UITGAVE Kerkbode


nummer

48

datum

22-DEC-2006THEMA
In blijde verwachting vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Blijven verlangen - Jan Kuiper
Alweer de laatste kerkbode van het jaar. Prachtig dat zoiets mogelijk is. Jaargang na jaargang verschijnt dit hulpmiddel. Ook alweer het laatste nummer van een serie van 4 waarop geprobeerd is om het thema verwachting te laten doorklinken in een aantal onderwerpen.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Het kerstverhaal van Matteüs
De boeken van het Oude en Nieuwe Testament vormen een eenheid. Er is één boodschap van God. Het betekent niet dat ze gelijk zijn. Ieder Testament heeft iets eigens. Die eenheid van Gods Woord, da...
Search document Icon - lezen - Verlangen naar de tweede advent - Jan Kuiper
Collega Leeftink stuurde me een verhaal toe over de verjaardag van Jezus. Het circuleert via mailtjes, zonder nadere vermelding wie het gemaakt heeft. Misschien hebt u het daarom al gelezen; misschien ook niet. Het geeft in ieder geval een goede introductie op het onderwerp van dit tweede artikel: verlangen naar de tweede advent. Je moet het natuurlijk niet lezen als nieuwe openbaring van hem, maar als een stuk van iemand die zich probeert voor te stellen wat de Leidsman van ons behoud zou vind......
Search document Icon - lezen - Waarom wil Jozef in stilte van Maria scheiden? - L.E. Leeftink
Die vraag komt naar voren, als we in Matteüs het geboorteverhaal van de Here Jezus lezen. Wij denken dan haast vanzelfsprekend, dat Jozef van Maria wil scheiden, omdat hij merkt, dat ze een kind verwacht, dat níet van hem is. Want langzaam en martelend dringt de verschrikkelijke werkelijkheid tot Jozef door: Maria is in verwachting. Ze krijgt een kind waarvan hij de vader niet is. En Maria kan er niet over spreken. Het geheim blijft voor Jozef onoplosbaar. Dat maakt het voor hem zo moeilijk.......
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda vrijdag 22 december Kantens, Kerstmuziekavond G.G.K. ‘Deo Dicatus’ met samenzang en muziek, Geref. Kerk - 19.45 uur Uithuizen, Kerstconcert met samenzang doo...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - De kerstman - L.E. Leeftink
De laatste tien à vijftien jaar lijkt Sinterklaas concurrentie te krijgen van de Kerstman. Die deelt namelijk ook cadeautjes uit. Daarover kwam ik een aantal jaren geleden een interview tegen van een meisje van 13. Aan haar werd ge­vraagd: "Vind je dat er met Kerst cadeautjes uitgedeeld moeten worden?" Haar ant­woord was: "Sinterklaas is voor mij het feest van surprises en cadeautjes. Je neemt el­kaar met een paar gedichten in de maling, maar er zit verder geen christe­lijke gedachte achter. Als......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
beroepen Veenendaal-Oost: H. Folkers (miss. predikant voor Spakenburg-Zuid), die dit beroep heeft aangenomen. Ds. Folkers blijft missionair predikant in Congo. Eemdijk: kandid...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Brassband Heman
Zuidwolde - Op vrijdag 22 december a.s. geeft Brassband Heman Zuidwolde o.l.v. dirigent Sietse Hamersma weer haar jaarlijkse kerstconcert. Dit concert vindt plaats in de Gereformeerde K...
Search document Icon - lezen - Kerstnachtdienst
Leeuwarden - In de "Morgenster", vrijheidsplein 1 zal er zondag 24 december om 20.00 uur een kerstnachtdienst gehouden worden. Ds. J.J. Verwey zal hierin voorgaan. Het thema is 'Hoer...
Search document Icon - lezen - Kerstspecial
Frieschepalen - Op zondagavond 24 december 2006 bent u van harte welkom in de Ger. Vrijg. kerk "De Paedwizer" aan 't Paed 1. Deze avond zullen er veel opwekkingsliederen en traditone...
Search document Icon - lezen - Traditioneel kerstconcert
Middelstum - Traditioneel kerstconcert op zaterdagavond 23 december in de NH-Hippolytuskerk. Ook dit jaar laten de zeven jonge vrouwen van Focaliber een veelzijdig repertoire horen....
Search document Icon - lezen - Urker Mannen Ensemble
Zuidhorn - Alweer voor de 4e keer zal het U.M.E een nieuwjaarsconcert geven op dinsdag 9 januari 2007 in "De Rank ",aanvang 20.00 uur. Het koor staat o.l.v. Pieter Jan Leusink. Marti...
Search document Icon - lezen - Zingen in Niezijl
Niezijl - Op 14 januari hopen we weer een zangavond te houden. Deze keer in de Ned. Herv. Kerk aan de Hoofdstraat. Medewerking wordt verleend door het zingend gezin 'de Rietzangers'...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Cursus Bijbellezen (OT)
Winsum - vanaf 11 januari wordt de cursus ‘Bijbellezen’ gegeven. Het gaat om een cursus waarin in 10 stappen het hele Oude Testament wordt doorgelopen. Docent van deze cursus is domie Ja...
Search document Icon - lezen - Van brand tot heropbouw
Harlingen - 23 december 2004 was voor ons als leden van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Harlingen een dramatische dag. Door een felle brand brandde ons kerkgebouw aan de N.O. Singel...
Search document Icon - lezen -
Gemeentestichting Amsterdam in nieuwe fase: Kerk in bioscoop In Amsterdam gebeuren bijzondere dingen! Op verschillende plaatsen zijn initiatieven gestart tot gemeentestichting. Eén daa...
Search document Icon - lezen -
Alom klinkt het Woord in Congo Woensdag 3 januari 2007 NED. 2 10.40 – 11.05 uur (ZvK) In de ZvK-reeks Alom klinkt het Woord kunt u kijken naar een documentaire over het werk van Ne...
Search document Icon - lezen -
Zwolle-Zuid - Kerkdienst vanuit de Geref. Kerk vrijgemaakt via Radio 5 op zondag 24 december 2006, 17.02 uur. Voorganger ds. Han Hagg spreekt over het thema ‘In verwachting...’ De samenz...