UITGAVE Kerkbode


nummer

39

datum

26-SEP-2008THEMA
Over Dopen... vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Fundamentele zekerheid - S.M. Alserda
2 Korinthe 1 vers 21-22: Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft. Wie pretendeert een betrouwbare boodschap te brengen, die moet zelf ook betrouwbaar zijn. Daarom tilt Paulus er zwaar aan, dat gemeenteleden hem van onbetrouwbaarheid beschuldigen. Hij weerlegt die beschuldiging zelfs met een eed: God is mijn getuige! (vs. 18 en vs. 23). En vervolgens benadrukt hij, dat je aa......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Column: Zondag, start of eindpunt? - W.L. de Graaff
Veel is er te doen geweest om de zondagse sabbatsrust. Een nieuw kerkverband heeft de discussie erover zelfs als basis voor haar bestaan gekozen.......
Search document Icon - lezen - Gereformeerden aangeklaagd - W.L. de Graaff
In dit vierde artikel van mijn hand over dopen een wat meer beschouwende bijdrage. En het is de moeite waard om in deze beschouwing juist ook onszelf er bij te betrekken. We hebben met zevenmijlslaarzen de bijbelse gegeven langs gelopen, de geschiedenis van de dooppraktijk in de eerste 200 jaar en het ontstaan van de beweging der Wederdopers in de 16e eeuw. Het is verleidelijk om met dit alles ons nu te wenden tot de Baptisten- en Evangelische Gemeenten om ze eens flink de oren te wassen. Maar h......
Search document Icon - lezen - Groeten uit Dehra Dun - N. Kemps-Stam
Veel gemeenten zijn het nieuwe seizoen begonnen met een startzondag of -avond. De gebruikelijke activiteiten als catechisaties en verenigingen gaan weer van start. We hebben ons gemeenteleven goed georganiseerd en er een zegen over gevraagd. En niemand legt ons een strobreed in de weg. Al onze activiteiten staan in schril contrast met het leven van christenen in India. Zij behoren tot de groep vervolgde christenen die wij ook nog even meenemen in ons gebed. Hun dagelijkse werkelijkheid is voor o......
Search document Icon - lezen - GS 2008 Zwolse zaken (13) Indrukken van een synodelid - S. Verkade
Synode aan de wandel.......
Search document Icon - lezen - Het is pittig om dominee te zijn Ds. M. de Meij nieuwe predikant van Drogeham - N. Kemps-Stam
Op 24 augustus jl. nam ds. Marien de Meij afscheid van de gemeente van Daarlerveen. En van de aanwezigen in de bijeenkomst was prof. dr. J. Douma, emeritus hoogleraar ethiek aan de TU in Kampen. Er vielen hem een aantal dingen op, zoals nieuwe gezangen die gezongen werden, het optreden van een kerkkoortje en de aanwezigheid van een PKN-predikant die na de dienst een woordje sprak. Prof. dr. Douma noemde de dienst in een column in het ND een genoegen om bij te wonen. Betekent dit dat Drogeham, d......
Search document Icon - lezen - Over de (Youth) Alpha-cursus (2) - S.M. Alserda
In het vorige artikel heb ik geschreven over het optimistische mensbeeld in de Alpha-cursus, over de nadruk op de bijzondere gaven van de Heilige Geest en over de manier waarop God vandaag ons de weg wijst. Conclusie was, dat de cursus op deze punten correctie behoeft.......
Search document Icon - lezen -
BEVRIJDINGSDAG Het wordt een mooie dag vandaag, zei iemand zomaar uit het niets. Mijn snelle pas ging even traag. Het leek wel haast een profetie. Het was een warme dag die dag. Blf zong een lie...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Risico’s - J.H. Kuiper
Het is een klein diertje en het veroorzaakt heel wat ongemak: de teek. Het kruipt over je vel om een plekje te zoeken waar het zich vol kan zuigen. Het lijkt erop dat er meer voorkomen dan een tijdje geleden. Dat is echter nog niet gebleken. Wel hebben meer mensen de ziekte van Lyme, een ziekte die door dit beestje overgebracht wordt en die je zenuwstelsel aantast, als je niets doet.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst in Ten Post
Ten Post - Op D.V. zondagmiddag 5 oktober a.s. wordt om 14.30 uur een dienst gehouden met aanpassingen voor onze broeders en zusters met een verstandelijke beperking. Deze dienst wordt gehouden in de Geref. Kerk ‘De Hoeksteen’ aan de Jan Zijlstraat 2.......
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst in Zuidhorn
Zuidhorn - In de classis Grootegast is op 28 september a.s. om 14.00 uur in ‘De Rank’, Westergast 8, een aangepaste dienst.......
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst in Zuidlaren
Zuidlaren - Op D.V. zondag 28 september a.s. zal er om 16.30 uur in De Kandelaarkerk aan de Schipborgerweg 45a een aangepaste dienst worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking.......
Search document Icon - lezen - Dienst met aanpassingen in Assen
Assen - Ben jij ook vaak nieuwsgierig en wil je graag horen en graag zien wat er allemaal verteld wordt? Kom dan eens kijken en luisteren in de dienst met aanpassingen voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking op zondag 5 oktober om 15.00 uur in De Kanderlaar, Oude Molenstraat 20.......
Search document Icon - lezen -
Jubileum Ermelo - Op 19 september jl. was ds. D. Los 60 jaar predikant. Zijn standplaatsen waren: Smilde-Diever (1948), Breukelen en Mijdrecht (1952), Monte Alegre (Brazili, 1956),...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Kort verslag van de vergadering van de classis Assen, gehouden op 11 september jl. in Smilde.......
Search document Icon - lezen - Classis Hoogeveen
Verslag van de vergadering van de classis Hoogeveen van 11 september jl.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Gewijzigd: Kringvergadering Baflo
Aangezien ds. Wieringa wegens ziekte verhinderd is op de kringvergadering van 2 oktober a.s. te spreken, hebben we ds. van der Wal bereid gevonden een referaat te houden over de Tien Geboden.......
Search document Icon - lezen - Jubileumconcert
Drachten - Brassband De Lofklank uit Ureterp o.l.v. Marco Middelberg heeft als gastsolist de bekende Paul Lovatt-Cooper uitgenodigd op haar jubileumconcert op zaterdag 25 oktober a.s. om 20.00 uur in ‘De Oase’.......
Search document Icon - lezen - Mannendag Assen 2008
Ook in 2008 houden we weer de Mannendag Assen, met als thema: ‘Wees Heilig, want Ik ben Heilig’.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert door Leonore Lub
Uithuizermeeden - Op zaterdag 27 september a.s. geeft organiste Leonore Lub om 20.00 uur een concert op het Hinsz-orgel in de Mariakerk.......
Search document Icon - lezen - Vesper
Steenwijk - In de historische ‘Kleine Kerk’ uit 1477, Vrouwenstraat 5, zal D.V. op donderdag 16 oktober a.s. van 19.30-20.00 uur een Vesper gehouden worden, als moment van bezinning en gebed.......
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Gaan in het spoor van het OT
De cursus van Douma en Verbree ‘Gaan in het spoor van het Oude Testament’, die in Zwolle en Rotterdam veel belangstelling heeft getrokken, kan nu gevolgd worden in kerkgebouw De Kandelaar, Heiligenbergerweg 64 in Amersfoort.......
Search document Icon - lezen - Verslag DZD
Om 9.30 wordt de vergadering door de voorzitter geopend door het lezen van Handelingen 12. Uit dit gedeelte blijkt dat ook in de vroegchristelijke tijd het uitdragen van het Evangelie je de ‘kop...
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Amersfoort - Op D.V. zondag 5 oktober a.s. wordt om 11.00 uur op Nederland 2 een kerkdienst uitgezonden vanuit GKv ‘Westerkerk’.......
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Mijdrecht - Wie ben je? Kennen mensen je echte identiteit en ken jij jezelf? Daar gaat het over in de kerkdienst die D.V. zondag 28 september a.s. wordt uitgezonden van de Veenhartkerk (GKv) op Radio 5 om 17.02 uur.......