UITGAVE Kerkbode


nummer

22

datum

30-MEI-2003THEMA
Pastoraat vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document IconText Icon - lezen - Voorwoord
U kreeg drie nummers waarin vanuit het pastoraat gekeken werd naar ziekte, omgaan met sterven en relaties. In dit laatste nummer gaat het nu meer in het algemeen over het pastoraat. Vroeger dacht...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - De liefde als motor
De liefde als motor ......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Banned IconElke gemeente had zijn eigenaardigheden
Ds. E. J. Oosterhuis 40 jaar predikant......
Banned IconText IconGeloof en psychologie – een reactie
Ter inleiding van de redactie: In de maand april stond het thema ‘Geloof en Psychologie’ centraal. In het eerste nummer stond een uitgebreid interview met prof. Nieboer. Kern van zijn betoog was dat je in de beoordeling van de vraag of iets ziekte en/of zonde is genuanceerd dient te kijken en oordelen. Een beoordeling als ‘elke psychiatrische stoornis is gevolg van zonde’ werd door hem als eenzijdig gediskwalificeerd. Op zijn artikel is kritiek gekomen van dhr..J. Schaafsma. Hij legt een veel......
Banned IconText IconLeren voor het pastoraat
Pastoraat, herderlijke zorg, moet. De Here Jezus is toch de goede Herder? Hij heeft toch zelf mensen opgezocht in hun persoonlijke situatie, met ze gesproken en ze geholpen? Er is ook veel behoef...
Search document IconText Icon - lezen - Patoraal medewerker
Een nieuwe functie in onze kerken? Het lijkt er wel op. In juni 2001 verscheen er een rapport van het deputaatschap kerkrecht en kerkorde. Hierin staat vermeld, dat de generale synode van Leusden...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Pastoraat en recht
Deze keer in de persschouw een boekbespreking. Beetje vreemd misschien, maar ’t leek me passen bij het thema van deze maand: het pastoraat. In het jongste nummer van Nader Bekeken bespreekt mr. D.A.C. Slump een boek dat allerlei juridische kwesties behandelt, waarmee ambtsdragers in de pastorale praktijk te maken kunnen krijgen. Graag vestig ik via Nader Bekeken uw aandacht op dit boek.......
Hide details for ActueelActueel
Banned IconEen goede dood?
Het stond vorige week in alle kranten: veel gevallen van euthanasie worden nog niet gemeld. Dat is maar zo met de helft van het aantal. Veel artsen zien op tegen de administratieve rompslomp die...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Kerknieuws Baflo – Afscheid Ds. J.Th. Rozemuller i.v.m. vertrek naar Zwartsluis is de afscheidsdienst zondag 1 juni aanvang 14.30 uur in het kerkgebouw Het Anker, Lewestraat 8, Baflo....
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned Icon
Voorlopige agenda van de op 5 juni 2003 te Roodeschool te houden vergadering van de classis Warffum, aanvang 19.00 uur. 1. Opening door de samenroepende kerk van Roodeschool 2. Onderzoek van de g...
Banned Icon
Kort verslag van de 66e vergadering van de Particuliere Synode van Drenthe gehouden op 22 mei 2003 in de Kandelaar (Geref. Kerk van Assen-Zuid) te Assen, regulier samengeroepen door de Geref....
Banned Icon
Kort verslag van de classis Assen, gehouden op 8 mei te Assen-Kloosterveen. 1. Op 3 april jl. is de classis al geopend door de roepende kerk van Assen-Kloosterveen en geconstitueerd, waarna i...
Banned Icon
Aangevulde voorlopige agenda van PS Groningen 2003 Datum: 4 juni 2003. Tijd: 9.00 uur. Plaats: Noorderkerk te Groningen 1. Opening 2. Onderzoek van de geloofsbrieven 3. Verkiezing van het modera...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen -
Musical door kinderkoor ‘de Zingende Waterdruppels’ Buitenpost - Kinderkoor “de Zingende Waterdruppels” laat op zaterdag 31 mei a.s. haar muzikaal talent horen en zien in de musica...
Search document Icon - lezen -
Afscheidsconcert Sound of Spirit Drachten - D.V. 14 juni geeft Sound of Spirit een afscheidsconcert. We nemen afscheid van onze dirigent Theo Boven. Dit concert geven met medewerkin...
Search document Icon - lezen -
Praise-avond met gospelgroep Amfora Drachten - op pinkstermaandag, 9 juni a.s. wordt er in Drachten een praise-avond gehouden met medewerking van het enthousiaste gospelkoor Amfora. Op d...
Search document Icon - lezen -
Arp Schnitger orgelconcert Uithuizen - De Stichting Arp Schnitgerorgel Uithuizen organiseert op z aterdag 14 juni 2003 in de hervormde Jacobikerk te Uithuizen een orgelconcert,...
Search document Icon - lezen -
KAMPEN . De rector van de Theologische Universiteit van De Gereformeerde Kerken in Nederland maakt na overleg met het college van curatoren bekend dat de heer dr. George Harinck, benoemd t...
Search document Icon - lezen -
Concert van twee brassbands en gospelkoor Delfzijl -zaterdag 31 mei geven brassband Music Joy uit Delfzijl en Hendrik de Cock uit Ulrum een gezamenlijk concert in de...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Een Paulus/Johannesreis in het najaar
Dit jaar (2003) zullen we nog eens met een groep gaan in de voetsporen van Paulus en Johannes. Deze reis staat onder leiding van ds. M. den Bleker van Ureterp (CGK). We komen dit keer aan in de...
Search document Icon - lezen - Nederlandse geloofsbelijdenis nu geschikt voor het onderwijs.
In ‘Dit geloof ik’ is de Nederlandse Geloofsbelijdenis herschreven in voor ieder leesbaar Nederlands. Leerlingen op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs en catechisanten kunnen het...
Hide details for SignalementSignalement
Banned IconGertjan van Harten
Deze week brengen wij in Signalement ds. Z. J.C. van Harten voor het voetlicht. Hij is niet rechtstreeks in de pastorie belandt, omdat hij eerst een andere studie gevolgd heeft. Aansluitend maakt...