UITGAVE Kerkbode


nummer

29

datum

23-JUL-2004
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - 2. Twee bijbelse personen - J. van Benthem
Dineke en Petrus Uit de Bijbel kennen we iemand die wel iets heeft van Dineke Dadendrang. Alleen is het geen meisje, maar een man: Petrus. Petrus deed veel voor de Here Jezus. Ik stel me P...
Search document Icon - lezen - 3. Genade - J. van Benthem
Wat is dat eigenlijk: genade? Ik wil daarover twee dingen duidelijk maken. a. Het eerste aan de hand van een voorbeeld uit de Bijbel: Esther. We kennen haar. Op een gegeven moment dreigen alle jo...
Search document Icon - lezen - 4. Leven uit genade - J. van Benthem
Dineke Dadendrang en Nico Nutteloos leven nu beiden almeer van Gods genade. Heeft dat ook gevolgen voor hun leven? Ja, al moet je niet denken dat nu opeens alles helemaal anders is geworden. Het...
Search document Icon - lezen - Als de bazuinen klinken, orgel-improvisaties door Harm Hoeve - Jaap Ophoff
Over smaak valt niet te twisten en toch gebeurt dat wel veel. En terecht, want volgens mij klopt deze gedachte ook niet helemaal. Laat ik me beperken tot de cd waar ik enkele woorden aan wil wijd...
Search document Icon - lezen - Een lossere binding aan de Bijbel? Over de samenhang tussen openstelling van het ambt voor de vrouw en ontvankelijkheid voor charismatische invloeden - J. v. Benthem
Christenen vormen een bijna te verwaarlozen minderheid in onze samenleving. Kerken die vasthouden aan de Bijbel als Gods Woord hebben elkaar hard nodig. Als lid van één van die kerken kijk ik dan ook met betrokkenheid naar kerken die dichtbij ons staan. Dit artikel is geschreven vanuit die betrokkenheid. Vanuit een diep verlangen dat wij als christenen de Bijbel het eerste en laatste woord gunnen en elkaar op die basis vinden. ......
Search document Icon - lezen - EEN UITKOMST EN EEN GEMIS De kerkdienst thuis - Nelleke Kemps-Stam
Dit jaar is het twintig jaar geleden dat de Landelijke Organisatie Kerktelefoon (LOK) werd opgericht. Dat was zo’n 70 jaar na de eerste draadverbinding tussen een kerkgebouw en woonhuis, in 1915 in Bunschoten. Daarna ging men steeds meer verbindingen aanleggen. Waren in het begin vooral zieken de doelgroep, later kwamen daar ook bejaarden bij. Hoewel men overtuigd was van de noodzakelijkheid van de kerktelefoon, was men ook wel eens bang voor gemakzucht. Familieleden konden immers ook zonder red......
Search document Icon - lezen - Genoeg - Nelleke Kemps-Stam
Als ik soms op het goede moment en op de goede plek iets voor iemand beteken: dan is uw Geest in mij. Als ik soms op een onverwacht moment op de juiste tijd de juiste woorden spreek: dan is uw Gee...
Search document Icon - lezen - Gods genade voor Dineke en Nico Wat betekent Gods genade voor jongeren? - J. van Benthem
Wat is genade? En wat betekent genade voor Dineke (16) en Nico (15)? Onlangs hebben mijn collega, ds K. de Vries en ik daarover gesproken voor een groep jongeren. Onze inleiding was een bewerking van een duo presentatie die we jaren terug op een vrouwenbondsdag verzorgd hebben. Dineke en Nico zijn de twee hoofdpersonen van ons verhaal. We hebben ze zelf bedacht, maar we hebben uit reacties gemerkt dat ze zeker bestaan. Aan de hand van deze twee voorbeelden proberen we iets uit te leggen van wat......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Regeltjes - J.P. van der Wal
De Asser predikant Wilschut verzorgt in Nader Bekeken de rubriek Kroniek. Hoofdzakelijk gewijd aan actuele ontwikkelingen in het kerkelijk leven. In het juninummer schrijft hij een artikel over de hantering van de afspraken die we als kerken hebben gemaakt en die vastgelegd zijn in de kerkorde. Afspraken, gefundeerd op de Bijbel, met de bedoeling de samenleving van de kerken mogelijk te maken en haar vrede te dienen. Ik neem het met instemming over.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Meer dan genoeg? - J.H. Kuiper
Binnen de kerken hebben we te maken met een toenemende aandacht voor de gaven van de Heilige Geest. Terwijl we dat vroeger uit principe overlieten aan de charismatische gemeenten die er ook zijn, schrijven vrijgemaakte predikanten nu onbekommerd dat ze op hun zolderkamertje in tongen spreken. Ook onder andere leden van de gemeente blijken deze zaken te spelen. Genoeg reden om er hier aandacht aan te geven, net als op andere plekken in deze kerkbode. Het is gemakkelijk om over zulke vragen de po......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Hattem – Noord – J. Haveman te Roodeschool Jubileum Groningen – 15 juli was ds. J.G. van der Hoeven vijfentwintig jaar predikant. Predikantsplaatsen: Grij...
Search document Icon - lezen -
Adreswijziging: Sneek - scriba Gereformeerde Kerk Mevr. A.C.Gijzen-Jager S. de Jongstrjitte 10 8561 DP Balk...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Oproep classis contracta 26 augustus 2004. De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Haren, mede namens de kerk van Groningen- Zuid, daartoe aangewezen door laatst gehouden classis, nodigt...
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Kort verslag van de vergadering van de classis Warffum, gehouden op 10 juni 2004 te Winsum ......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Stadskanaal
De classis Stadskanaal hoopt op donderdag 2 september 2004 D.V. bijeen te komen in Veendam. Stukken voor deze vergadering dienen uiterlijk 9 augustus 2004 binnen te zijn bij...
Search document Icon - lezen - Particuliere Synode Drenthe
Kort verslag van de PS Drenthe op 27 mei 2004......
Search document Icon - lezen - Particuliere Synode Groningen
Kort verslag van de Particuliere Synode Groningen gehouden op 9 juni 2004 in de Noorderkerk te Groningen. ......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Landelijke seniorendag op D.V. 7 september 2004 over ‘Samen leven - samen zorgdragen’
Hattem- Op D.V. dinsdag 7 september wordt de landelijke Seniorendag 2004 georganiseerd in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt “De Open Poort” in Hattem (Veldhoeve 1). Programma: 10.15 – 1...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert door Everhard Zwart
Zuidlaren,Op zaterdag 24 juli a.s., ’s avonds 20.00 uur,zal er op het orgel van de Ontmoetingskerk van “Dennenoord”te Zuidlaren een concert gegeven worden door de organist Ever...
Search document Icon - lezen - The Young Continental kids op 12 augustus in “Het Anker”
@t Uithuizermeeden - Misschien kent u ze wel: The Continental Singers! The Continental Singers zijn vanuit Amerika overgewaaid naar Europa. De internationale gospel-tiener groepen worden ieder...