UITGAVE Kerkbode


nummer

18

datum

6-MEI-2005THEMA
Zending vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - ZENDING - W.L. de Graaff/J.T. Oldenhuis
De kerk is geboren om te spreken. Een stille kerk is een dode kerk. Ze timmert aan de weg. Het is haar behoefte. Sterker: het is haar bestaan.Toen ze de eerste keer de aandacht vroeg, gebeurde dat...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - ’t Is ingewikkeld Rapport Deputaten Zending, Hulpverlening en Toerusting - W.L. de Graaff
Hoe het u meestal vergaat, weet ik niet. Maar om eens eerlijk te zijn, heb ik eigenlijk nooit goed begrepen hoe de hele kluit van zending en de Verre Naasten in elkaar zit. Vorig jaar nog, heb ik me verbaasd dat ik naast de jaarlijkse zendingsbijdrage ook nog eens contributie moest betalen voor DVN, of was het andersom? Dit kan natuurlijk iets over mijzelf zeggen, maar na het schrijven van dit artikel heb ik toch wel het idee dat het best ingewikkeld is. Wellicht dat het daarom de laatste tijd z......
Search document Icon - lezen - Boekbesprekingen
Met alle respect Omgaan met kritiek Lastig onderwerp. Het is niet fijn om kritiek te krijgen op je functioneren. En tegelijk is het ook niet gemakkelijk om kritiek te geven. Wat zal de re...
Search document Icon - lezen - De groeten uit Dehra Dun (9)- Saskia Houtman
Saskia Houtman woont met haar man en kinderen in India, waar Piet o.a. les geeft aan de studenten van de theologische school (PTS). Deze keer vertelt ze dat de studenten examen hebben gedaan. Voor sommige van hen betekent dat tevens het afscheid van de school. Zij zullen aan het werk gaan in een gemeente. ......
Search document Icon - lezen - Interview met de heer De Koning - Lucy Doorn
Dezer dagen is het zestig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Na vijf jaar bezetting was Nederland weer vrij. In die oorlogsjaren is veel gebeurd. In het land, in de gezinnen, in de bedrijven en in de kerken. De Vrijmaking vond plaats midden in de oorlog. Hoe hebben de mensen dat toen ervaren? Hoe wist men van deze zaken, kranten werden immers niet of nauwelijks gedrukt? Hoe ging men om met de scheuren in de families? Ik ben op zoek gegaan naar een aantal tachtigers, helder van gee......
Search document Icon - lezen - Maar wij hebben Niemeijer!-L.E. Leeftink
‘Habemus Papam!’ riep de kardinaal nadat er witte rook uit de Sixtijnse kapel gekomen was. ‘Wij hebben een paus!’ Paus Benedictus XVI (de zestiende) is nu het nieuwe gezicht van de roomse wereldkerk. Als Gereformeerde Kerken hebben wij nooit zo’n officieel gezicht gekend. Maar vanaf vrijdag 29 april 2005 wel! De Generale Synode besloot om de preses van de laatstgehouden generale synode te benoemen als titulair voorzitter van het deputaatschap Relatie Kerk en Overheid. In die functie zal hij onz......
Search document IconText Icon - lezen - Veranderingen in het zendingswerk (1) Het thuisfront vroeger - J.T. Oldenhuis
Ik wil u het verhaal van de zending vertellen. En dat is natuurlijk onmogelijk. De zending is zo oud als de kerk. Er kan geen kerk zonder zending. En geen zending zonder kerk. De zending heeft een lange veelvoudige geschiedenis. Talloos zijn de verhalen. ‘De’ zending bestaat eigenlijk niet. Het is altijd ‘een’ zending van ‘een’ zendende kerk of ‘een’ organisatie, op ‘een‘ zendingsveld waar ‘een’ zendeling werkt of gewerkt heeft. Het zendingswerk van de gereformeerde kerken heeft een lange geschi......
Search document IconText Icon - lezen - “Kom over en help ons!” Gereformeerde Theologie voor Indonesia: Van vraag naar aanbod - Henk Venema
Wanneer je een bericht krijgt dat voor jou heel mooie gevolgen heeft, wat doe je dan? Dan kruip je vast niet weg ergens in een donker hoekje van je huis om het in stilte te verwerken. Maar dan ga je letterlijk uit je dak. Je vertelt het aan iedereen die het maar horen wil: “Hé, luister, moet je horen!” Je wilt dat ze allemaal blij zijn met jou. En als datzelfde bericht nu ook es voor al die anderen mooie gevolgen heeft, wat dan? Des te meer reden om je mond open te doen en het rond te bazuinen.......
Search document Icon - lezen - ”En toen ging Hij…” Een getuigenverslag. - J.T. Oldenhuis
We zagen het voor onze ogen gebeuren. Hij steeg op. Zijn voeten kwamen los van de grond. Het gebeurde in alle rust. Hij verhief zich, ja zo moet je het wel zeggen. Hij ging op eigen kracht, als i...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Bevrijdingsdag nr. 1970 - J.H. Kuiper
Het zal niet zo vaak voorkomen dat bevrijdingsdag en hemelvaartsdag samenvallen. Toch is het voldoende om samen over door te denken. Op de dag dat de kerk de troonsbestijging van Christus feestelijk herdenkt, staat ons land stil bij zestig jaar bevrijding uit de macht van de Duitse overheersers. Voor het gemak gaan we ervan uit dat de hemelvaart gebeurde in het jaar 35 (niemand weet precies wanneer; het blijft gissen van onze kant). Dat brengt ons bij herdenking nr. 1970 van dit gebeuren. En bij......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Wijziging Geref. Kerk: Twijzel - Preekvoorziening: C. Henstra, Bosselan 2, 9286 GJ Twijzel, tel: 0511-543640 Penningmeester: H. Westrik, Mounewei 28, 9286 EK Twijzel, tel: 0511...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep
Harkstede - De Raad van de Gereformeerde Kerk, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis Appingedam op om te vergaderen...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Conferentie in Veenendaal
Op zaterdag4 juni 2005 organiseert de Commissie voor de Centrale Diaconale Conferentie de 113e conferentie in Veenendaal. Het thema is: Diaconie in de samenleving – ontwikkelingen ro...
Search document Icon - lezen - Snuffelmarkt
Schildwolde – Op zaterdag 7 mei 2005, wordt t.g.v. de koren “Looft den Heer” en “Cantorette” een snuffelmarkt gehouden. Van 9.00 uur tot 14.00 uur. Locatie: schuur fam. E.J.B. D...
Search document Icon - lezen - Voorjaarsconcert
Assen - Heel graag willen wij u opmerkzaam maken op een te houden concert in de Maranathakerk, Nobellaan 140, waar zaterdag 21 mei a.s. een concert zal worden gegeven door het geref...
Search document Icon - lezen - Zondagavondzang
Ureterp – Op 22 mei a.s. wordt in de gereformeerde kerk aan de Feart 85 een zondagavondzang gehouden. Thema: De Heer is mijn herder. We zingen psalmen en liederen uit het liedboek,...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Gebedsrooster
Ten Post - De kerkenraad gebruikt al enkele jaren een gebedsrooster. Kregen we vroeger vanuit de wel eens opmerkingen uit de gemeente omdat er vaak voor het ene en nooit voor het andere we...
Search document Icon - lezen - Stichting Bibliotheekfonds van de Theologische Universiteit te Kampen
Jaarstukken Bibliotheekfonds over 2004 Vergelijkend overzicht bijdragen per provincie 2003 en 2004 Provincie 2003 2004 Groningen ...