UITGAVE Kerkbode


nummer

20

datum

20-MEI-2005THEMA
Zending vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De drempel over - J.T. Oldenhuis Een gemeentelid uit Jeruzalem vertelt.
Het was een schok, ik weet het nog goed, ieder sprak er over. Werkelijk de hele gemeente was in opschudding. Want wat er nu werd verteld over Petrus sloeg alles. We kenden hem: hij was degene, d...
Search document Icon - lezen - Gezonden in de wereld - Menno J. van Hulst
In de kerkbode van 6 mei stond een artikel n.a.v. het rapport van deputaten Zending, Hulpverlening en Training onder de titel ‘’t Is ingewikkeld’. Ds. W.L. de Graaff heeft vervolgens op heldere en compacte wijze allerlei organisatorische en beleidsmatige kwesties uiteengezet. Daar hoeft dus in dit artikel niet veel meer over gezegd te worden. De bedoeling van dit artikel is dat iets verteld wordt over wat zending en hulpverlening nu betekent of betekenen kan in de plaatselijke gemeente. Daarbij......
Search document Icon - lezen - Je eigen woongebied als zendingsterrein Missionaire Arbeid Rijnmond - Nelleke Kemps-Stam
Wanneer we het over ‘de zending’ hebben, gaan onze gedachten al gauw uit naar overzeese gebieden waar in de jaren ’50 e.v. zendelingen de inheemse bevolking tot bekering brachten. Inmiddels zijn in Indonesië, Afrika en Brazilië zelfstandige kerken gesticht en worden de nieuwe gemeenten toegerust en begeleid door gastdocenten en hulpverleners uit Nederland. We kunnen de zending dus wel afschaffen. Maar daar denken ze in Rotterdam e.o. wel anders over. ......
Search document Icon - lezen - Suf & Saai of Spannend & Spiritueel? - L.E. Leeftink
Twee keer een invasie! Tijdens de synode maak je van alles mee. Vrijdag 13 mei stormden tegen een uur of drie tientallen jongeren de vergaderzaal binnen. Een middagje ‘sightseeing synode’. Vrijdag ‘s avonds zat de publieke tribune meer dan vol. Zeker vijftig belangstellenden volgden de eerste besprekingsronde over de voorstellen rond de zondag. En er was nog veel meer te doen! Alle onderwerpen samen vormden een derde invasie; aan informatie. Maar daar raken we langzamerhand wel aan gewend. ......
Search document IconText Icon - lezen - Veranderingen in het zendingswerk (2) - J.T. Oldenhuis. van zending naar participatie
Veertien dagen geleden (Kerkbode nr 18) ging het verhaal over het thuisfront vroeger. Nu iets over het ‘zendingsveld’. En weer is het uiteraard geen volledig verhaal. Het zijn maar indrukken die opgedaan zijn door één persoon op één ‘zendingsveld’: Curitiba/Colombo, Brazilië ......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Beleven we het nog? - J.P. van der Wal
H. Walinga schreef in het kerkblad voor midden en zuiden van het land een artikel over een belangrijk onderwerp: onze beleving van de erediensten. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Pinksterkerk - Wereldkerk - J.H. Kuiper
Nee. We vergapen ons niet aan de grote getallen. Die zijn er overigens niet, als het om de kerk gaat. Een groepje hier, een klein kringetje daar. Als je kennis neemt van het werk van de deputaten betrekkingen buitenlandse kerken, blijkt opeens dat wij zelf een behoorlijk grote kerk vormen. In een klein land. Binnen dat land hebben we dan ook weer te maken met andere kerken, met wie we in gesprek zijn. Soms in een gesprek gericht op verdere eenwording. Maar houdt de vensters open. De kerk na Pink......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen naar: Assen-Noord - (wijk Peelo) – L. E. Leeftink te Nijmegen. Emeritaat Den Helder – De classis Alkmaar-Haarlem heeft met ingang van 1 mei 2005 emeritaat v...
Search document Icon - lezen -
Bevestiging Surhuisterveen - In kerkgebouw “De Ark” is 22 mei de bevestiging van kandidaat G. Roorda. Aanvang 10.00 uur, De Dellen 1a, Surhuisterveen. Intrede aanvang 16.00 u...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Aangevulde voorlopige agenda van PS Groningen 2005
Datum:1 juni 2005 Tijd : 9.00 uur Plaats: Geref. Kerk, Vijverweide 26 Ten Boer 1. Opening 2. Onderzoek van de geloofsbrieven 3. Verkiezing van het moderamen 4. Constituering van de ve...
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de classisvergadering Classis Grootegast
Grijpskerk - 28 april 2005. De kerk opent de vergadering met het zingen van gezang 24: 1 en 5, leest Efeziërs 3: 14 – 21 en gaat voor in gebed. Nadat de geloofsbrieven zijn goedgekeurd n...
Search document Icon - lezen - Oproep vergadering classis
Groningen - De raad van de Gereformeerde Kerk te Groningen - West, daartoe aangewezen door de classis, op de vergadering van 28 april j.l., nodigt de kerken van de classis Groningen uit vo...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Benefietconcert De Handpalm.
Roden - Op zaterdag 4 juni a.s. zal een benefietconcert worden gehouden in de Geref.Kerk vrijgemaakt De Open Hof, Groenezoom 1. Aan deze avond zullen meewerken: Frank en Marloe uit D...
Search document Icon - lezen - Concert Roder Jongenskoor
Groningen - Vrijdag 3 juni 20 uur, in Der Aa-kerk. Roder Jongenskoor o.l.v. Bouwe Dijkstra met instrumentale begeleiding door Euwe de Jong. Het bekende Roder Jongenskoor o.l.v. Bouwe Dijk...
Search document Icon - lezen - Koormuziek over hoop
De NoordNederlandse Cantorij brengt onder leiding van Leendert Runia een gevarieerd programma van prachtige koorwerken met het thema 'over Hoop'. Op zaterdag 21 mei om 20.15 uur in de Dorp...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Ureterp - In de gereformeerde kerk aan de Feart 85 wordt op zaterdag 28 mei a.s., het tweede orgelconcert van dit seizoen gehouden en wordt opnieuw iets bijzonders. Waren bij het eer...
Search document Icon - lezen - Orgelimprovisaties door John Propitius
Drogeham - Op D.V. zaterdag 21 mei wordt er om 20.00 uur weer een orgelconcert gegeven in de Chr. Gereformeerde kerk. Het concert wordt deze keer verzorgd door de bekende organ...
Search document Icon - lezen - Samen Zingen (en bidden) met SHINE.
Assen -Als de Here het wil gaan we zondag 29 mei samen zingen. Deze keer met Good Music Choir SHINE. Zij zullen een aantal liederen zingen en ook de samenzang begeleiden. De teksten...
Search document Icon - lezen - Workshop: stijlvol begeleiden van de gemeentezang
Groningen - Op zaterdag 21 mei organiseert de VGK (Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten) samen met de KNOV (koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging) en de GOV (Gerefor...