UITGAVE Kerkbode


nummer

44

datum

19-NOV-2004THEMA
Wet en Genade vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Bedankt - Nelleke Kemps-Stam
Bedankt! Namens het NBG biedt hij de nieuwe kanselbijbel aan. Na tien jaar woorden wegen is hij klaar: de bijbel in natuurlijk Nederlands, begrijpelijk voor Jan en alleman. Namens de kerkenraa...
Search document IconText Icon - lezen - Een zoon of dochter van God - Corné Alderliesten
Bij Galaten 4: 9 ‘Nu gij echter God hebt leren kennen, ja meer nog, door God gekend bent, hoe kunt u dan nu terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten?’ ......
Search document IconText Icon - lezen - Wat heb je wat je niet hebt ontvangen??!! - Corné Alderliesten
Bij Galaten 3: 14 ‘Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte van de Geest ontvangen zouden door het geloof’.......
Search document IconText Icon - lezen - Wet of Genade - Jaap Ophoff
Spanningsveld Velen van u kennen dat vast wel: je rookt. Sigaretten spelen best wel een grote rol in je leven. Je weet wel, dat het niet gezond is. De teksten op de pakjes spreken duideli...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Eenheid - J.P. van der Wal
Ds. R.Th. Pos (Ommen) is één van de columnisten van Nader Bekeken. In het septembernummer schreef hij het volgende:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Luisteren naar elkaar - J.H. Kuiper
Langzaam ontstaat er een nieuw kerkverband, bij de ‘nieuwe vrijgemaakten’. Via het blad Reformanda en een aantal internetpagina’s is dat te volgen, al is de informatie schaars. Hoe gaat het met wie tot voor kort met ons in één kerk zaten? Een beschouwend artikel kan daar soms tussen de regels door informatie over geven. ......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Particuliere Synode Fryslân 2005
Eerste voorlopige agenda van de vergadering van de PS Fryslân op woensdag 12 januari 2005 te Leeuwarden, aanvang 19.30 uur in het nieuwe gebouw van de Gereformeerde Kerk, Vrijheidsplein 1 te Leeuwarden......
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Hilversum – K. de Vries te Alphen aan den Rijn....
Search document Icon - lezen -
Aangepaste dienst Leek -Voor onze broeders en zusters met een verstandelijke beperking is er zondag 21 november 2004, 14.15 uur in de Gereformeerde Kerk, Tolberterstraat 24 ee...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de classis Grootegast gehouden op 28 oktober 2004 te Boerakker.
De kerk van Boerakker heet iedereen welkom en opent de vergadering met het lezen van Psalm 119: 105 -112 en gebed. We zingen psalm 119: 40. De geloofsbrieven worden voorgelezen en goedgekeurd. All...
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de vergadering van de classis Drachten, gehouden op 6 oktober 2004
De vergadering wordt door de samenroepende kerk van Drachten-Nijega geopend. Ds. Schipper leest uit de bijbel 1 Samuël 3, 1 – 10. Daarna zingen we gezang 28 en gaat Ds. Schipper voor in gebed. A...
Search document Icon - lezen - Verslag van de eerste zitting van de oktober-classis Groningen.
Groningen - Namens de samenroepende kerk van Bedum opent ds. A. van der Sloot de vergade-ring in één van de zalen achter de Noorderkerk. In het bijzonder heet hij welkom: br. W. Feenstra,...
Search document Icon - lezen -
Voorlopige agenda van de extra PS Groningen 2004 Datum: 8 december 2004. Tijd: 9.00 uur. Plaats: Vijverweide 26, Ten Boer. 1. Opening 2. Onderzoek van de geloofsbrieven 3. Verkiezing van het mode...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Benefietconcert
Heemse – In de Kandelaarkerk wordt op vrijdag 26 november a.s., door drie jonge musici, een concert gegeven. Het betreft Jaap Kramer (Urk), Marco den Toom (Hoevelaken) en Jorrit Woudt (Hee...
Search document Icon - lezen - Koorconcert
Groningen/Warffum - Het Geref.Gem.koor "MENORAH" uit Groningen geeft D.V. twee concerten en wel op 11 december in de Oosterkerk, E.Th. à. Theussinklaan 1 te Groningen en op 18 december in de...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Hoogeveen –Op zaterdag 20 november a.s. zal door de organist Jorrit Woudt een orgelconcert worden gegeven op het geheel vernieuwde orgel, die uit de Bentinckslaankerk is overgebrach...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Peter Eilander in Drogeham.
Op D.V. zaterdag 20 november wordt er om 20.00 uur weer een orgelconcert gegeven in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Lytsewei te Drogeham Het concert wordt deze keer verzorgd door de bek...
Search document Icon - lezen -
Kringvergadering. Zuidhorn e.o. - Woensdag 24 november. Aanvang 19:45u. Plaats: de Rank, Zuidhorn, Westergast 8. Spreker: Ds. Offereins te Schildwolde. Onderwerp: "Hoe cultuur gebond...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - 'Gereformeerde theologie vandaag' is verschenen
mededelingen n.a.v. de vergadering van het Curatorium van de TU Kampen d.d. 14 oktober 2004. "De gereformeerde theologie in Nederland staat vandaag voor belangrijke uitdagingen. Zij wil trouw blijven aan God en zijn Woord terwijl dit in haar omgeving niet vanzelfsprekend is. Zij wil tegelijk actueel en terzake zijn en niet boven de hedendaagse praktijk blijven zweven. Zij moet de kansen die de huidige context haar biedt, vrijmoedig durven aangrijpen en tegelijk de risico's niet naïef over het h......
Search document Icon - lezen - Abraham
De kerk van Damwoude is een kleine gemeente, die ook zorg draagt voor de leden met een verstandelijke handicap, die in een van de plaatselijke GVT’s wonen. Een van deze bewoners, onze Wim Sla...
Search document Icon - lezen - Gomarus College en Menso Alting College gebruiken NBV als standaardvertaling.
GRONINGEN- “Kordaat en slagvaardig”, zo noemt professor Van Bruggen het besluit van bestuur en directie van het Gomarus College en Menso Alting College om vanaf heden de Nieuwe Bijbelvert...
Search document Icon - lezen - Happietaria Schuif aan voor Zambia en Sudan
In Groningen wordt dit jaar voor de elfde keer een Happietaria geopend. Happietaria’s, een initiatief van Happie Gift, in plaatsen door het hele land geopend. Happietaria is een tijdelijk r...