UITGAVE Kerkbode


nummer

31-32

datum

1-AUG-2008THEMA
Talent en Liturgie vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Muziek en zang in het huis van God (3) de Here gaat voorop - A.H. Driest
2 Kron. 5: 13 Toen de priesters uit het heiligdom naar buiten traden - want al de priesters, die zich daar bevonden, hadden zich geheiligd zonder zich aan de afdelingen te houden - 12 stonden al de Levitische zangers, Asaf, Heman, Jedutun, hun zonen en hun broeders, met fijn linnen bekleed, ten oosten van het altaar, met cimbalen, harpen en citers; bij hen waren honderd twintig priesters, die op de trompetten bliezen. 13 Toen zij tezamen trompetten en eenstemmig een lied lieten horen, om de HERE......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De groeten uit Dehra Dun - N. Kemps-Stam
Wie een dezer dagen een kantoorboekhandel binnenloopt, stuit gegarandeerd op een tafel met schoolbenodigdheden. Schriften, ringbanden, etuis, rekenmachines en stapels agenda’s liggen te wachten om gebruikt te worden in het nieuwe schooljaar. Jongeren die in juni hun diploma behaald hebben, maken zich op voor een vervolgopleiding in het beroeps-, hoger-, of wetenschappelijk onderwijs. Soms zijn ze daarvoor op zoek gegaan naar kamers in de stad. In India wonen de studenten van de theologische opl......
Search document Icon - lezen - Hoe bracht u de zondag in de vakantie door?
Las u zelf een preek, luisterde u naar een bandje of bezocht u een Nederlandstalige dienst of een buitenlande kerk? Schrijf uw ervaring op en mail of stuur deze naar: nelleke.kemps@chello.nl n...
Search document Icon - lezen - Muziek en zang in de kerk vandaag (3) - A.H. Driest Mijn antwoord op reacties van lezers
Reacties In april van dit jaar schreef ik over zang en muziek in de kerk. Het ging om de vraag: hoe gaat het met het zingen in de kerk? De een houdt van deze stijl van zang en muziek en e...
Search document IconText Icon - lezen - Veelzijdig talent - P. Groen
Het is alweer augustus. In deze maand eindigen de meeste vakanties. Werk, scholen en andere activiteiten gaan van start. We gaan er weer tegenaan. Ga maar je talenten ontwikkelen. Gebruik datgene waarmee de Heer je heeft toegerust en gezegend. Over het gebruiken van de talenten is veel nagedacht. Je kunt een talent hebben om met computers om te gaan. Of in de handel. Of een talenknobbel. In de kerkgemeenschap talenten om muzikaal te begeleiden, met jongeren te werken, om ouderling te zijn of voo......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Een sprookje!? - J.P. van der Wal
Uit het juninummer van Nader Bekeken een bijdrage van ds. R.Th. Pos onder de titel: ‘Een sprookje!?’ Enig idee wat hij met dit verhaal zeggen wil?......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Mijn Jezus, mijn Redder Een betrouwbare boodschap! - L.E. Leeftink
‘Wie nooit van mening verandert, heeft niet geleerd om na te denken.’ Zoiets hoorde ik eens een wetenschapper zeggen, die van standpunt veranderd was. ......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Bevestiging en intrede Groningen-Helpman - ds. G. Timmermans, komende van de kerken van Sliedrecht-Gorinchem zal op D.V. 24 augustus a.s. intrede doen in de kerk van Helpman. In de...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Kort verslag van de vergadering, gehouden op 18 juni jl. in het kerkgebouw ‘De Morgenster’ te Leeuwarden.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Zaterdag 16 augustus Uithuizen, Orgelconcert door Liuwe Tamminga uit Bologne (ItaliŽ), Jacobikerk - 20.00 uur Woensdag 20 en 27 augustus Echten, Braderie van Gereformeerde Stichting...
Search document Icon - lezen - Bezoek de Oase-braderie!
De Gereformeerde Stichting Vakantiekring ‘De Oase’ is een landelijke organisatie. Zij organiseert elk jaar vakantie’s voor oudere en eenzame broeders en zusters uit de Gereformeerde Kerken (v) die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Cursus ‘Nieuwe Testament’ van start in Winsum
Mensen helpen beter de Bijbel te lezen. Dat is het doel van de cursus ‘Nieuwe Testament’ die donderdag 21 augustus van start gaat in De Poort aan de Borgweg 36 in Winsum. In negen avonden laat dominee Klapwijk alle bijbelboeken van het Nieuwe Testament de revue passeren. Het accent ligt op de hoofdlijnen, maar zo nu en dan wordt een gedeelte als voorbeeld wat uitgebreider behandeld.......
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Op zondag 3 augustus wordt om 11.00 uur op Nederland 2 een speciaal programma uitgezonden rondom de Psalmen van de Australische muziekgroep Sons of Korah.......
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor kerken
Op D.V. zondag 17 augustus 2008 wordt een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Surhuisterveen (Radio 5, 17.02 uur). Ds. Gerke Roorda preekt over: “Angst, waa...