UITGAVE Kerkbode


nummer

32

datum

2-SEP-2005THEMA
Vroomheid vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document IconText Icon - lezen - Voorwoord bij het thema: vroomheid - A.H. Driest, J.M. Haak
Vroomheid is de werktitel voor onze bijdrage van deze maand. Met vroomheid wordt bedoeld de manier waarop je je relatie met God invult. Het kan daarom een heel breed onderwerp zijn: hoe leef je d...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Meditatie over Exodus 2: 2 en 6 Lezen: Exodus 2:1-10 Matthijs Haak
Als de nood hoog is, is de redding nabij. Als er iets spreekt uit de beginhoofdstukken van Exodus dan is het wel dat. Hoe ellendig Gods mensen eraan toe zijn, blijkt uit hoofdstuk 1. Hun si...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Een kerkelijk tweestromenland - A.H. Driest
In de tweede helft van het jaar 2004 bespraken wij in een deels wat wisselende groep mensen het boekje dat Bert Bolhuis in eigen beheer heeft uitgegeven en dat hij als titel meegaf: “Vrijgemaakt door de Zoon”. Hij heeft dit boekje opgedragen aan “zijn broeders en zusters in de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt)”. Zelf behoren wij ook tot die kerken, en daarom alleen al voelen we ons aangesproken. Maar ook de thema’s die Bert Bolhuis aan de orde stelt in zijn boekje spreken ons erg aan. Het zijn st......
Search document IconText Icon - lezen - Kerkelijk Tweestromenland (1) - A.H. Driest
Het is al weer enige tijd geleden dat ook in onze kerkbode aandacht is gegeven aan de kerkelijke overgang van Bert Bolhuis uit Leek. Hij was lid van de Gereformeerde Kerk te Leek en ging over naa...
Search document IconText Icon - lezen - Vroomheid en woestijn - Matthijs Haak
In deze maand staat het begrip vroomheid als werktitel centraal. Doelstelling hierbij is om verder te komen in het nadenken over de vraag: wat is vroomheid? Uit welke componenten bestaat dat? Om te voorkomen dat het een onderwerp zal zijn waarin je door de grootte ervan, zult verdwalen, wil ik het toespitsen: vroomheid en woestijn. Ik hoop duidelijk te kunnen maken dat dit woordenpaar een prachtige en spannende combinatie oplevert die duidelijk maakt met wat voor een moois je te doen hebt bij vr......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Georganiseerd contact met God? - J. Kuiper
Religie is in, zo blijkt uit het onderzoek van Newsweek over religieuze gevoelens in de Verenigde Staten van Amerika. Massaal zijn mensen op zoek naar God. Het blad corrigeert hierin zijn eigen publicatie uit… 1966, toen men van mening was dat godsdienst zijn tijd wel gehad zou hebben in een wereld die gelooft in de wetenschap: wat buiten de (natuur)wetenschap te kennen is, valt te verwaarlozen. Dat was toen de stelling. Maar nu zijn mensen bezig met de vragen van godsdienst en geloof en - dat i......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Samenkomsten (GKV) Ameland
Herhaalde oproep voor het Naseizoen, om voorgangers (predikanten of preeklezers) voor de samenkomsten op de Zondagen, 25 september en 9 oktober, graag z.s.m. opgave i.v.m. klaar maken...
Search document Icon - lezen - Voor predikanten en preekvoorzieners, aanvullend bericht
N.a.v. het bericht voor predikanten en preekvoorzieners over preekroosters voor het komende jaar heeft ds. Driest de volgende aanvullingen gestuurd. Voor de volledige tekst van de oproep verwijzen wij naar de Kerkbode van 19 augustus jl. De eerder reacties van predikanten en de aanvullingen vindt u hieronder. ......
Search document Icon - lezen -
Jubileum Neede – Op 24 augustus was ds. H. van Veen, vijfentwintig jaar predikant. Standplaatsen: Loenen-Abcoude en Weesp (1980) en Neede (1992). Intrede Goes –...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Buitengewone vergadering classis Groningen 29 september 2005.
Op verzoek van de kerk van Wetsinge – Sauwerd, roept de samenroepende kerk Groningen-Zuid, daartoe aangewezen op de laatstgehouden classis vergadering, u op voor een buitengewone classisvergader...
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Hierbij wordt u opgeroepen, namens de Raad van de Gereformeerde kerk te Ureterp, voor een vergadering van de classis Drachten, die D.V. zal worden gehouden op woensdag 5 oktober 2005 in het...
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Voorlopige agenda van de op 12 september 2005 te Roodeschool te houden vergadering van de classis Warffum, aanvang 19.30 uur ......
Search document Icon - lezen - Concept agenda vergadering classis Assen
Donderdag 8 september 2005 om 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk te Smilde 1. Opening door de samenroepende kerk Smilde 2. Rapport over het onderzoek van de geloofsbrieven 3. Constituerin...
Search document Icon - lezen - Voorlopige agenda van de classis Appingedam
D.V. donderdag 8 september 2005 om 19.30 uur, in het gebouw van de gereformeerde kerk te Loppersum, Tuinbouwstraat 3. 1. Openen naar art. 29 K.O. 2. Geloofsbrieven (onderzoeken en wettig verklare...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Geref. Ouderenkoor
Zuidhorn - Op D.V. donderdag 8 september a.s. beginnen de repetities weer van het Geref. Ouderenkoor. De repetities vinden plaats in één van de zalen van de Geref. Kerk (Vrijg.) te Z...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Landelijke gebedssamenkomst Gereformeerd Appèl
zaterdag 3 september 2005 Thema: ‘Samen zullen zij de Here dienen” Kerkgebouw ‘De Lichtkring’ Laan naar Emiclaer 1, Amersfoort Meer info via internet: www.gereformeerdappel.nl of bel 015–...
Search document Icon - lezen - Predikantenconferentie CGB
Nijkerk - De jaarlijkse Predikantenconferentie van de Vereniging Confessioneel Gereformeerd Beraad vindt plaats vrijdag 9 september 2005 om 10.30 uur in de Goede Herderkerk te Nijkerk, (v...
Search document Icon - lezen - Verdwenen vaders beste christelijke kinderboek 2004
Zwolle – Dit jaar zal voor de tiende keer de prijs Het Hoogste Woord uitgereikt worden; de prijs voor het beste christelijke kinderboek van het jaar. De jury Het Hoogste Woord heeft het boek Verdwenen vaders van Janne IJmker (uitgeverij Columbus) unaniem gekozen tot het beste christelijke boek van 2004. Janne IJmker won ook in 2002 deze prijs Het Hoogste Woord voor haar debuut Mijn vriend Samuel. Op zaterdag 17 september wordt de prijs, een bedrag van vijfhonderd euro en een bronzen beeldje ‘He......
Search document Icon - lezen - Zoeklicht-Toogdag
Barneveld – Op zaterdag 10 september 2005houdt Het Zoeklicht, in 1919 opgericht door Johannes de Heer, D.V. haar jaarlijkse toogdag in de Veluwehal te Barneveld. De ochtendbijeenkom...