UITGAVE Kerkbode


nummer

29

datum

1-AUG-2003
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - MIJN ZIEL VERLANGT, JA SMACHT NAAR DE VOORHOVEN DES HEREN Ds. C. Stam 60 jaar predikant
Een dominee blijft zijn leven lang predikant. Ook als hij door ouderdom, ziekte of andere oorzaken niet meer in staat is om zijn ambtswerk te verrichten. Deze visie op het predikantschap is vastgelegd in artikel 13 en15 van de Kerkorde. Zo kan het gebeuren dat ds. C. Stam 60 jaar predikant is, ook al is hij sinds 1980 met emeritaat. Inmiddels heeft hij de leeftijd van 90 jaar bereikt en mag hij zich de op een na oudste emerituspredikant van de vrijgemaakte kerken noemen. Omdat het geven van een......
Banned IconOren open en snaveltjes toe
Vogels fascineren mij. Ik wilde wel dat ik kon vliegen. Ze zijn voor mij het symbool van vrijheid en blijheid. Niet dat ik altijd zo blij ben met vogels. Als mijn zoontje Daan weer eens het lef heeft om ‘s morgens vroeg tegen zessen ons wakker te maken, gebeurt het vaak dat ik niet meer kan slapen. Ik stuur Daan terug naar bed maar de vogels kan ik niet het zwijgen opleggen. Ze kwetteren, tsjilpen, fluiten en ‘concerteren’ er lustig op los. Er zijn beste lawaaischoppers bij. Om er zoal een paar......
Hide details for ActueelActueel
Banned IconReageerbuisbaby 25 jaar oud.
Ooit heb ik lesgegeven in maatschappijleer, als student. We hadden een heel saai boek, dat allerlei nuttige informatie probeerde kwijt te raken aan leerlingen uit de vierde klas van de havo. Daar...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Banned IconDovendienst
Groningen - D.V. zondag 17 augustus 2003 zal er een dovendienst worden gehouden in de Oosterkerk te Groningen, Thomas Theussinklaan 1, telefoon 050-3128996. Aanvang: 14.45 uur Voorga...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconClassis Groningen oproep classis contracta
Groningen - De kerkenraad van Groningen - Zuid, mede namens de kerkenraad van Helpman, daartoe aangewezen door de laatst gehouden vergadering van de classis Groningen, roept hierbij de ker...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Concert Canadese koren zingen in Nederland.
Na een succesvol tournee in 1999 zullen de Canadese koren "Friends in Concert" weer een tournee door Nederland maken. Dit jaar zullen ze ook een concert geven in Groningen en Oosterwolde(Fr). Gro...
Search document Icon - lezen - WANDELCONCERT DOOR HARM HOEVE IN GROTE KERK TE HASSELT
Hasselt - Op vrijdag, 1 augustus geeft Harm Hoeve in de Grote Kerk te Hasselt een wandelconcert. De bespeling begint ’s middags om 15.00 uur. Tot 16.30 uur is er de gelegenheid om onder o...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Banned IconKerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Almelo via de radio
Op zondag 24 augustus gaat het in de radiokerkdienst over de bijbelse figuur Jabes. Zijn naam lijkt erg op het Hebreeuwse woord voor smart. Je zult maar zo heten! ‘Loser, stuk verdriet!!’ Maar Jabes laat het er niet bij zitten. Hij bidt zich er bovenuit. Het gebed van Jabes staat in I Kronieken 4 vers 9 en 10. ‘Bid jezelf erbovenuit’ is het thema van deze kerkdienst. Als mens verlies je de moed wel eens. Je hebt het gevoel voor een dubbeltje geboren te zijn. Dan kun je nooit een kwartje worden.......
Search document Icon - lezen -
Mededeling van de uitgever De Kerkbode zal in de vakantieperiode tweewekelijks verschijnen. Dit betekent dat de Kerkbode niet verschijnt op: 8 augustus 22 augustus Gelieve hi...