UITGAVE Kerkbode


nummer

20

datum

19-MEI-2006THEMA
Het gebed vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Meditatie: bid voor ons! - Garmt Sander
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. Kolossenzen 4:2 Bidden is vragen. Wat is het bevrijdend, dat we Ún in ons eigen leven Ún ook samen als gemeente al onze dingen aan de Here onze...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Avondgebed (op de wijze van: ik ga slapen, ik ben moe) - Ria Boven
Deze dag is weer voorbij. Here God, U zorgt voor mij. Heel eerbiedig kniel ik neer, dank U voor Uw goedheid, Heer. Zonden heb ik weer gedaan. Zie mij schuldig voor U staan. Jezus, was mij uit gen...
Search document IconText Icon - lezen - Bid voor elkaar! - Garmt Sander
Op mijn bureau ligt een map van Open Doors, een stichting die op de bres staat voor vervolgde christenen. In die map zit heel wat informatiemateriaal over het werk van Open Doors. Die map is toegestuurd, omdat het zondag 11 juni zondag voor de lijdende kerk is. Daarom zijn ook twee preekschetsen toegevoegd die je als predikant zou kunnen gebruiken, als je speciale aandacht aan deze christenen wilt besteden. Het blijft overigens niet bij informatie alleen. Je krijgt ook de gelegenheid om zelf wat......
Search document IconText Icon - lezen - Voorbede in de kerkdienst - Garmt Sander
Elke zondag gaan we naar de kerk. We maken twee kerkdiensten mee. In die kerkdiensten krijgen we een heleboel van de Here God: we lezen en horen over Hem, over zijn liefde en genade, over vergeving van zonden door het werk van zijn zoon Jezus Christus. We krijgen de belofte dat we bij Hem horen en dat Hij ons bijstaat in ons leven. De preek - de verkondiging van het Woord van God - is de kern van elke eredienst. Dat moet zo blijven. Zo krijgen we iedere kerkdienst een heleboel mee. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Troonsbestijging? - Jan Kuiper
Hemelvaart is voor onze verbeelding een lastig feest. Een kind in de kribbe halen we zo voor ons geestesoog; een leeg graf en een levende Heiland ook nog. Maar wat gebeurt er als Hij naar de hemel gaat? De discipelen kijken Hem na, tot een wolk Hem aan hun ogen onttrekt. Op een witte wolkenwagen Wordt de Heer van aard gedragen... En zelfs als je het zo bezingt als in dit oude kinderliedje, ga je al uitleggen. Die wolk zie je dan als de welkomstkoets van het hemels koninkrijk, zoals een nieuwe......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Aangenomen naar Hoogeveen – H. Jagersma te Veenendaal Beroepen Kantens - (deeltijd): E. Venema te Surrey (Canada) Nieuwleusen - K. van Hoek te Brouwershaven A...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Aangevulde voorlopige agenda van PS Groningen 2006
Datum: 14 juni 2006 Tijd : 9.00 uur Plaats: Geref. Kerk, Vijverweide 26 Ten Boer 1. Opening 2. Onderzoek van de geloofsbrieven 3. Verkiezing van het moderamen 4. Constituering van de vergade...
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Oproep classis vergadering Groningen juni 2006 De raad van de Gereformeerde Kerk te Helpman, daartoe aangewezen door de classis op de vergadering van 27 april j.l., nodigt de kerken van d...
Search document Icon - lezen - Classis Grootegast
Kort verslag van de vergadering, gehouden op 27 april 2006 te Marum De afgevaardigen van de kerken in ressort van de classis Grootegast waren op 27 april bijeen onder leiding van ds. T.K. v...
Search document Icon - lezen - Oproep classis Appingedam
Voorlopige agenda te houden op D.V. donderdag 9 juni 2006 om 19.30 uur in het gebouw van de gereformeerde kerk te Ten Post, Eestumerweg 11 1. Openen naar art. 29 K.O 2. Geloofsbrieven (onde...
Search document Icon - lezen - Oproep Classis Leeuwarden
Hierbij worden de kerken in het classicale ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 21 juni 2006, aanvang 20.00 uur, in het kerkgebouw ‘D...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
vrijdag 19 mei Groningen,Gereformeerde Brassband, m.m.v. Martin Mans, Noorderkerk - 19.45 uur, reserveren: 050-3061716, e-mail: p.schoon@zonnet.nl Groningen, Noord Nederlandse Cantor...
Search document Icon - lezen - Concert orgel en vleugel door Martin & Martin
Drogeham - Op D.V. zaterdag 20 meiwordt er om 20.00 uur weer een concert gegeven in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Lytsewei. Het concert wordt deze keer verzorgd do...
Search document Icon - lezen - Concert voor jongeren
Hoogezand - Komende zaterdag 20 mei is er een benefiet concert voor de jongenlui die in de zomer meewerken aan een project van World Servants. Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt...
Search document Icon - lezen - Minne Veldman in Grote Kerk Hasselt
A.s. zaterdag, 20 mei, hoopt organist Minne Veldman uit Urk voor het negende opeenvolgende jaar een concert te geven op het Rudolf Knol-orgel (1806) in de Grote of Stephanuskerk te Hasselt....
Search document Icon - lezen - Motorrijders opgelet!
We hebben een mooie Groningse route uitgezet. Op 3-6-06 is de pret. Vertrekpunt vanaf GKV Hamweg 13, Harkstede. Kosten € 7.50. Duo € 2.50 incl. koffie en koek bij aankomst en vertrek. O...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert door Peter den Hartog
Zuidlaren - Op zaterdag 27 mei a.s. om 8 uur ‘s avonds speelt Peter den Hartog (1935,Den Helder) een concert in de Ontmoetingskerk-Dennenoord. (Stationsweg, afslaan bij bord met log...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Uithuizermeeden – Op donderdag 25 mei zal in de Mariakerk op het Hinsz-orgel een concert worden gegeven door de organist Pieter Pilon. Er worden werken uitgevoerd van Johann...
Search document Icon - lezen - Voorjaarsconcert
Oldenzijl - Op zaterdag 20 mei a.s. geeft het zangkoor Harmonia Aeterna uit Roodeschool haar jaarlijkse voorjaarsconcert, in de Nicolaaskerk van Oldenzijl. Het koor staat onder leid...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Aanmelding studenten Theologische Universiteit
Kampen - De rector van de Theologische Universiteit maakt bekend dat aspirant-studenten die de bacheloropleiding Theologie of de vooropleiding klassieke talen in het studiejaar 2006-2007 w...
Search document Icon - lezen - Driehoek start actie “Fundament onder de Driehoek”
Zwolle -De stichting de Driehoek heeft de overheidssubsidie in de afgelopen jaren zien dalen naar 0. In 2004 werd nog € 270.000 ontvangen. In 2005 was dit gedaald tot € 180.000 en van...
Search document Icon - lezen - Renovatie Geref. Kerk vrijgemaakt Roodeschool
Na 2 jaar renovatie en intensief werken, wordt de Geref. Kerk te Roodeschool D.V. vrijdagavond 2 juni 2006 in een feestelijke dankdienst samen met de genodigden in gebruik genomen. Zat...
Search document Icon - lezen - Verschenen: nieuwe gemeenteschets!
De nieuwste gemeenteschets over Het feest van de eredienst, geschreven door ds. B. Luiten, is gereed, hij staat op de website van de Bijbelstudiebond. Deze schets, nummer 18 alweer, is net...
Search document Icon - lezen - …met de Bijbel onder dak…
Al 58 jaar plaatst de Bijbelvereniging v/h de Nederlandse Gideons, Bijbel op allerlei overnachtinglocaties: hotels, pensions, bungalowparken, ziekenhuizen, gevangenissen, schepen. Op zo’n 3000 l...
Hide details for SignalementSignalement
Search document Icon - lezen - De koning der kerk vraagt trouw Ds. Th. Hoff 60 jaar predikant - Nelleke Kemps-Stam
Op 5 mei j.l. was het zestig jaar geleden dat ds. Th. Hoff bevestigd werd als predikant. Hij is inmiddels een van de oudste emerituspredikanten van ons land, maar hij weet nog als de dag van gisteren te vertellen over de moeilijke start die hij in 1946 maakte. Ook andere crises overwon hij uiteindelijk. Samen met hem kijken we terug op een bewogen leven. ......