UITGAVE Kerkbode


nummer

13

datum

25-JUN-2010THEMA
De band in Christus en de Synode vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen - 40 jaar avondmuziek met concert in Het anker met het Roden Boys Choir
Op zaterdag 26 juni zal een concert worden gegeven door het beroemde RODER JONGENSKOOR o.l.v RINTJE TE WIES. Dit koor, dat internationaal beroemd is, werd opgericht in 1985 door Bouwe Dijkstra e...
Search document Icon - lezen - Ouderensoos
Graag nodigen we de leiding van de plaatselijke Ouderensoos uit voor een uitwisseling van ideeën op DV woensdag 30 juni om 14.00 uur in de Refajahkerk, Galenuslaan 1 te Groningen. Tot nu toe heb...
Search document Icon - lezen - Vrijwilligers in de zorg gezocht
U weet vast wel, dat de zorg in ons land echt niet buiten vrijwilligers kan. Jarenlang korten en bezuinigen heeft de zorg - ook voor ouderen - beperkt tot het strikt noodzakelijke, terwijl er voo...
Hide details for BoekbesprekingBoekbespreking
Search document Icon - lezen - Vooral de liefde - S.M. Alserda
Dit boek is qua opzet vergelijkbaar met een eerder boek van Gunnink: Thuis in Gods huis. Het is een 42-dagen-boek om gemeentebreed door te denken en door te spreken over een bepaald onderwerp. Op drie niveaus kan men (bijvoorbeeld in een gemeenteproject) met dit boek aan het werk: Bijbelstudie thuis (dagboek), gespreksgroepen (eens per week) en in de kerkdienst (preek).......
Search document Icon - lezen - Zingende steen en dansende berg - S.M. Alserda
Al een jaar eerder kwam het eerste deel van deze 3-luik uit: Vliegende boom. Samen vormen deze 3 dagboeken (van elk 365 dagen) een bewerking van Remix, een boek dat Sonneveld schreef als dagopeningen voor vier gereformeerde middelbare scholen (o.a. Gomarus College). De vele positieve reacties van jongeren stimuleerden hem tot deze nieuwe uitgaven.......
Hide details for EvangelisatieEvangelisatie
Search document Icon - lezen - Evangelisatie: over drempels heen. - A.H. Driest
Evangelisatie is een middel om mensen tot geloof te brengen. De brenger van de blijde boodschap is belangrijk, maar hij of zij is niet in staat om de hoorder tot geloof te brengen. Dat kan God alleen. Dat de wereld niet zonder brengers van de boodschap van God kan, maakt Romeinen 10:17 wel heel duidelijk. Daar lezen we: ‘geloof ontstaat door naar het woord van God te luisteren’.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Met je hoofd in de wolken of met beide benen op de grond? - L.E. Leeftink
De verkiezingen zijn voorbij. De uitslag is bekend. En van iedereen mag ik er achteraf als dominee wel over schrijven J. In het Nederlands Dagblad van donderdag 3 juni 2010 werd de mening van Theo Brand weergegeven. Hij is politicoloog en belijdend lid van de PKN. Zijn mening is: “Bidden voor een bepaalde coalitie, welk dan ook, is een brug te ver”. Daarmee reageerde Theo Brand op het bericht dat de gebedsbeweging Op de bres bidt voor een coalitie van CDA, VVD en ChristenUnie. Hij huivert een b......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Jubileum Amersfoort: 26 juni – vijftig jaar predikant: dr. A.N. Hendriks. Standplaatsen: Goes (1960), Ommen (1964), Delft (1967) en Amersfoort-Centrum (1972). Met emeritaat: 1999. Hengelo (Ov.):...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen -
Particuliere Synode Fryslân Kort verslag van de PS Fryslân, gehouden op 2 juni 2010 Op uitnodiging van de kerk van Ferwerd-Hallum komen 18 afgevaardigden van 3 classes (Buitenpost, Drachten en Le...
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Godenzonen - P. Poortinga
Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Genesis 6:1 en 2......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - Eens als de bazuinen klinken! - L.E. Leeftink
De komende weken klinken de vuvuzela’s luid. Duizenden fans moedigen zo hun favoriete team aan tijdens het WK Voetbal in Zuid-Afrika. Afgelopen weken deden honderden, meestal jonge, christenen i...
Hide details for Overig redactioneelOverig redactioneel
Search document Icon - lezen - Oproep aan predikanten
Wat is een kerkbode zonder het vermelden van kerkdiensten? Wat een kerkdienst zonder voorgangers? Het staat in elke kerkbode vermeld. Wat niet vermeld staat, is het werk van de preekvoorziener. D...
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - De volgende synode bindt of verdeelt. Jij weet het al. - P. Poortinga
In mijn herinnering vergaderde een Generale Synode eens in de drie jaar en zat er een flinke periode tussen elke Synode. De acta - dat zijn de notulen, de verslagen - van de Generale Synode van Zwolle Zuid 2008 kregen de kerkenraden begin juli 2009. Tot januari 2010 hadden we als kerkenraden de tijd de acta te bestuderen. Tijdens de Provinciale Synode van Fryslân die op 2 juni vergaderde werden de nieuwe afgevaardigden van Fryslân gekozen voor de Generale Synode die in 2011 bijeen zal komen. Waa......
Search document IconText Icon - lezen - Neem je verantwoordelijk en wees duidelijk - G. Mulder
Waar opvattingen van een (emeritus)predikant volgens kerkleden in strijd zijn met Schrift en belijdenis en/of het Schriftgezag in geding is, dient een kerkenraad zijn verantwoordelijkheid jegens zijn (emeritus)predikant te nemen. Wie de acta van de laatstgehouden Generale Synode (GS) bestudeert, kan zich afvragen of dit wel de weg is die de GS volgt.......
Hide details for VoetlichtVoetlicht
Search document Icon - lezen - Interview over kwaliteit - S. van Oostrum
Interview met Piet Dijkstra, de man met oog voor kwaliteit rondom Steunpunt Kerkenwerk!......