UITGAVE Kerkbode


nummer

18

datum

30-APR-2004
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Voorwoord / bijbelleesrooster - R.M. Meijer
Dit nummer van de kerkbode is het vijfde in de maand april. Telkens als er een vijfde nummer in een maand is, betekent dat dat er een andere invulling gegeven wordt. De structuur van het werken met een bepaald thema strekt zich telkens in principe uit over vier weken, dus over vier nummers van de kerkbode. In het nummer van deze week komen twee aspecten aan de orde met betrekking tot ons kerkelijk samenleven. In het eerste artikel komen vragen aan de orde met betrekking tot de nieuwe vrijmakin......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Boeken- R.M. Meijer
Hertrouwen Voor de synode van Zuidhorn, 2002 is door deputaten een rapport geschreven over de vragen naar echtscheiding en al dan niet hertrouwen. Dit rapport heeft nogal wat bespreking en reaktie opgeroepen. Dat is ook heel voorstelbaar. Het rapport geeft iets van een nieuwe benadering weer van soms heel moeilijke vragen op ethisch gebied. Van het genoemde synode-rapport is een zgn ‘populaire versie’ verschenen, die bedoeld is voor een breder publiek dan alleen synode-leden.......
Search document Icon - lezen - Charismatisch leiderschap - R.M. Meijer
stroom Kijkt u er ook wel eens met een scheef oog naar? Nee, niet negatief, maar juist omdat u misschien soms ook wel eens denkt: ‘die man kan toch wel heel wat’? In de periode van het uitkomen van allerlei kerkelijke jaarboekjes wordt je ook weer bepaald bij de stromen mensen die van de ene kerkelijke denominatie naar de andere gaan. Soms enkele tientallen. Soms honderden. En de stroom van mensen die vertrekt is vaak groter dan de stroom van mensen die binnenkomt. Tenminste, dat is al een aanta......
Search document Icon - lezen - Meer - R.M. Meijer
Keuze In de afgelopen weken is in de Kerkbode stil gestaan bij de muzikale aspecten van de kerkdienst. Ook kwam daarbij natuurlijk in beeld de uitbreiding van het aantal gezangen dat vrijgegeven is voor gebruik in de kerkdiensten. Het is goed om daar gezamenlijk over na te denken. Tegelijk: juist dit is n van de punten waarover ook een heel stuk spanning is ontstaan in de kerken. Zelfs zo sterk dat een aantal broeders en zusters het voor hun gevoel niet meer kunnen uithouden in de kerk. Op div......
Search document Icon - lezen - Sharon - Nelleke Kemps - Stam
Hij kent alleen de Schrift: Mozes en de profeten. De God die het land aan Isral teruggegeven heeft, Zal al Fatah, Hamas En Yasser Arafat verdrijven. God zij geloofd. Volgens de regels van een ou...
Search document Icon - lezen - Zie de mensen… - Peter Wierenga
In de uitgave ‘Zie de mens’ van deputaten evangelisatie (van de GKV) wordt over het mogelijk gebruik van The Passion of The Christ gesproken in een evangelisatiesetting. Daarbij zijn...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Leve de koningin! - J.H. Kuiper
Deze week is het weer koninginnedag. Samen als Nederlands volk vieren we dan feest omdat koningin Beatrix weer een jaar mocht regeren. Er is een tijd geweest dat we dat soms apart deden en gereformeerde scholen bijvoorbeeld niet meededen met het dorpsfeest. Maar inmiddels zijn we er achter dat de koningin voor heel het volk is. Voor heel het volk. We zijn blij dat dit elke keer naar voren komt. Ze wordt in brede kring gewaardeerd om haar inzet en kundigheid. Ze heeft een brede ervaring. Veel p......