UITGAVE Kerkbode


nummer

23

datum

12-NOV-2010THEMA
Variatie in de kerk vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen -
Samen geloven in het Huis van de Vader Of je nu kerkelijk of niet-kerkelijk bent, enthousiast gelovend, of vol vragen; iedereen is welkom op een Huis van de Vader-avond. Stichting Unite in Chris...
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Vrijdag 12 november Wouterswoude, Concert Martin Mans, Ger. Kerk 'De Lichtbron, Tsjerkeloane 12 - 20.00 uur Zaterdag 13 november Ureterp, Gospelkoor 'Amphora' 25 jaar jubileumconcert, Ger. Kerk,...
Hide details for BoekaankondigingBoekaankondiging
Search document Icon - lezen -
Met beide benen op de grond Een bundel met een aantal bijdragen van zowel protestantse als Rooms-katholieke auteurs. Het vormt als geheel een balans van de verhouding van Rome- Reformatie. Aan de...
Hide details for BoekbesprekingBoekbespreking
Search document Icon - lezen -
Wie heeft dit alles geschapen? Uit de serie Woord&Wereld is nummer 86 verschenen met de titel Wie heeft dit alles geschapen? door P. Niemeijer. Ditmaal maakt de titel waar wat het belooft. Wie zi...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Samen kerk zijn - J.H. Kuiper
Voor mij ligt het Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, voor 2010 1. Als redacteur van de vrijgemaakte tegenhanger is het altijd interessant er kennis van te nemen. Er zijn tegelijk al een aantal verschillen. In de uitgave alleen al. Het CGK-jaarboek is een uitgave van speciale deputaten daarvoor, die dus verantwoording afleggen aan de synode. Een viertal mensen is aangewezen om het uit te geven. Ook in de opzet zijn er verschillen. Mijn jaaroverzicht is meer beschouwe......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
De Gereformeerde Kerk (v) in Wijnjewoude heeft op 7 november voor het laatst een eredienst in haar kerkgebouw aan de Merkebuorren 91 gehouden. Na ruim 65 jaar is de kerkelijke gemeenschap te klei...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen -
Classis Groningen Kort verslag van de vergadering van classis Groningen d.d. 21 oktober 2010 De kerk van Groningen-Oost is samenroeper van de classisvergadering. Na opening en constituering, beha...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen -
Weerwoord Weerwoord is een bundel preken over de 52 Zondagen van de Heidelbergse Catechismus. De toegankelijk geschreven preken bieden lezer en hoorder handvatten voor de toepassing van het eeuwe...
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - De schijnwerper op God - G.O. Sander
Psalm 150 is een psalm die we graag zingen in de kerk. Het is eigenlijk een felle schijnwerper: alle licht valt in deze psalm op God. En dat is nou precies de bedoeling van het zingen in de kerk.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Liturgie in een verzorgings- en verpleeghuis - F. Folkerts
Wat is liturgie eigenlijk? Vˇˇrdat ik in mijn huidige functie kwam, dacht ik eigenlijk alleen aan kerkdiensten, erediensten op zondag. Het heeft te maken met eredienst voor God en mensen, ontmoeting tussen God en Zijn volk, met zingen en bidden, met eerbied en emoties.......
Search document IconText Icon - lezen - Variatie in de kerk - G.O. Sander
Kerken en (kerk)mensen hebben helaas een wat saai en stoffig imago. Ze werden en worden gezien als mensen met keurig gekamde haren, die steeds met een bijbel onder de arm lopen en de hele dag ernstig kijken. Lachen is hen verboden! Ze zijn vaak niet van deze wereld en lopen steeds een beetje achter bij de rest van de samenleving(denk maar aan de mode). En dan die kerkdiensten waar ze naar toe gaan: die zijn vaak zo saai en zo weinig inspirerend. Een uur (of langer) stil zitten op een harde houte......
Hide details for VoetlichtVoetlicht
Search document Icon - lezen - Oorlogsgravenstichting Een stichting om eens bij stil te staan! - S. van Oostrum
Onder de aanhef van de Oorlogsgravenstichting staat te lezen: 'Opdat zij met ere mogen rusten'. Ook in Groningen, Friesland en Drenthe zijn er diverse plaatsen waar oorlogsslachtoffers begraven liggen. Goed om daar eens bij stil te staan.......