UITGAVE Kerkbode


nummer

15

datum

15-APR-2005THEMA
Bevrijd! vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - In Christus strijden - Arie v.d. Vugt
Hoe sta je sterk tegenover de duivel? Hoe blijf je overeind als je onder zijn vuur komt te liggen? Hoe houd je het vol? Paulus zegt: Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. En trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - ‘Vrij zijn in Christus’ - Gert Hutten
Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God!" (1 Korinthiërs 1:24) Om meer dan één reden is dit voor mij een zeer geliefd onderwerp. Allereerst ervaar het ik het zelf als een fantastische zegen van God door Christus dat ik bevrijd ben. Verder ben ik zelf steeds op zoek naar woorden om het evangelie zo te verkondigen dat gelovigen en niet gelovigen het begrijpen. Vrijheid is dan een prachtig woord, omdat iedereen verlangt naar vrijheid. Veel mensen in Nederland ervaren ee......
Search document IconText Icon - lezen - ‘Vrij zijn in Christus’ - O. Bottenbley
‘Waar de Geest des Heren is, is vrijheid’ Er is mij gevraagd om met jullie na te denken over het thema ‘Waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid’. Dit is gehaald uit 2 Cor. 3. Ik wil graag vanaf vers 4-18 met jullie lezen, en het gaat dan om vers 17: De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. Vanaf hoofdstuk 3:1 is Paulus bezig om een bepaalde structuur neer te zetten en te komen tot dit vers, uitlopend op vers 18. Want de Heilige Geest wil mensen vrij maken en dat......
Search document Icon - lezen - Gods Geest werkt - Corné Alderliesten
Een veemarkthal vol met 2500 broeders en zusters die het ene loflied na het andere zingen. En die van jong tot oud verlangen naar bijbels onderwijs over het werk van Gods Geest. Op een doordeweekse zaterdag in april. Dat maakt indruk.......
Search document Icon - lezen - Vlag uit voor de Nieuwe Bijbelvertaling!- L.E. Leeftink
De synode spreekt haar dankbaarheid uit voor het geschenk van de Nieuwe Bijbelvertaling. Zij draagt deputaten op om een besluittekst voor te bereiden waardoor op korte termijn de NBV wordt vrijgegeven voor gebruik in de kerken. In dat besluit worden kerken en kerkleden opgeroepen om vanuit een positieve intentie hun bijdrage te leveren aan het door het Nederlands Bijbelgenootschap aangekondigde proces van evaluatie en revisie.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Eén van tweeën - J.P. van der Wal
Uit de Wekker knipte ik het volgende stukje van J.W. Maris… ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Charles and Camilla - J.H. Kuiper
Onze eigen synode vergaderde over trouwen na echtscheiding en in dezelfde tijd trouwde de gescheiden prins Charles, uit Engeland met zijn oude liefde Camilla. Genoeg aanleiding om een vergelijking te maken. Kunnen wij wat leren van de manier waarop de Church of England omgaat met hertrouwen van gescheiden mensen? ......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Hoogezand - D.V. zondag 24 aprilwordt in de middagdienst een aangepaste kerkdienst gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze dienst wordt gehouden in de geref. Kerk...
Search document Icon - lezen - Uitnodiging
Garrelsweer – uitnodiging voor oud-leden van de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt). De gemeente in Garrelsweer zal op 1 mei 2005 ophouden te bestaan. Graag willen we oud-leden in de gelege...
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Zuidhorn – G.A. den Broeder te Pernis-Albrandswaard. Intrede Assen-Marsdijk (wijk west)- Zondag 17 april, 8.45 uur (De Voorhof): bevestiging ds. H. Geertsm...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Aan de raden en classeskerken in het particuliere ressort Drenthe.
Hierbij de voorlopige agenda van de PS 2005 die in 2e zitting bijeen zal komen op donderdag 2 juni 2005 D.V. en de classes worden verzocht z.s.m. de voordrachten voor de diverse deputaatschappen...
Search document Icon - lezen - Concept agenda voor de classis Groningen van 28 april 2005.
1. Opening namens de samenroepende kerk Groningen-Oost. 2. Rapport over het onderzoek van de geloofsbrieven en de presentielijst. 3. Constituering van de vergadering. 4. Vaststelling van de agend...
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de Classis Appingedam
Gehouden op 10 maart 2005 in de Gereformeerde Kerk te Delfzijl. ......
Search document Icon - lezen - Voorlichtingsavond.
Aan alle leden van de gereformeerde kerken binnen de classis Stadskanaal.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Oranje- en Bevrijdingsavond op 22 april.
Groningen -Het is in de maand april 60 jaar geleden dat wij hier in het Noorden door de Canadezen en de Polen werden bevrijd. Bovendien is het op 30 april 25 jaar geleden dat Koningin Beat...
Search document Icon - lezen - Oranjeconcert
Drachten- Opzaterdag 30 april 2005 (Koninginnedag) organiseert de Stichting Oranje Comité Drachten weer een Oranjeconcert in de Oase aan de Ringweg te Drachten. Dit uiteraard mede va...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Mussel – Vrijdag 22 april aanstaande hebben we weer een orgelconcert in Mussel. Koos Tillema uit Kampen zal onze gastorganist zijn. Hij heeft in 1998 het openingsconcert gegeven, toen we...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert in de Kandelaarkerk
Stadskanaal – Op 22 april a.s. om 20.00 uur zal de organist Sietze de Vries uit Noordhorn een bijzonder concert geven op het Van Vukpen-orgel. Het instrument zal dan ánders overkomen dan...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert in De Kandelaar
Assen - Op 30 april ’05 de avond van Koninginnedag geeft organist Bert Duijst uit Hasselt een concert op het orgel van kerkgebouw De Kandelaar aan de Oude Molenstraat. Aanvang: 20.00...
Search document Icon - lezen - Populair concert
Damwoude- Op D.V. zaterdag 16 april om 20.00 uur zal een vijftal musici een concert gegeven in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hoofdweg te Damwoude. Het concert wordt deze...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Bijzondere gebeurtenis in Heerenveen
Op zaterdagavond 9 april jl. had er in de Gereformeerde kerk te Heerenveen een bijzondere gebeurtenis plaats: aan een tweetal broeders dat gedurende een lange reeks van jaren zorg had gedragen vo...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten (GKV) Ameland
Dringende en herhaalde oproep om voorgangers (predikanten of preeklezers) voor de samenkomsten op de zondagen, 1, 5, 8, 15, 22 en 29 mei en 12 en 26 juni. Ook de maanden juli, augustus, se...