UITGAVE Kerkbode


nummer

25

datum

18-JUN-2004THEMA
Het ambt van predikant vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De Kandidaat - Nelleke Kemps
Ze vouwt haar oude handen en wacht op zijn gebed. Hij denkt: ze zou mijn oma kunnen zijn. Wat moet je bidden voor een weduwe van tachtig die aan het einde van de pelgrimsreis gekomen is? Hij legt...
Search document Icon - lezen - De vrijgemaakten en de verzorgingsstaat - Bastiaan van der Wal
Op dit moment maken we in Nederland de afbraak van de zogenaamde verzorgingsstaat mee. Een verzorgingsstaat is een samenleving waarin de overheid ‘zorg draagt’ voor het welbevinden van haar burgers. De overheid stelt zichzelf garant voor het collectieve sociale welzijn van haar burgers door middel van sociale verzekeringen en voorzieningen. Hier zijn we vandaag de dag volledig aan gewend. Hierdoor zou je haast vergeten dat de huidige verzorgingsstaat nog niet eens zo lang bestaat. Ze is zelfs no......
Search document IconText Icon - lezen - Eerste-jaars - R.M. Meijer
In het kader van het thema van de maand: predikantschap en alles wat er mee samenhangt, had ik via de mail contact met een viertal studenten aan de Theologische Universiteit in Kampen. Er wordt over het ambt van predikant, wat er goed gaat, en wat juist niet, heel veel gezegd en geschreven. Hoe kijken studenten eigenlijk tegen het predikantschap aan? Ik legde een aantal vragen voor aan Bart, Rik, Lucas en Paul, eerstejaars in de ThUK.......
Search document Icon - lezen - Meditatie ‘Huize hart’ - A.J. Haak
‘Opdat Christus door het geloof in uw harten woning make’ Ef.3:17a ......
Search document IconText Icon - lezen - Ten diepste is het een eenzaam beroep De leerschool van de eerste gemeente - Nelleke Kemps - Stam
Ds. Willem de Graaff kwam niet helemaal onbevooroordeeld de pastorie in. Als domineeszoon heeft hij zijn vader altijd aan het werk gezien. Dat heeft naast voordelen ook nadelen. Je wordt ongewild toch beďnvloed. Willem heeft inmiddels bijna vijf jaar ervaring kunnen opdoen in Drogeham. Kwam hij daar aan met slechts de kennis van de opleiding, bij zijn vertrek naar Middelstum heeft hij meer bagage in zijn koffer.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Doop - J.H. Kuiper
Vrijdag 11 juni is onze toekomstige koningin gedoopt. Zo staat dat kleine meisje voorgesorteerd. Gelukkig heeft ze nog geen enkel besef van haar toekomst. Deze week wil ik naar aanleiding van die gebeurtenis een paar opmerkingen maken. ......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Oproep aan dominees en preekvoorzieners
Voor een correcte weergave van de preekbeurten is het van groot belang dat alle wijzigingen tijdig doorgegeven worden. Het komt geregeld voor dat een dominee voor twee plaatsen gelijktijdig op...
Search document Icon - lezen - Sing-in
Zuidhorn - Op zondag 20 juni is er weer een sing-in in kerkgebouw “De Rank” . We willen dan samen zingen onder het thema “Dicht bij U”. Wij willen dat ook elke keer weer samen...
Search document Icon - lezen -
Gezamenlijke kerkdiensten Sneek - Elke 1e en 3e zondagmiddag van de maand, tot het eind van het jaar, is er een gezamenlijke kerkdienst van GKV en CGK om 17.00 uur . Deze die...
Search document Icon - lezen -
Adreswijzigingen Middelstum – 1e scriba, voor alle vertrouwelijke zaken/stukken: E. Compaan, tel: 0595-552864. 2e scriba, voor alle overige zaken/stukken: J. v.d. Ploeg, tel: 0595-...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Kort verslag van de Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken in Fryslân bijeen op woensdag 26 mei 2004 te Leeuwarden......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Seizoensafsluitingsconcert
Grijpskerk - Kinderkoor Jong Leven o.l.v. Martin Nanninga gaat samen met gemend koor Zingend Geloven o.l.v. Piet Bouwkamp vanavond 18 juni een groot concert geven om daarmee dit seizoen af...
Search document Icon - lezen - Taxatie en inkoopdag van oude en antieke boeken
Dokkum - Zaterdag 19 juni a.s. wordt er een taxatie / inkoopdag van oude en antieke boeken, prenten en ansichtkaarten gehouden in onderzaal van de Grote of Sint Martinuskerk, Op de Fetze 1...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Kerkdienst Christelijke Gereformeerde Kerk Maassluis via de radio zondag 20 juni, 747AM, 17.02 uur
Op 20 juni wordt via de radio een kerkdienst uitgezonden van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Maassluis. Voorganger ds. J.W. Schoonderwoerd preekt over het thema ‘Een christenvervolger leer...
Search document Icon - lezen - Toch nog theologie studeren?
Je hebt al langer theologie willen studeren. Maar het is er nooit van gekomen. Of je voelt juist de laatste tijd de roeping op je afkomen om predikant te worden. Maar het lijkt nu te laat. Want G...