UITGAVE Kerkbode


nummer

41

datum

29-OKT-2004THEMA
De Nieuwe Bijbel Vertaling vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Luther over de bijbel - Matthijs Haak
De bijbel ontdekken Dertig jaar geleden las niemand de Bijbel. Het was een onbekend boek. Op mijn twintigste had ik er nog nooit één gezien. Ik wist niets van de profeten, van het evangel...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - De Reformatie: nieuwe Bijbelvertalingen - H. Veldman
Vanaf 1517 breekt met het protest van Maarten Luther tegen de aflaathandel de Kerkhervorming in Duitsland door, al spoedig gevolgd door de Reformatie van Huldrych Zwingli in Zwitserland. Vanaf dat moment is er geen twijfel aan of mét die kerkvernieuwing is ook het startschot gelost voor de vertaling van de Bijbel in de taal van het volk. De Reformatie staat immers bekend als een vernieuwingsbeweging die niet alleen getuigt van Sola Gratia en Sola Fide (alleen door genade en door geloof), maar oo......
Search document Icon - lezen - Groeten uit Dehra Dun - Saskia Houtman
Saskia Houtman woont met haar man en hun kinderen Tabita en Ludger in India. In haar derde nieuwsbrief vertelt ze ons over het schoolleven in India. Tabita gaat van 8.00 uur tot 13.00 uur naar de Indiase school en krijgt thuis Nederlandse les met behulp van materiaal van de Westerse school.......
Search document Icon - lezen - Vierde gebod en de zondag -
Handreiking rapport deputaten Amersfoort 2005......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Kerk als randversiering - J.P. van der Wal
In het blad Confessioneel doet G.W. Marchal verslag van een reis naar Canada. De inhoud spreekt voor zichzelf.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Helder licht op de zondag - J.H. Kuiper
Een paar jaar geleden werd een prijs uitgeloofd voor wie helder zou bewijzen dat de zondag in de plaats van de sabbat gekomen is. Inmiddels hebben de deputaten voor de zondagsviering hun werk gepubliceerd 1. Kunnen zij het indienen bij de stichting die zich inzet voor de oudtestamentische sabbat met een kans om de uitgeloofde prijs in ontvangst te nemen? Nee. Brengen zij ons verder in het gesprek met elkaar: ja.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst:
Stadskanaal - D.V. zondag 7 nov. wordt in de middagdienst van 14.30 uur een aangepaste kerkdienst gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze dienst wordt gehouden in "de Kan...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog.
Wij proberen rond de kerst dit jaar samenkomsten op Schiermonnikoog te houden. Daarom deze oproep om voorgangers voor zaterdag 25 dec.(10.00 uur) en zondag 26 dec.(10.00 en 19.00 uur). Bent u dan...
Search document Icon - lezen -
Nunspeet – Met ingang van 1 oktober is ds. H.D. Bondt voor veertig procent werkzaam voor de kerk te Heerde. Daarnaast blijft hij werkzaam voor de gemeente te Nunspeet. Voorbede voor een...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Concept agenda vergadering classis Assen op donderdag 4 november 2004 om 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk te Hooghalen. ......
Hide details for Column zijlichtColumn zijlicht
Search document Icon - lezen - Concert Black Gospel
Zuidhorn - Het is al een traditie: Voor de 7e keer organiseert gospelkoor Rejoice uit Zuidhorn een workshop black gospel. Zingen in de stijl van Amerikaanse zwarte kerken. 2 en 4 november zi...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Bachmotetten en orgelconcerten
Het HoraS Kamerkoor geeft binnenkort een serie concerten in de regio Oost-Groningen en Noord-Drenthe. Op het programma staan drie mooie Bachmotetten. Het kamerkoor zingt onder de bezielende leid...
Search document Icon - lezen - Herdenking Hervormingsdag 31 oktober 2004
Ulrum - U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse herdenkingsdienst. Deze zal zijn in de Ned. Herv. Kerk, op zondag 31 oktober, 's avonds om half 8. De drie plaatselij...
Search document Icon - lezen - Koffieochtend.
Schildwolde:Donderdag 18 november 2004: Koffieochtend. Spreekster: Willy Bakker met als thema: Bouwen aan vertrouwen -vertrouwen in relaties-. Aanvang: 09:15 uur. Locatie: De...
Search document Icon - lezen - Orgel- en panfluitconcert.
Assen - Op vrijdag 29 oktober a.s zal in de Voorhof te Assen een orgel en panfluitconcert plaatsvinden van trio Avanti.. De leden van dit trio bestaan uit Martin Mans orgel, Liselotte Rokyt...
Search document Icon - lezen - Samen zingen met Praiseband XING.
Assen - Als de Here het wil gaan we ZATERDAGAVOND 13 NOVEMBER samen zingen met praiseband “XING”. XING uit Hattem bestaat uit 22 enthousiaste mensen. Samen verzorgen zij het prog...
Search document Icon - lezen - Sing-in en ontmoetingsavond
Ureterp - Zondag 31 okt. is er een speciale zang- en ontmoetingsavond in de Geref. Kerk (Vrijg.) aan de Feart. Samen willen we door het zingen van Christelijke liederen God de lof en de eer...
Search document Icon - lezen - Vergadering kringbestuur de Fivelstreek
Ten Post – Op 9 november 2004 wordt de halfjaarlijkse vergadering gehouden. Gastspreker deze avond is Ds. G.F. Overweg uit Schildwolde, met als onderwerp: Huwelijk of samenwonen? Aan...
Search document Icon - lezen - Verzoek- improvisatieconcert
Voor iedere 15e bezoeker een gratis CD! Mussel - Op vrijdagavond 5 november a.s. zal er in Mussel een “verzoek- improvisatieconcert” worden gegeven op het orgel van de Gereformeerde Kerk d...
Search document Icon - lezen - Vrouwenochtend Zuidbroek
Onderwerp Grenzen Thuis met je kinderen of man. Op het werk met je collega’s. In de tuin met de buurvrouw. Iedereen heeft er mee te maken: grenzen. Maar wat zijn precies grenzen en w...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Congres Gereformeerde Bijbelstudiebond
De Gereformeerde Bijbelstudiebond organiseert in samenwerking met Deputaten Bijbelvertaling en met medewerking van het Nederlands Bijbelgenootschap een werkcongres. Dit congres zal D.V. plaatsvind...
Search document Icon - lezen - Kerkdienst Christelijke Gereformeerde Kerk te Delfzijl in teken van Dankdag, woensdag 3 november, radio 747AM, 19.00 uur
In veel kerken wordt op 3 november Dankdag voor gewas en arbeid gevierd. Dan wordt God gedankt voor wat Hij geeft. Het land bracht oogst op en onze handen en hoofden hebben kunnen werken. In de ke...
Hide details for SignalementSignalement
Search document Icon - lezen - ERIK POMP - Nelleke Kemps-Stam
De gemeente van Aduard bracht een beroep uit op ds. H.J.J. Pomp (34) uit Vrouwenpolder. In haar roman Zonder genade noemt Renate Dorrestein Aduard ‘..een vlek in het Groningse platteland’...