UITGAVE Kerkbode


nummer

5

datum

28-FEB-2008
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen -
Synode De maand februari zal niet geheel in het teken staan van één thema. Diverse onderwerpen zullen in de loop van de maand de revue passeren. Ds. Bas (Kornhorn) en ds. Oldenhuis (em....
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - ‘…beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.’ - W.L. de Graaff (Psalm 84:11b)
Het is zo gemakkelijk en snel gezegd. De kerk is niet levend genoeg. Er mist zoveel enthousiasme en levend geloof. Voor je het weet, is meer dan de helft van de gemeenteleden afgeschreven. Geen levende christenen. Dode christenen…?......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Boekbesprekingen
100 Bijbelverhalen voor jou Een mooi boekje met 100 korte Bijbelverhalen de hele Bijbel door. Het boekje is vrij klein en heeft een dikke zachte kaft. Het is mooi geïllustreerd met veel d...
Search document Icon - lezen - De komende Generale Synode (1) Het moet anders! - J.T. Oldenhuis
Op 15 maart is het weer zover. Dan wordt de Generale Synode 2008 geopend. Deze keer in Zwolle-Zuid. De vorige was in Amersfoort-Centrum. Dat is alweer drie jaar geleden. Want eens per drie jaar komt er een generale synode (artikel 46 van de kerkorde; staat in het kerkboek; er zijn maar weinig kerken die een kerkboek hebben met de kerkorde er in! Gebruik het!). We zullen in een aantal artikelen de komende tijd aandacht geven aan deze ‘meeste vergadering‘ van onze kerken. Want alles wat daar besp......
Search document Icon - lezen - Een leer van graniet? - A. Bas
Nog even en dan zal de Generale Synode van Zwolle-Zuid 2008 officieel geopend kunnen worden. De afgevaardigden zijn inmiddels gekozen en op de website van ‘onze’ kerken is een nog steeds langer wordende lijst aan rapporten te vinden. Want de vorige synode, die van Amersfoort-Centrum 2005, heeft een flink aantal commissies (deputaatschappen) aan het werk gezet, die in die rapporten verslag uitbrengen van hun werkzaamheden.......
Search document Icon - lezen - Reisverslag Hailu Mekonnen 2-5 november 2007
Hailu Mekonnen, ‘ons’ zendingscontact uit Ethiopië, werd op 2 november ’s morgens vroeg van Schiphol opgehaald door de voorzitter van MERF Nederland, ds. Van der Laan.......
Search document Icon - lezen - Zelfstandigheid en materialisme - H. Venema
Zijn die Papua’s nu echt zulke materialisten en toneelspelers? En heeft de gereformeerd vrijgemaakte zending het er nu echt zo beroerd afgebracht: superieur, koloniaal, paternalis­tisch? Die indruk werd gewekt in de emo-documentaire over de ex-zendeling Kees van de Beek en zijn gezin, Missionary Go Home! (uitgezonden door de EO op 8 januari jl.). In tal van ingezondens op de website van de EO en van het dagblad Trouw werd korte metten gemaakt met het zendingswerk van de GKv.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Speelruimte - J.H. Kuiper
Deze week wordt onze koningin zeventig jaar. We willen haar ook op deze plaats daarmee van harte gelukwensen. Zij mag de veerkracht en de gezondheid ontvangen om haar ambt te blijven uitoefenen op een leeftijd waarop veel medenederlanders de geraniums opgezocht hebben. We hopen en bidden dat ze ook in de toekomst kracht zal mogen ontvangen voor haar speciale taken.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Assen-Zuid - Op zondag 10 februari om 15.00 uur zal er als de Here het wil een dienst met aanpassingen worden gehouden voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking in ‘De Kandelaar’, Oude Molenstraat 20.......
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog
Nu het jaar 2008 zijn intrede heeft gedaan, zoeken wij evenals vorige jaren weer voorgangers voor de D.V. te houden samenkomsten in ‘Het Dorpshuis Schiermonnikoog’.......
Search document Icon - lezen -
Beroepen Den Ham - Z.J.C. van Harten te Blije-Holwerd i.c.m. Ferwerd-Hallum Voorburg - kandidaat J.A. Francke te Zwolle...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Kort verslag van de vergadering, gehouden op 16 januari jl. in het kerkgebouw ‘De Morgenster’ te Leeuwarden.......
Search document Icon - lezen - Particuliere Synode Fryslân
Kort verslag van de PS Fryslân (eerste zitting 9 januari 2008)......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - 11e VGK-concert
Drachten - Op zaterdag 9 februari wordt om 20.00 uur in de Fonteinkerk, Kolken 89, voor de 11e keer een concert door de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici gehouden. Groot feest, dus!......
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Vrijdag 1 februari Hoogezand, Nieuwjaarsconcert Gereformeerd Mannenkoor Noord-Drenthe i.s.m. Good Music Choir SHINE uit Assen, Kerk a/d Rembrandlaan 194 - 20.00 uur Zaterdag 2 februari...
Search document Icon - lezen - Johannes Passion
Leeuwarden - Op vrijdag 14 maart zal het Koninklijk Toonkunstkoor Concordia i.s.m. barokorkest The Northern Consort de Johanes Passion van J.S. Bach uitvoeren, om 20.00 uur in de Grote- of Jocabijnerkerk.......