UITGAVE Kerkbode


nummer

37

datum

10-OKT-2003THEMA
De Heilige Geest vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for LeesroosterLeesrooster
Search document Icon - lezen - Bijbeltekstleesrooster rond het thema Jezus & en de Geest
Zondag: Want hij zal groot zijn voor de Here en wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan’ (Lk.1,15)...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - De Geest van God in het Oude Testament
I Persoon van de heilige Geest In het Oude Testament komt de Geest van God als persoon niet zo duidelijk uit de verf als in het Nieuwe. Op de meeste plaatsen waar in het Oude Testament ov...
Search document Icon - lezen - Gegrepen en gedreven G.J. van Middelkoop
Wat betekent het eigenlijk dat we gereformeerd zijn en waarom zouden we dat blijven? Dat is de vraag waarop het boekje Gegrepen en gedreven antwoord wil geven. De ondertitel Gereformeerd van gisteren naar morgen dekt de hele lading: de vraag in het woord vooraf bestaat uit een vraag naar het heden en naar de toekomst. En voor een antwoord wordt een flinke duik in het verleden genomen. De schrijver begint met een beknopt, zakelijk overzicht van de feiten en achtergronden die de geschiedenis en de......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Europa zonder christendom?
Er is nogal wat te doen geweest over de vraag of in een toekomstige grondwet voor de landen van de Europese Unie ook een verwijzing moest worden opgenomen naar het christendom als betekenisvolle factor voor de ontwikkelingsgeschiedenis van Europa. In het blad Confessioneel las ik het volgende artikel van dr. E.S. Klein Kranenburg:......
Hide details for ActueelActueel
Search document IconText Icon - lezen - Hoge bomen…
Het is weer zover. Het koningshuis staat in de belangstelling. De verloofde van een van de prinsen blijkt een besmet verleden te hebben door haar omgang met een crimineel. Alles wordt uitgepluisd. De Úne lijfwacht van de inmiddels vermoorde man spreekt de andere tegen. Is het een storm die de aanspraken op de troon van de betrokken prins wegvaagt of een storm in een glas water. Extern onderzoek moet mogelijk de oplossing bieden. Ook voor de premier hangt er veel van af. Zijn optreden in een vori......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Oproep aan predikanten en preekvoorzieners: wijzigingen doorgeven!
Zoals eerder vermeld werkt de Kerkbode nu met een geautomatiseerd systeem voor het preekrooster. Dit betekent o.a. dat een dominee niet op twee plaatsen tegelijkertijd ingevoerd kan wo...
Search document Icon - lezen -
Kerknieuws Preekverzoeken Onnen – Ds. Henk Venema, Onnen neemt voorlopig geen preekverzoeken in overweging. Adreswijziging Houten – Nieuw adres ds H. Drost, Chamaven...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconConcept agenda voor de classis Groningen van 30 oktober 2003
1. Opening namens de samenroepende kerk Hoogkerk. 2. Rapport over het onderzoek van de geloofsbrieven en de presentielijst. 3. Constituering van de vergadering. 4. Vaststelling van de agenda. 5....
Banned IconDE VOORLOPIGE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN DE CLASSIS GROOTEGAST OP 30 oktober 2003 IN DE GEREFORMEERDE KERK TE NIEZIJL . AANVANG: 19.30 uur.
1. Opening door de kerk van Niezijl. 2. Onderzoek naar de geloofsbrieven. 3. Constituering van de vergadering. In het moderamen nemen zitting ds. W.F. Wisselink (preses) en ds. K.P.A. Moedt (asse...
Banned IconKort verslag van de vergadering van de classis Leeuwarden, gehouden op 17 september 2003.
Namens de kerk te Leeuwarden opent br. F.R. Rijpma de vergadering op christelijke wijze. Alle kerken blijken wettig vertegenwoordigd te zijn; de geloofsbrief van de kerk te Harlingen bevat een dr...
Banned IconKort verslag van de vergadering van de classis Warffum van 8 september 2003 in de gereformeerde kerk te Uithuizen.
De opening wordt door de samenroepende kerk van Uithuizen op christelijke wijze verricht. Alle kerken blijken wettig vertegenwoordigd te zijn. Ds. M. Haak fungeert als preses, aangezien ds. J. Ha...
Banned IconKort Verslag van vergadering van de classis Drachten op 18 juni 2003, voortgezet op 10 september 2003
De assessor, ds. J.Kruidhof, opent de vergadering op christelijke wijze. Alle kerken blijken wettig te zijn vertegenwoordigd. Ds. Van Benthem is preses van de vergadering, ds. De Boer scriba en d...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Sing-in
Haulerwijk - zondag 12 oktober 19.00 - 20.00 uur, sing-in in de Kruiskerk Haulerwijk orgel: Rolf Janssen piano: Aurelia Baron Thema: VERWACHTEN...
Search document Icon - lezen - Jubileumconcert COV
Groningen – Op vrijdag 31 oktober a.s. hoopt de COV Groningen haar jaarlijkse concert te geven in de Oosterpoort te Groningen . Uitgevoerd zullen worden werken van Beethoven en Mendelssoh...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - 90 nieuwe liederen voor gereformeerd-vrijgemaakte kerken
Medio november zal de bundel ’ Negentig gezangen’ verschijnen, met nieuwe liederen die door de Generale Synode van Zuidhorn zijn vrijgegeven voor gebruik in de kerken. Deze liederen zijn af...
Banned IconStudiedag ‘Verklaar moslims de vrede’.
Op vrijdag 30 januari 2004 vindt in “De Bergkerk” te Amersfoort een studiedag plaats over de relaties tussen christenen en moslims. Deze studiedag is een initiatief van de Nederlandse Zendingsr...