UITGAVE Kerkbode


nummer

11

datum

31-MEI-2014THEMA
m/v een stap verder? vlgnr 11

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Michamonitor
Ik kom op dit punt als rijke westerling niet veel verder dan dat we hier ook de broodkapjes en de kliekjes eten”. Aldus zaterdag 24 mei een veehouder naar aanleiding van de berichtgeving in het Nederlands Dagblad over de Michamonitor 2014.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Hemelvaart: gaven gaf Hij aan de mensen
Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.’ 9 ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? 10 Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. (Ef 4:8v)......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - Bewogenheid voor prostituees
In samenwerking met christenvrouwen uit allerlei kerken worden sinds geruime tijd prostituees bezocht. Marijke Boersma-Jilderda uit de GKv te Haulerwijk is één van hen. Zo worden de woorden uit Jesaja 58:7b in praktijk gebracht. In de tekst gaat het over: 'je bekommeren om je medemens.' ......
Search document Icon - lezen - Regelen en organiseren ligt me wel
Op de Bijbelstudiedag valt mijn oog op iemand met een 'lintje'. Het moet een draaginsigne zijn, dat heb ik deze week net gehoord van Henk de Wit uit Hoogkerk, die op 25 april van dit jaar een lintje uitgereikt kreeg.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document Icon - lezen - M/V? GKv loopt dertig jaar achter
De GS is stevig bezig met het thema M/V in de kerk. De door de vorige synode aangewezen personen (deputaten) hebben hun rapport uitgebracht. Een van hen geeft aan dat hij het met dit rapport niet eens kan zijn en schrijft een eigen notitie. De synode spreekt over beide stukken.......