UITGAVE Kerkbode


nummer

21

datum

25-MEI-2007
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Pinksteren - A.H. Driest "Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept behouden worden" (Hand. 2: 21)
Wat gebeurt er niet allemaal op deze wereld? En wat is er niet allemaal gebeurd? In dikke boeken proberen mensen de geschiedenis op te slaan. Om niet vergeten. Zulke boeken laten ook veel weg. Er vindt een selectie plaats. Op school moeten leerlingen voor geschiedenis allerlei feiten en gebeurtenissen kennen. En op de christelijke school is er ook de bijbelse geschiedenis. Maar je kunt niet alles onthouden. Bij het onthouden wordt vaak teruggegrepen naar belangrijke uitspraken die wel makkelijk......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Anneloes vanuit Nias Nieuwsbrief no. 3
Waar zijn we nu toch helemaal mee bezig? Op dit eiland, verstoken van de buitenwereld zwoegt Medair in de tropische hitte om een project van de grond te krijgen. We hebben net ons huis en kantoor in het werkgebied ingericht en tegelijkertijd een onderzoek in de dorpen gedaan. Dat was een hele operatie, zeg. Met een team van vrijwilligers zijn we verschillende dorpen ingegaan om vergaderingen te houden met de bewoners van de dorpen en van hen te horen wat ze graag willen veranderen in hun dorp. E......
Search document Icon - lezen - Doop en Baptisme vandaag - A.H. Driest
In de studie van Voorberg over ‘Doop en Kerk’ wordt uitgebreid ingegaan op de visie van de vroegchristelijke kerk en ook op die van de wederdopers en de Reformatoren uit de 16e eeuw. Ik heb in de eerste bijdrage een verhaal opgenomen vanuit de kring van baptisten vandaag. Zij maken duidelijk onderscheid tussen het baptisme vanaf de 19 eeuw en de wederdopers uit de 16e eeuw.......
Search document Icon - lezen - Doop en toorn: Uitweg - J.M. Haak
November jl. ging het in de Kerkbode over de vraag wie er worden gedoopt: alleen volwassenen of ook kleine kinderen? (En in deze maand komt dit onderwerp opnieuw ter sprake via de bijdrages van ds. Alko Driest.) Nog één aspect wil ik daaraan toevoegen. Dat gaat om het volgende. De discussie gaat vaak over de vraag of kleine kinderen ook gedoopt mógen worden. We belijden het anders: móeten kleine kinderen gedoopt worden (HC 27, vr. 74)? Vanwaar dit moeten?......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Belijdenis doen - J.H. Kuiper
Het hoort bij de hoogtepunten in het kerkelijk jaar; het moment dat weer een aantal jonge mensen belijdenis doen. Je ziet de trouw van God concreet voor je. Mensen die klaar staan om de fakkel over te nemen in de estafette van het geloof, die pas eindigt op de jongste dag. Het is, hoop ik, niet alleen mooi voor ouders die blij zijn omdat hun kind daar staat. Ook wie geen kinderen heeft en zelfs wie kinderen heeft die bewust met het geloof gebroken hebben, kunnen God danken voor weer een nieuwe s......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog
Wij zoeken nog voorgangers voor 1, 8, en 15 juli, 12, 19 en 26 augustus, 14 oktober (herfstvakantie), 23 en 25 december (Kerst). Wij doen een dringend beroep op u, als voorganger, om ons zo snel...
Search document Icon - lezen - Sing-in
Uithuizen - 2e Pinksterdag (ma 28 mei) om 10.00 uur is er in de Goede Herderkerk, Hoofdstraat Oost 8, een sing-in. Thema is: ‘Feest! … God gaf ons Zijn Heilige Geest!’ Voor jong en oud, van ha...
Search document Icon - lezen - Wijziging
Ulrum/Uithuizen - Op zondag 3 juni a.s. zou in Ulrum een aangepaste dienst worden gehouden voor mensen verstandelijke beperking. Dit veranderd i.v.m. het vertrek van ds. J.M. Haak naar Rotterdam....
Search document Icon - lezen -
Jubileum Arnhem - Op 23 mei had ds. H. Drost zijn 25-jarig jubileum als predikant. Standplaatsen: Eemdijk (1982), Rotterdam-Oost (1986), Brunsum-Treebeek (wijk Venlo, 1990), Haren (1...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Samenvatting jaarverslag
Hieronder volgt een samenvatting van het jaarverslag van het classicaal deputaatschap Studentenpredikant - seizoen 2006/2007. Het gaat over het werk dat het afgelopen jaar is verricht door de Groninger studentenpredikant ds. T.S. Huttenga.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Zaterdag 26 mei Utrecht, Pinksterlezing, Academiegebouw Onstwedde, Orgelconcert Pieter Pilon, Herv. Nicolaaskerk/Juffertoren - 20.00 uur 2e Pinksterdag (ma. 28 mei) Ten Post,...
Search document Icon - lezen - Jeugdkerk The Life
Assen - Ongetwijfeld kennen jullie jeugdkerk The Life. Al ruim twee jaar verzorgen wij maandelijks een viering op zaterdagavond met als doel evangelisatie onder jongeren. Dit jaar sluiten we het...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Onstwedde - Op zaterdag 26 mei a.s. om 20.00 uur, in de Herv. Nicolaaskerk, verzorgt één van de bekendste organisten in Groningen een concert. Pieter Pilon zal het orgel bespelen in de kerk, die...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Begrijp je wat je ziet? - J.M. Haak De Matrix Code
Met wat aarzelingen begon ik aan dit stukje. Ik vroeg me af: zit de gemiddelde lezer (wie dat ook moge zijn) te springen om (een recensie van) dit boek? Filosofische beschouwingen over films…gedachten over de technologische cultuur…: wat hebt u daarmee of daaraan? Ik begin toch maar en voer daarvoor twee argumenten aan.......
Search document Icon - lezen - LPB zendt uit
Stichting De Luisterpost|Bralectah maakt opnamen van kerkelijke activiteiten binnen de Gereformeerde Kerken (v). Audio- en video opnamen van congressen, thema avonden, concerten en evenementen vinden hun weg al 40 jaar naar de luisteraars en kijkers van de LPB. Deze mensen krijgen de Cd’s en Dvd’s gratis thuis bezorgd. De doelgroep van de LPB bestaat uit mensen die niet (meer) in staat zijn om de kerkelijke activiteiten bij te wonen zoals ze graag zouden willen.......
Search document Icon - lezen - Nieuwe Dirigent
Zuidlaren - Na zeventien goede jaren met Fre Jonker en vele goede concerten, neemt het Gereformeerd Mannenkoor Noord-Drenthe afscheid van hem. Hij heeft het koor naar een goed niveau gebracht, ma...
Search document Icon - lezen - Wordt lid van E&R!
E&R is een landelijke vereniging die uitgaat van de Gereformeerde Kerk (v). E&R staat voor Evangelisatie & Recreatie. E&R wil met name door middel van recreatie activiteiten het evangelie vertell...
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
1e Pinksterdag (zo. 27 mei) U kunt u om 10.30 uur op Nederland 1 meekijken met de Pinksterviering van de ‘Eglise Réformée Confessante au Congo’. Vreemd In eerste instantie leek he...
Search document Icon - lezen - Zet in de kerk de ‘auti-bril’ op Studiedag over geloof en autisme
“Ga in gesprek met mensen met autisme, probeer je in hen te verplaatsen en zet de ‘auti-bril’ op.” Deze en andere tips kregen de 400 bezoekers van de studiedag Geloof en autisme, op zaterdag 12 mei in Amersfoort. “Stem kerkdiensten meer af op mensen met autisme”, aldus Colette de Bruin.......