UITGAVE Kerkbode


nummer

26

datum

29-JUN-2007THEMA
Na Pinksteren gaat de Bijbel open! vlgnr 5

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - DomDom - W.L. de Graaff “Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.” (Psalm 119: 105)
Moderne media maken het mensen makkelijk, navigatiemiddelen Domdommer. Vrachtwagenchauffeurs razen blind vertrouwend op hun TomTom dwars door dorpswijken heen. Sta niet met pech langs de kant van...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Antiochus IV Epiphanes - W.L. de Graaff N.a.v. DaniŽl de Visioenen
Antiochus theou Epiphanes (door god geopenbaard) , zo luidt in 173/172 voor Chr. het opschrift op de munten in SyriŽ, dat deel uit maakt van het Seleuciden rijk. Een wreed heerser die in de visioenen van DaniŽl model staat voor de antigod. Met zijn optreden komt de verdrukking van IsraŽl en Jeruzalem tot een dieptepunt. De tempeldienst wordt stilgelegd en de Joodse gelovigen worden gedwongen tot heidense handelingen.......
Search document Icon - lezen - De Bijbel open (2) - J.T. Oldenhuis OBT: Een werkmethode voor persoonlijke bijbelstudie Onderzoeken - Begrijpen - Toepassen
In het volgend artikel wil ik heel summier en schematisch een schets geven van een methode voor persoonlijke bijbelstudie, waarvoor ik de aanzetten vond in het boek van drs. R van der Ven: ‘Sluiers over de Schrift’. De afkorting OBT is van hem afkomstig, het staat voor Onderzoeken, Begrijpen en Toepassen. Het ‘geheim’ van deze methode zit hem in de volgorde waarin deze onderdelen aan de orde komen. Wie begint met het laatste onderdeel (de toepassing) zal heel vaak, zeg maar bijna altijd, uitkome......
Search document Icon - lezen - Wie is er nu gehandicapt? - N. Kemps-Stam De aangepaste dienst onder de loep
In 1993 ligt er een vraag van de classis Appingedam op tafel bij de Generale Synode van Ommen. Daarin wordt gevraagd ‘of het beleggen van kerkdiensten met speciale aandacht voor verstandelijk gehandicapten en/of het beleggen van speciale samenkomsten met dezelfde doelgroep, in plaats van of als aanvulling op de wekelijkse kerkdiensten voor het hele volk van God, naar de Schrift geoorloofd en nuttig is’. De synode antwoordt bevestigend: ‘Het kan vanwege de extra zorgbehoefte van een deel van de g......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Overdopen: blij mee zijn? - J.P. van der Wal
In het kerkblad voor Overijssel etc. schreef H. Walinga een artikel over het verschijnsel 'overdopen'. Ik neem het helemaal over. Commentaar lijkt me overbodig.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Paradijsverlangen - J.H. Kuiper
Binnenkort is het weer zover; alles staat in het teken van de naderende vakanties. In het kerkelijk leven speelt dat ook een rol. Catechisaties zijn er al een tijdje niet meer; alle vergaderingen worden tot een minimum beperkt; allerlei dingen worden afgerond ‘voor de vakanties beginnen’ en de club bijna twee maanden niet compleet is. In kleine kerken maken de ouderlingen roosters, zodat er tenminste elke zondag een ouderling is voor de ‘handdruk’. In juli en augustus zijn er veel ‘leesdiensten’......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Schildwolde - Op zondagmiddag 1 juli a.s. om 16.00 uur in de GKV zal er een dienst worden aangepast voor de broeders en zusters met een verstandelijke beperking.......
Search document Icon - lezen - Wijziging secretariaat
Wijziging secretariaat DZD (Drentse Zendingsdeputaten): Voorheen L.R. Meedendorp, vanaf heden: H.T. Buitenhuis, Hofstedelaan 70, 9301 RZ Roden, tel. 050-5018476, e-mail: htbuitenhuis@home.nl...
Search document Icon - lezen -
Beroepen Leeuwarden - Dr. J.R. Douma te Haarlem Almere-West - Dr. J.R. Douma te Haarlem Beroep aangenomen Heemse-Marslanden - J. Werkman te Harkstede en Zuidwolde...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Kort verslag van de vergadering van de classis Drachten, gehouden op 20 juni jl.......
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Kort verslag van de vergadering van de classis Groningen, gehouden op 26 april jl.......
Search document Icon - lezen - Classis Grootegast
Kort verslag van de vergadering van de classis Grootegast, gehouden op 21 juni jl.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Vrijdag 29 juni Dokkum, Inloopconcert, vrije toegang: orgelbespeling door Lukas Jan Schoonbeek op het orgel van de Grote Kerk, werken van Bach, BŲhm en Buxtehude - 20.00 uur Zaterdag 3...