat charismatisch ‘over de grens is’, niet verenigbaar met ge......
Search document Icon - lezen - Nieuw orgel voor De Voorhof in Apeldoorn
In de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Apeldoorn Zuid heeft Orgelmakerij Steendam een pijporgel geplaatst. Het gaat om een mechanisch Bakker & Timmenga orgel uit ca. 1930, afkomstig van de ger...
Search document Icon - lezen - Praiseband JoYn is er klaar voor!
Assen, januari 2006. In Assen is vorig jaar een nieuwe praiseband opgericht met de naam JoYn. De doelstelling van JoYn is plezier hebben in zingen, muziek maken en dansen voor God en Hem g...
Search document Icon - lezen - Stichting Afbouw
Kampen – Na een bestuurslidmaatschap van 22 jaar heeft prof.dr. C. Trimp in januari 2006 afscheid genomen van de Stichting Afbouw. Hij is opgevolgd door prof.dr. P.H.R. van Houwelingen (s...
Search document Icon - lezen -
Wat is de marriage course? - De Marriage Course geeft praktische handvatten om te bouwen aan een gezond huwelijk dat een leven lang meegaat. - De cursus houdt in: zeven avonden als echtpaar s...