UITGAVE Kerkbode


nummer

46

datum

8-DEC-2006THEMA
In blijde verwachting vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Onderling pastoraat
Het stond zo onopvallend in het verslag van de classis Groningen, in een oktobernummer: de meeste kerken in de classis volgen het nieuwe bestuursconcept van het Steunpunt Gemeenteopbouw met de na...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Moet ik op mijn broer passen?
11 Bevrijd hen die ter dood veroordeeld zijn, doe alles om hun leven te redden. 12 Zeg niet: ‘Ik wist het niet,’ want hij die de harten doorgrondt, het innerlijk doorziet, weet of je de...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Een vernieuwde manier van gemeente zijn
1. De tijden zijn veranderd Er waren tijden, dat men hecht en nauw met elkaar om ging in dorp, buurt, familie en kerk. Niemand hoefde eenzaam te zijn; er was goede, spontane hulp en wie iets verkeerds deed, werd daarover door zijn omgeving aangesproken. Op plattelandsdorpen vind je nog restanten van die oude sociale structuur. Zo’n hechte gemeenschap had veel voordelen. Bijvoorbeeld dat de ambtsdragers er minder pastoraal werk hoefden te doen, want de gemeenteleden hielpen elkaar en zagen op el......
Search document Icon - lezen - Ol’hoof - Vista
We zijn een middelgrote gemeente in een klein dorp. Van de ruim zestienhonderd inwoners behoren ruim vierhonderd tot de gereformeerd vrijgemaakte gemeente. Sommigen oordelen dat we een beetje conservatief zijn. We hebben niet zoveel haast om veranderingen door te voeren in de kerk. Bij ons vind je geen spectaculaire acties. Een keer in de maand organiseren we een soos in een van de zalen van de kerk en gewoonlijk drinken we op de eerste zondag van de maand een kop koffie na de kerkdienst met elk......
Search document IconText Icon - lezen - Vormgeving gemeente zijn in 2006
Omzien naar elkaar Een van de vragen die gegarandeerd opduiken is die van de taken van de ambtsdrager; blijft er nog wel wat voor hem over? Hoe zit het met de afscherming van de taken voor algemeen-bijzonder ambt? Een ouderling of diaken hoeft niet bang te zijn voor het risico dat hij niets meer te doen heeft. Toch is het goed om hierover nog even door te denken. Hoe kun je het werk verdelen?......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Inclusief of exclusief?
In deze Persschouw het vervolg van het verhaal van ds. De Wolf over de vraag of je in de kerkdienst ook rekening moet houden met zgn. buitenstaanders.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Minimum en maximumthermometer
Er zijn van die handige thermometers die aangeven wat de minimum- en maximumtemperatuur is geweest. Ze geven niet alleen een indicatie van de extremen, maar ook van de temperatuur van het moment. In deze tijd waarin het ene na het andere weerrecord struikelt, lijkt dat niet zo geweldig interessant; alleen de maximumtemperaturen komen naar voren. Die liggen erg hoog voor de tijd van het jaar. Toch heb ik soms de indruk dat in het kerkelijke leven vooral de minimumtemperatuur wordt gebruikt en dat......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Aangenomen naar Rijnsburg en Valkenburg – R.Th. Pos te Ommen....
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis stadskanaal
Persverslag. Op donderdag 16 november 2006 kwam de classis Stadskanaal bijeen in de Gereformeerde Kerk te Winschoten. Namens de roepende kerk opent br. J. de Rooij de vergadering op christelijke...
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Voorlopige agenda van de op 12 december 2006 te Baflo te houden vergadering, aanvang 19.30 uur ......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Harm Hoeve geeft kerstconcert.
Hasselt - Op zaterdag, 9 december, geeft Harm Hoeve het jaarlijkse kerstconcert op het orgel van de Grote Kerk te Hasselt. De avond begint om 20.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Door...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert door Geref. Mannenkoor en gemengd koor
Drachten - Vrijdagavond 15 decembera.s. zullen het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor en het jong gemengd koor Spirit of Joy (Nieuwleusen), beiden onder leiding van Bert van de Wetering,...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert door Het Ankerkoor
Harkstede - Op zaterdag 16 december hoopt Het Ankerkoor uit Zuidwolde een kerstconcert te geven in de Hervormde Kerk. Aanvang: 20.00 uur. Ook zal een klein koor enkele kerstliederen...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert met samenzang
Uithuizen – Vrijdag 22 december,geeft het gemengd koorConcentiouit Uithuizen o.l.v. Harry Kamphuis een kerstconcert in de Goede Herderkerk. Als gastkoor zal optreden het gemengd koo...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert Sjema
Enumatil - Op zaterdagavond 16 december 2006 bent u vanaf half acht welkom in de Gereformeerde Kerk (v) aan de Dorpsstraat. Gospelkoor ‘Sjema’ treedt dan voor u op in samenwerking met de fanfar...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert voor jong en oud.
Winsum - Op vrijdag 22 december geven gospelkoor ‘Shira’ en kinderkoor ‘Vivace’ samen een kerstconcert in de sfeervolle kerk van Obergum aan het kerkpad. Op deze avond hopen we een zee...
Search document Icon - lezen - Orgel van de Fonteinkerk in Drachten wordt opnieuw in gebruik genomen.
Op 8 december, om 20.00 uur wordt het geherintoneerde orgel van de Fonteinkerk aan de Kolken 89, weer in gebruik genomen. Orgelmakerij Reil heeft het orgel flink onder handen genomen. Het instrum...
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda vrijdag 8 december Drachten, Ingebruikname geherintoneerde orgel, David de Jong, Fonteinkerk, De Kolken 89 - 20.00 uur zaterdag 9 december Zuidlaren, Adventsconce...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Vrouwenvereniging bestaat 60 jaar
Enumatil -De Gereformeerd vrijgemaakte vrouwenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ bestond 18 november 60 jaar. Als vrijgemaakte vrouwenvereniging, vergaderen wij in het vergaderseizoen...
Hide details for SignalementSignalement
Search document Icon - lezen - Leven in een verwarde tijd (4) Christenen en hun tijdsbeleving
‘Mag ik voor je bidden?’ Deze vraag kan je zomaar gesteld worden als je een bijeenkomst bezoekt. Het kan ook gebeuren dat er binnen je eigen gemeente opeens een nieuwe beweging de kop opsteekt waar je niets van begrijpt. Wat is er toch aan de hand in de kerk? Misschien kunnen we ons beter druk maken over het milieu. Want als we niets doen, krijgen we over 50 jaar weer een watersnoodramp in Nederland. Iemand die na zijn pensionering tijd heeft om over deze dingen na te denken, is Bram van der Wer......