UITGAVE Kerkbode


nummer

14

datum

8-APR-2005THEMA
Bevrijd! vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - De genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid Romeinen 5: 16b - CornÚ Alderliesten
Vrijgesproken, Het is moeilijk voor te stellen hoe het is om jaren in een cel gevangen te hebben gezeten, je bovendien nog een aantal jaren hebt te gaan, en dat iemand op een morgen de deur van je kamertje open doet, om je zomaar onverwacht mee naar buiten te nemen. ‘Toe maar, ga maar. Je mag gaan, je bent vrij’. Geen dagelijkse meldingsplicht, geen elektronische chip, geen training in het Pieter Baan Centrum. Nee, gewoon vrijgesproken. Meer niet. Om niet. ......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Bevrijd - Nelleke Kemps-Stam
Het plein stond vol. Men wachtte op het vonnis dat Pilatus vellen zou. Hun kelen schreeuwden: kruisig Hem, kruisig Hem! Het plein liep vol. Men wachtte op het ogenblik dat paus Johannes Paul...
Search document Icon - lezen - Een (on)mogelijke opdracht?
Wat zou Gods bedoeling van jouw leven zijn? Zijn doel voor jou, juist voor jou? Heeft hij wel een taak voor jou weggelegd? Een opdracht? Een missie, waarmee God jou op pad wil sturen? Maar, wil j...
Search document Icon - lezen - Gods Geest werkt - ook gestructureerd - L.E. Leeftink
EÚn dag voordat Gods Geest werkte in de IJsselhallen te Zwolle, vergaderde de Generale Synode op vrijdag 1 april over een aantal technische onderwerpen, zoals het vaststellen van de Huishoudelijke Regeling, van de instruktie voor het financieel beleid en het aannemen van een communicatieplan. En dit alles in het besef: ook door goede structuren werkt Gods Geest.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Bij het overlijden van Johannes Paulus II - J.H. Kuiper
Terwijl de generale synode van de gereformeerde kerken vergadert, overlijdt de paus, het hoofd van de rooms-katholieke wereldkerk. Een groter tegenstelling is bijna niet denkbaar. Zo’n synode ve...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Grootegast – Op zondag 17 april 2005, 14.15 uur zal in de Morgenster, Weegbree 9, een aangepaste dienst worden gehouden voor onze broeders en zusters met een verstandelijke beperkin...
Banned IconSamenkomsten Schiermonnikoog
Nogmaals doen wij een beroep op predikanten en broeders voorgangers om op de hiernavolgende data voor te gaan in de samenkomsten op Schiermonnikoog. Wij hebben nog een vakantiewoning beschikbaar...
Search document Icon - lezen -
Nieuw telefoonnummer Aduard - Ds. H.J.J. Pomp heeft sinds kort een nieuw telefoonnummer: het nummer is 050-4032028 Bijzondere dienst Assen - zondag 10 april, 14.3...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden.
Kort verslag van de vergadering gehouden op 16 maart 2005 in het kerkgebouw “De Morgenster” te Leeuwarden. ......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Assen
Aan de kerkenraden van de classis Assen van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Namens de raad van de Gereformeerde Kerk van Roden wordt u opgeroepen voor een vergadering van de classis Assen,...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Concert vocaal ensemble HARMONIE uit St. Petersburg.
Groningen - Zes professionele zangers, allen afgestudeerd aan het conservatorium van St. Petersburg, vormen samen het ensemble HARMONIE. Aangezien in Rusland met muziek maken geen droog br...
Search document Icon - lezen - Groots concert kinderkoor Jong Leven
Grootegast - Kinderkoor Jong Leven olv. Martin Nanninga geeft op D.V. 16 april om 19.45 uur een groot concert in de Morgenster kerk. Op deze avond wil het inmiddels 65 kindere...
Search document Icon - lezen - Jaarvergadering
Bunschoten - Vereniging Samen Alleen (vereniging voor jonge weduwen en weduwnaars), houdt op zaterdag 9 april, aanvang 10 uur, in de Chr. Geref. Kerk "De Fontein" Bikkersweg 7, haar...
Search document Icon - lezen - Kinder-Sing-in
Zuidhorn - Op zondag 10 april is er D.V. weer een sing-in in “de Rank” te Zuidhorn. Wij hebben een speciaal programma voor de kinderen onder het thema “Niemand is als jij”. Alle...
Search document Icon - lezen - Koffieochtend
Schildwolde - Occultisme..., de vierde dimensie..., een duistere, onzichtbare, maar werkelijke bestaande wereld. En: een gevaarlijke wereld. Hierover gaat het op de koffieochtend op 14...
Search document Icon - lezen - Marinierskapel komt naar Drachten
Uniek bevrijdingsconcert op 12 april in de Lawei. Op 13 en 14 april 2005 is het 60 jaar geleden dat de gemeente Smallingerland werd bevrijd. Het Oranje ComitÚ Drachten organiseert een kleurrijk programma om dit bijzondere feit uit de historie te gedenken. Zo kreeg het comitÚ de kans om de Marinierskapel der Koninklijke Marine naar Drachten te halen. Deze mogelijkheid heeft het comitÚ met beide handen aangegrepen. En zo kan een ieder op 12 april genieten van een sfeervol concert van de Mariniers......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Martin Zonnenberg in Drogeham.
Op D.V. zaterdag 9 april wordt er om 20.00 uur weer een orgelconcert gegeven in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Lytsewei te Drogeham Het concert wordt deze keer verzorgd door de bekende...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - De Zorg Verziekt! Wie Zorgt?
De zorgestafette in Drenthe Zuidlaren - Deze estafette is een actie om het publiek aandacht te vragen voor het belang van de zorg. Een proces van bewustwording, het op gang br...
Search document Icon - lezen - Voorlichtingsavond.
Aan alle leden van de gereformeerde kerken binnen de classis Stadskanaal. In het kader van de jaarlijkse afsluiting van het verenigingsseizoen wordt u alle hartelijk uitgenodigd voor een...
Search document Icon - lezen - Zomerschool
Moslims en het evangelie 5 dagen van intensieve bezinning, studie en ontmoeting maandag 20 t/m vrijdag 24 juni. ......