UITGAVE Kerkbode


nummer

32

datum

5-SEP-2003THEMA
Beroepen worden of solliciteren vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document IconText Icon - lezen - Beroepen worden of solliciteren?
Het gaat de laatste jaren anders dan anders: beroepen van een predikant. Al gaat het vaak nog net als vroeger, steeds meer kerken lijken nieuwe manieren van beroepen uit te proberen. Is dat p...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - V.D.M.
Als hij zijn mantel van sterren niet had afgedaan, niet in zijn onderkleed had gestaan, begaan met onze vuile voeten, niet naakt aan de paal was gegaan, mijn God, wat moet ik met mijn toga aan. Jaap Zijlstra......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Beroepen of solliciteren – Een reactie?
Kun je zomaar overstappen van het beroepen van predikanten, naar een sollicitatieprocedure voor predikanten? Dat is de vraag waar ds. H. Drost en ds. P.J.C. Colijn zich mee confronteren. Op de achtergrond speelt de grote vraag: Doet dit geen afbreuk aan de geestelijke dimensie van het werk van een predikant? Hoe je op deze vraag antwoord geeft wordt naar mijn mening vooral bepaald door de vraag hoe je tegen het predikantschap aankijkt. In het kader van mijn afstudeeronderzoek aan de theologisch......
Search document Icon - lezen - Boekaankondiging,
Verschenen: van Peter Scheele (auteur van Visserslatijn, Degeneratie en Koehandel) een nieuw boek met de titel ‘Onbekendegod.nl’, een boek voor mensen die willen ontdekken of God b...
Search document Icon - lezen - Boekbespreking
Uitgesproken Vitaal geloven vandaag Auteur: Ds. Egbert Brink Paperback, prijs: € 7,90 ISBN: 90 5560 260 4 “Aloude dogma’s zijn springlevend en zo bewegelijk als maar kan. Ze vragen n...
Search document IconText Icon - lezen - Het “nieuwe beroepen”
Ik vind dat aan het “nieuwe beroepen” positieve kanten zitten. Als een beroepingscommissie aan het werk gaat met een lijstje namen, dan zit daar in het allereerste stadium altijd een gigantische beperking in. Op basis waarvan komen namen op een lijstje? Zijn dat eerlijke en afgewogen redenen? Of is het een min of meer toevallige mix van predikanten die “in the picture” zijn en predikanten die toevallig bij leden van een gemeente en of / beroepingscommissie bekend zijn? En op basis waarvan komen......
Search document IconText Icon - lezen - Roeping in vertrouwen en verantwoordelijkheid
Roeping is de basis voor het werk van een predikant. Je moet jezelf niet hebben opgedrongen, maar duidelijk geroepen zijn. In onze kerkorde hebben we aantal stappen vastgelegd waarlangs een wettige roeping tot stand kan komen. Het bepalen van zo’n regeling alleen al toont aan dat we vinden dat onze eigen verantwoordelijkheid een belangrijke rol speelt. We willen graag belijden dat we van Godswege geroepen worden. Maar geen ambtsdrager kan zich vervolgens laten voorstaan op bijzondere tekenen en......
Search document IconText Icon - lezen - Solliciteren? Verder van huis!!
Zoals in onze flitsende en oppervlakkige tijd meestal gebeurt, flitste de opmerking over het beroepingswerk ook even door de krant…en daarna viel alles weer stil. Maar deze keer raakte het mij en werd die flits een signaal. Wat voor signaal? Een signaal van de verzakelijking binnen onze Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) die toch al niet al te sterk zijn geweest op het punt van de geloofsbeleving.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - De straatheld
Vorig jaar sloeg en schopte Khalid L. in Venlo iemand dood, die er wat van zei toen hij een oudere vrouw bijna van de sokken reed. Nausicaa Marbe ziet in Trouw een verband tussen geweld en reclame.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Tucht, onderwerp van gesprek?
Het stond al een paar keer in Reformanda, de mededeling dat mensen afgehouden zijn van het avondmaal, alleen omdat ze instemden met de Oproep tot Reformatie, die aan het begin van dit jaar de ronde deed. De eerste keer wreef ik mijn ogen uit, maar in het laatste nummer werd het weer vermeld. Laten we even aannemen, dat de weergave van de feiten klopt en dat er inderdaad kerken zijn, die alleen vanwege de instemming en ondertekening de tucht in werking zetten. Dan heb ik daarbij twee aantekeninge......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Roden - Op DV 7 september 2003 wordt er een aangepaste dienst t.b.v. doven en slechthorenden gehouden in de "Open Hof" te Roden. Aanvang 9.30 uur. Voorganger in deze dienst is Ds. Jac. Opho...
Search document Icon - lezen - Portugese dienst
Leek - op zondag 7 september wordt een samenkomst in de PORTUGESE TAAL gehouden. De samenkomst wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk (vrijg), Tolberterstraat 24 te Leek, aanva...
Search document Icon - lezen - Preekbeurten op het internet
De preekbeurten in Groningen, Fryslận en Drenthe zijn sinds enige tijd ook te vinden op het internet op onze website www.handboekgkv.nl De door u opgegeven informatie wordt door de bureauredac...
Banned Icon
Beroepen: Amersfoort-Emiclaer – K. van der Geest te Hengelo Middelstum – P.J.C. Colijn te Winschoten Emiritaat: Nijverdal – de classis Enschede heeft wegens ge...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconClassis Appingedam
Voorlopige agenda van de classis Appingedam, te houden op D.V. donderdag 11 september 2003 om 19.30 uur in het gebouw van de geref. kerk te Loppersum, Tuinbouwstraat 3. ......
Banned IconClassis Drachten
Oproep vergadering......
Banned IconClassis Grootegast
Kort verslag van de classisvergadering te Marum van 19 juni 2003.......
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Leeuwar-den, te houden D.V. op woensdag 17 september 2003, aanvang 20.00 uur, in 'Het Pand', (zaal 1) Grote Kerkstraat 31A, Leeuwarden......
Banned IconVan stapel
Verslag van de vergadering van Drentse Zendingsdeputaten, gehouden op dinsdag 26 augustus 2003......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Aankondiging Lustrumconcert Equal Voices
@t Hoogkerk - Op vrijdag 24 oktober zal het vocaal mannenkwartet Equal Voices een concert verzorgen. Medewerking wordt verleend door organist Eddy Mul. Hij vervangt de onlangs overleden organis...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Frans van Tilburg
Damwoude - Op D.V. zaterdag 13 september 2003 zal er om 20.00 uur weer een orgelconcert gegeven worden in de Chr. Gereformeerde Sionskerk te Damwoude. De bekende organist Frans van Tilburg...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert John Propitius
Emmen – Op D.V. 27 september vindt er in de Goede Herderkerk weer een orgelconcert plaats, dit concert wordt deze keer verzorgd door John Propitius. Hij zal deze avond eigen improvis...
Search document Icon - lezen - Regionale informatieavond
Zwolle - Op donderdag 11 september zal er in Zwolle een regionale informatieavond worden gehouden in de Opstandingskerk Organisatie berust bij de Regionale Werkgr...
Search document Icon - lezen - Seniorendag GMV, dinsdag 9 september 2003
Hattem - de landelijke Seniorendag van het GMV zal D.V. worden gehouden op dinsdag 9 september In de Gereformeerde Kerk “De Open Poort”, Veldhoeve 1 te Hattem, tel.038-4442048. (aanvan...
Search document Icon - lezen - Uitnodiging Werkgroep CHA
Groningen - Vergadering voor de provinciale werkgroepvergaderingen CHA (co÷rdinatie hulpverlening asielzoekers) zal op woensdagavond 17 september a.s. in de Columnakerk, Gron-West,...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Regionale ontmoetingen voor ambtsdragers CGK en GKV
Deputaten voor kerkelijke eenheid van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) bereiden een reeks regionale ontmoetingen voor, bedoeld voor vertegenwoordigers...
Search document Icon - lezen - Uitzending van gebed voor politiek zonder gezicht zondag 14 september, 747AM
Via de radio wordt de Kroonbede uitgezonden, met als thema ’Politiek geen gezicht’. De Kroonbede is een bijeenkomst in Den Haag op 12 september, kort voor Prinsjesdag, waarin gebeden wordt voor land, overheid en koningshuis. Liturg van de Kroonbede is ds. Jan Haveman. Medewerking wordt verleend door mw. Alie Hoek – van Kooten. De gebeden worden afgewisseld door het zingen van diverse psalmen, gezangen en opwekkingsliederen. De Kroonbede wordt uitgezonden op zondag 14 september a.s. om 17.00 uur......