UITGAVE Kerkbode


nummer

2

datum

12-JAN-2007THEMA
Rondom de preekstoel vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Bidden en danken aan het begin van 2007
Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen. Rom. 1:8 Ik dank mijn God altijd voor u… 1 Kor. 1:4 Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u... Ef. 1:15 Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u bid… Filipp. 1:3 In al onze gebeden danken wij God de Vader van onze Heer Jezus Christus voor u… Kol. 1:3 Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u ono......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Belangrijke handdruk
‘Voor of na de handdruk?’ Een gevleugelde uitdrukking. Wie geen vreemde is in Jeruzalem, weet exact wat ermee bedoeld wordt. Er zijn twee werelden. De eredienst die omsloten wordt door twee handdrukken van voorganger en dienstdoende ouderling. En de wereld van alles wat er buiten de handdruk valt. Als het gaat om ‘extra’ elementen van muziek en zang, dan is het de vraag: voor of na de handdruk? Een vraag die bovendien nog weer preciezer gemaakt moet worden met het gegeven of het begin of het ei......
Search document Icon - lezen - DE HOUTEN BROEK Teksten rondom de preekstoel
In de kerk staat de liturgie centraal. En daarmee de preek. De preekstoel vormt dan ook een belangrijk onderdeel van het interieur. Op deze bladzijden treft u naast informatie over de preekstoel, ook enige persoonlijke reacties en anekdotes. Veel plezier ermee! ......
Search document IconText Icon - lezen - Het nieuwe gereformeerde kerkboek 2006 (2) Aan de gang met 182 gezangen en 172 Liedboekliederen!
Visitekaartje De vorige week schreef ik een eerste artikel over het nieuwe Gereformeerde kerkboek 2006. Ik noemde de verschijning een mijlpaal. Een kerkboek fungeert als een visitekaartje van een kerkelijke gemeenschap. Zeker is dat het geval voor het kerkboek van de Gereformeerde kerken (v). We hebben namelijk in de loop van de jaren een aantal besluiten genomen, waardoor we met dit kerkboek apart komen te staan binnen de kring van de christelijke kerken in Nederland. Dat getuigt van moed. Het......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Geloofservaring
Met een terugblik op het Kerstfeest schrijft G.W. Marchal in Confessioneel over geloof en ervaring. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Vrede
Er is bijna geen woord in zoveel betekenissen gebruikt als het woord vrede. Je kunt er alle kanten mee op. Als twee landen eindelijk ophouden te vechten, noem je dat bijvoorbeeld al vrede. Het is ook heel wat. Je hoeft maar even het nieuws te volgen om te beseffen dat de afwezigheid van oorlog het grootste nieuws zou zijn - en het ontslag van vele journalisten. Soms ligt de strijd nog om de hoek; we spreken dan van gewapende vrede. Aan het begin van het nieuwe jaar wil ik met u nadenken over v......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Loppersum – Op D.V. zondagmiddag 21 januari 2007, om 15.00 uur wordt in de Geref. Kerk (vrijg.) een dienst gehouden voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking. In de...
Search document Icon - lezen -
Intrede Ermelo – Op 14 januari – 9.30 uur: (Rehobotkerk): bevestiging en intrede ds. P.F. de Boer uit Staphorst. Intrede om 15.00 uur. Nieuw adres: Lijsterlaan 14, 3853 TC Ermelo....
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Voorlopige agenda voor de vergadering te houden op D.V. woensdag 17 januari 2007 in het 'Ichtus Hs', Burmanialaan 100 te Drachten. Aanvang: 19.30 uur. ......
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Concept agenda 25 januari 2007......
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Voorlopige agenda van de vergadering te houden D.V. woensdag 17 januari 2007. Aanvang 20.00 uur, in “De Morgenster”, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden......
Search document Icon - lezen - Rectificatie van 15-02-07 Classis Assen
Oproep aan de kerkenraden van de classis Assen, Namens de raad van de Gereformeerde Kerk van Assen-Zuid wordt u opgeroepen voor een vergadering van de classis Assen, die D.V. gehouden zal worden...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
zaterdag 13 januari Bedum, sing-in m.m.v. kinderkoor “Sjaloom”, Goede Herderkerk, 19.45 uur zondag 14 januari Niezijl, zangavond m.m.v. ‘de Rietzangers’, Ned. Herv. Kerk aan de...
Search document Icon - lezen - Deutsche Messe op nieuwjaarsconcert
Hoogezand-Sappemeer/Roodeschool - Op zaterdag 13 januari in de Damkerk te Hoogezand/Sappemeer en op zaterdag 27 januari in de gereformeerde kerk van Roodeschool zal de complete Deutsche M...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Arian van der Mark
Hoogeveen - Zaterdag 20 januari verzorgt Arian van der Mark een orgelconcert op het prachtige Steendam orgel in “De Opgang”. Het thema van het concert is ‘het gebed des Heeren door de e...
Search document Icon - lezen - SING IN
Bedum- Op 13 januari aanvang 19.45 uurwordt in de Goede Herderkerk een Sing in gehouden. M.m.w. van kinderkoor "Sjaloom" en combo. We vieren het samengaan van de besturen van <...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Aan alle Z&H-commissies in de classes Hoogeveen, Stadskanaal en Assen,
Broeders en zusters, Als vervolg op de gezamenlijke en goed bezochte informatieavond op 1 december 2006 hebben wij de redactie van de Kerkbode van Groningen, Frysln en Drenthe bereid gevonden in...
Search document Icon - lezen - Gebedsbijeenkomst
Assen - Door het ‘Gereformeerd Appl’ (afdeling noord) wordt op zaterdag 3 februari 2007 een gebedsbijeenkomst georganiseerd in de Chr. Geref. Bethelkerk, Groningerstraat 18. Wij n...