UITGAVE Kerkbode


nummer

15

datum

9-JUL-2018THEMA
Nieuwe wegen in bijbeluitleg vlgnr 15

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Homeward bound
Nu thuiskomen, kan dat?......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - HEER, wijs mij toch zelf de wegen (Psalm 25:2 berijmd)
Ons laten leiden Hoe laten wij ons elke dag leiden door de Bijbel als het Woord van God? Velen verlangen ernaar om voluit bijbels-gereformeerd te zijn in denken en doen. Tegelijk is de interesse voor ‘bijbels-gereformeerd’ ook weer heel wisselend. Er zijn er die bij verschil van mening bezwerende woorden spreken: er is toch niets aan de hand? Anderen zeggen: we gebruiken nog altijd de gereformeerde principes, alleen komt er nu iets anders uit. Voor weer anderen is ‘gereformeerd’ een achterhaald......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document Icon - lezen - Hermeneutiek en Homoseksualiteit
“De noodzaak om aandacht te besteden aan hermeneutiek is des te sterker omdat ‘Kampen’ op dit terrein enige achterstand heeft in te halen.” Het is een kenmerkende zin uit het in 2017 verschenen boek Gereformeerde Hermeneutiek Vandaag (GHV). Diverse docenten aan de Theologische Universiteit in Kampen geven op dit onderwerp hun visie. Het boek wil verduidelijking geven over de manier waarop we de bijbel vandaag zullen lezen en toepassen. Allerlei theologische modellen die met het lezen van de bijb......
Search document Icon - lezen - Revisie begaanbaar?
Ondergetekende geeft hierbij een reactie op het artikel over revisie geschreven door br. mr. Emo Bos voor het Gereformeerd Kerkblad en overgenomen door de Gereformeerde Kerkbode (23 juni 2018). Bos stelt de vraag: “is de weg van revisie van besluiten van de GS Meppel 2017 over zusters die het ambt van predikant, ouderling en diaken mogen bekleden, begaanbaar en zinvol?”......
Search document Icon - lezen - Vult Niemeijer een lacune?
Notitie n.a.v P. Niemeijer: Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk.......