UITGAVE Kerkbode


nummer

47

datum

10-DEC-2004THEMA
150 jaar predikantenopleiding vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Een “eigen inrichting” van de kerken De eerste 50 jaar - W.L. de Graaff
Terugkijkend op 150 jaar ‘Kampen’, is het lastig te spreken over 150 jaar Theologische Universiteit (aan de Broederweg). De naam universiteit is slechts van recente datum. De plaats waar de colleges gegeven werden, was tot 1944 niet aan de Broederweg. Het thema: 150 jaar predikantenopleiding(en) in Kampen dekt als vlag wat dat betreft veel beter de lading. In deze bijdrage zal de aandacht vooral uitgaan naar de ongedeelde predikantenopleiding in Kampen van 1854 tot 1905. De zogenaamde “eigen inr......
Search document Icon - lezen - Lucas 1, 78a: door de innerlijke barmhartigheid van onze God - Matthijs Haak
Overwegingen bij Gods motief om het kerst te laten worden. Lezen: Lucas 1:57-80.......
Search document Icon - lezen - Mist rond het levenseinde - J.H. Kuiper
In de berichten rond het sterven van prins Bernard viel op, dat hij – na overleg met de behandelende artsen – afzag van verdere medische behandeling. Hij had niet te behandelen tumoren en zijn toestand verslechterde snel. Het einde kwam toen binnen enkele uren. Dat gebeurde in een week, waarin in Frankrijk passieve euthanasie toegestaan werd en in een tijd dat in Nederland mensen er hun bevreemding over uitspreken dat christenen zich wel verzetten tegen euthanasie, maar terminale sedatie zomaar......
Search document Icon - lezen - Prioritijd 17 december in Zuidhorn.
Wat kunt u als oudere daar mee? U mag zich hartelijk welkom weten als u zin hebt om zelf te komen! Als u de formule van Prioritijd voor u een stimulans kan zijn. Voor uw geloof en uw entho...
Search document Icon - lezen - Prioritijd 17 december Zuidhorn Voor jongeren: voor JOU dus…
Waar ligt jouw prioriteit? Hoeveel tijd besteed jij aan contact met God? Bidden en luisteren naar God, het schiet er gemakkelijk bij in. Echt GAAF …dat God jou wil laten groeien. D...
Search document Icon - lezen - UIT DE SCHOOL GEKLAPT - Nelleke Kamps-Stam
De tweede predikant die we gevraagd hebben iets over zijn studententijd te vertellen, is ds. Peter van der Laan (53). Hij was van 1978-1980 predikant in Lelystad, waarna hij tot 1988 voor de classis Axel missionaire diensten verleende in BelgiŽ. Weer terug in Nederland stond hij van 1988-1995 in Eindhoven (en even in Eindhoven-Best). Na zeven jaar predikantschap in Leiden deelt hij sinds 2002 met ds. L. Sollie de gemeente van Meppel. ......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Vrouw en ambt in de NGK - J.P. van der Wal
In een vorige persschouw gaf ik een artikel door van ds. G. van Keulen over het besluit van de NG kerken m.b.t. de vrouw in het ambt. In deze persschouw het vervolg daarop. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Prins Bernard 1912 – 2004 - J. H. Kuiper
De laatste weken waren er al zorgwekkende berichten over zijn gezondheid, maar opeens was het zover; Prins Bernard is overleden. We willen ook op deze plaats graag ons meeleven betuigen met de koninklijke familie, die binnen korte tijd zoveel te verwerken krijgt. In de kerken zal voor onze koningin en de haren gebeden zijn. En gedankt voor Gods gaven in de overleden prins. ......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Smilde –H.J.C.C.J. Wilschut te Assen-Zuid. ‘s – Hertogenbosch – G. Zomer te Amersfoort-Hoogland Bedankt voor Zwolle-Noord en Hilversum – K. de Vri...
Search document Icon - lezen -
Speciale dienst Leek - "Op zondag 12 december 2004 wordt een samenkomst in de PORTUGESE TAAL gehouden. De samenkomst wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk (vrijg), Tolberterstraat 24...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Kerst en samenzang
Leek – Op zaterdag 18 december 2004 geeft het Geref. Gem. koor “Immanuel” o.l.v. dhr. H. Heidema een kerst en samenzang in de Geref. Kerk vrijgem., Tolberterstraat 24. Medewerking...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert Brassband ImmanuŽl
Uithuizermeeden – Gereformeerde Brassband ImmanuŽl organiseert op zaterdag 18 december 2004 een sfeervol kerstconcert. De brassband heeft inmiddels een reputatie opgebouwd als het gaat om...
Search document Icon - lezen - Martin Mans geeft concert
Emmen - De bekende organist Martin Mans geeft dit jaar ook een kerstconcert op het orgel in de Goede Herderkerk in Emmen. Naast improvisaties over bekende kerstliederen vermeld het programm...
Search document Icon - lezen - Uitnodiging
Winsum - Zondag 19 december a.s. organiseert de Sing in-commissie samen met Gospelkoor Shira uit Winsum een Kerstavondzang voor jong en oud. Er zullen veel bekende kerstliederen gezong...
Search document Icon - lezen -
Groningen- Zaterdag 18 december 2004 geeft de Katholieke Oratorium Vereniging o.l.v. Chris Fictoor om 20.15 uur een kerstconcert in de Martinikerk te Groningen. Aan deze uitvoering wer...
Search document Icon - lezen -
Hasselt- Op zaterdag, 11 december, geeft Harm Hoeve zijn jaarlijkse kerstconcert op het orgel van de Grote Kerk in Hasselt. Aanvang 20.00 uur. Het programma bestaat uit diverse fantasi...
Search document Icon - lezen -
Enumatil - Gospelkoor Sjema o.l.v. Gerrit Dekker geeft een kerstconcert in de Gereformeerde Kerk , Dorpsstraat 20, Enumatil op zaterdag 18 decemberom 19.45 uur. Het belooft een avond...
Search document Icon - lezen -
Zuidhorn- Donderdag 16 december 2004 geeft D.V. het Gereformeerd Groninger Mannenkoor een kerstconcert in "De Rank", Westergast 8 te Zuidhorn. Aan dit concert zal medewerking worden...
Search document Icon - lezen -
Groningen- Vrijdag 24 december vindt in de Der Aa-Kerk te Groningen de traditionele Evensong met het Roder Jongens Koor o.l.v. Bouwe Dijkstra plaats met als titel "Festival of Lessons and C...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Digitale nieuwsbrief LITINDO en SETIA
Sinds kort verzorgt de afdeling Voorlichting van de Groninger Zendingsdeputaten (GZD) een digitale nieuwsbrief. Hierin kunt u steeds het meest actuele nieuws lezen over de verschillende project...
Search document Icon - lezen - Kerk wordt Museum
De Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) van Sneek/Koudum heeft haar gebouw aan het Kleinzand 22-24 per 3 januari 2005 verkocht aan het naastgelegen Fries Scheepvaart Museum. Om aan alle brand...
Search document Icon - lezen - Nederlands Bijbelgenootschap gedenkt erevoorzitter van de Bijbel per Maand-Club.
Haarlem - Met dankbaarheid gedenkt het Nederlands Bijbelgenootschap de erevoorzitter van zijn Bijbel per Maand-Club, Zijne Koninklijke Hoogheid prins Bernhard. Zo was de prins sinds de opri...