UITGAVE Kerkbode


nummer

2

datum

11-JAN-2008THEMA
Het christelijk lezen van de Bijbel vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Het christelijk lezen van de Bijbel (2) - A. van der Sloot
In dit artikel willen we de vraag stellen welke gevolgen de loochening van Christus' borgtocht heeft voor het goede begrip van de Bijbel. Zij die de loochening van Christus' borgtocht voorstaan (zowel in verleden als heden), beweren dat hun opvatting een stap vooruit betekende. De Bijbel zou er duidelijker op worden. In de 19e eeuw lieten sommigen er zich graag op voorstaan ‘verlichte’ en ‘moderne’ predikers te zijn. Vandaag geven anderen graag te kennen dat zij tot het progressieve, vooruitstre......
Search document Icon - lezen - Nieuw - G. van der Kroef
Het is weer januari, een nieuw jaar. 2007 was me het jaartje wel, zeg. Hard werken, druk, druk, druk. Warme winter, heet voorjaar en een verregende zomer.......
Search document Icon - lezen - Nieuws uit de regio Biebel is kloar!
Na meer dan dertig jaar noeste arbeid is de Bijbel in de Groninger streektaal nu klaar. “Put is ter oet!” zei Marten van Dijken, co÷rdinator van dit bijbelvertaalproject, dinsdagmiddag bij de uitreiking van de tekst aan drukkerij Jongbloed in Heerenveen.......
Search document Icon - lezen - Onze enige troost in doop en avondmaal - L.E. Leeftink
In de periode rond Pinksteren hebben veel jongeren openlijk belijdenis van hun geloof afgelegd. Daarmee hebben ze ook toegang gevraagd en gekregen tot het avondmaal. Inmiddels hebben ze een paar keer avondmaal gevierd, samen met anderen die het misschien al tientallen keren gevierd hebben. Aanleiding om stil te staan bij de vraag wat de beleving is van het avondmaal.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Persschouw - J.P. van der Wal
Professor J.W. Maris, hoogleraar dogmatiek aan de TU van de CGK in Apeldoorn, gaat per 1 januari 2008 met emeritaat. Ter gelegenheid daarvan publiceerde De Wekker een interview met hem. Het interview met Maris kreeg ook een titel mee: 'de man van: de kerk is niet van ons.' Dat stempelde zijn denken over de kerk. Ik neem een groot deel van het interview over. Nadat prof. Maris op de vraag of hij zijn hoogleraarschap met een bepaalde missie begonnen is een ontkennend antwoord gaf, gaat het als vol......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Haat van God - J.H. Kuiper
Onlangs kreeg ik weer een vraag. Of eigenlijk een complex van vragen. Niet dat ik overal antwoord op weet, maar het prikkelt wel tot nadenken. Achter een vraag naar de juiste vertaling zitten eigenlijk andere vragen. Het ging om een uitdrukking die twee keer in de Bijbel voorkomt: Esau heb Ik gehaat. In Maleachi 1:3 en Romeinen 9:13. De vraag luidt:......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Bericht voor de Preekvoorziening
Emmen - Ds. F.J. Bijzet heeft de volgende mogelijkheden om elders voor te gaan:......
Search document Icon - lezen - Leerdiensten Damwoude
De GKv van Damwoude wil graag een levende en actieve gemeente van Jezus Christus zijn en blijven. Daarom gaan we binnenkort met z'n allen op cursus: "Groeien als gemeente, door te leven uit het Woord."......
Search document Icon - lezen -
Beroepen Zaltbommel - (als geestelijk verzorger in de Nieuwebrug in Ammerzoden) M. Tel, die dit beroep heeft aangenomen. Nieuw adres: Minstreelborch 7, 3992 BC Houten, tel. 030-63869...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Drachten - voorlopige agenda voor de vergadering van de classis Drachten te houden op D.V. woensdag 16 januari om 19.30 uur in het 'Ichtus Hűs', Burmanialaan 100.......
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Leeuwarden - voorlopige agenda van de vergadering van de classis Leeuwarden, te houden op D.V. woensdag 16 januari om 20.00 uur, in ‘De Morgenster’, Vrijheidsplein 1.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Zaterdag 12 januari Assen, Het bezoek (boek Adrian Plass) door Gospelgroep Cadans, Maranathakerk, Nobellaan 140 - 20.00 uur Donderdag 17 januari Drachten, Lezing ds. H.W. van Egmond...
Search document Icon - lezen - Concert
Oosterwolde - Op zaterdag 19 januari wordt om 20.00 uur in de sfeervolle Dorpskerk in Oosterwolde een bijzonder concert georganiseerd door de Werkgroep Activiteiten Dorpskerk.......
Search document Icon - lezen - Jeugddienst: De Weddingplanner
Bedum - Op 13 januari zal er om 14.30 uur een themadienst voor de jeugd worden gehouden in de Martyriakerk, Stationsweg.......
Search document Icon - lezen - Zondagavondzang
Haulerwijk - Op zondag 13 januari is er om 19.00 uur zondagavondzang in de Kruiskerk, Valckeniersweg 3.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Zwolle - Op woensdag 23 januari kunt u om 10.40 uur op Nederland 2 kijken naar een impressie van de Fonteinkerkgemeente in de wijk Stadshagen.......
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Zwolle - Op woensdag 23 januari kunt u om 10.40 uur op Nederland 2 kijken naar een impressie van de Fonteinkerkgemeente in de wijk Stadshagen.......