UITGAVE Kerkbode


nummer

25

datum

20-JUN-2003THEMA
Kerk en jeugd vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - Een juichende kosmos
In psalm 148 worden we allemaal opgeroepen de Here te loven. Dat klinkt ons bekend in de oren. Geen nieuws en geen vragen. Maar als je nu eens goed luistert naar dit lied. Dan krijg je een wonder...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Banned IconAls de kerk is ingestort… Een blik op Luthers streven naar verantwoorde kerkopbouw (1)
In een korte serie artikelen willen we nagaan wat ons te doen staat om reformatie, herstel van de kerk door te voeren. De noodzaak tot reformatie gold niet alleen voor Maarten Luther en zijn tijdgenoten, maar blijft ook ónze aandacht vragen wanneer we de situatie van de kerk vandaag overzien. Het kan leerzaam zijn om bij Luther naar binnen te kijken en van hem te leren. Onze speciale aandacht gaat daarbij uit naar het verhaal Luthers inzet voor de herbouw van de kerk in de jaren voor en na 1520.......
Search document IconText Icon - lezen - De jeugdkerkbeweging: Een uitdaging voor de kerk om eigentijds, levensveranderend en inspirerend kerk van Jezus Christus te zijn!
De zaterdagavond voor Pinksteren was er bij de EO het programma ‘Otto’ te zien met als titel ‘Sloop of hoop?’ In dat programma was te zien dat Otto de Bruijne een leeg kerkgebouw bezocht dat men bezig was te slopen. Ook ontdekte hij kerkgebouwen die een heel andere bestemming hadden gekregen. Zo was een kerkgebouw omgetoverd in een supermarkt. Tegelijk ging hij op bezoek bij de eerste jeugdkerkviering van een jeugdkerk in het Groningse Zevenhuizen, die notabene in een disco werd gehouden. Ook kw......
Banned IconText IconHart voor elkaar (2)
Op 17 mei werd een jongerenconferentie in Groningen gehouden onder het thema: Hart voor elkaar. Men wilde samen nadenken over de vraag hoe je vorm geeft aan je relatie. Hoe ga je met elkaar om in je verkering, hoe ga je met elkaar om met betrekking tot seksualiteit, ga je samenwonen of ga je trouwen? Op deze conferentie belichtte de Hervormde predikant René van Loon het thema van diverse kanten. In de vorige kerkbode stond het eerste deel van zijn bijdrage. Hieronder volgt het tweede deel.......
Hide details for ActueelActueel
Banned IconDe vis uit Jona
Over geen enkel dier uit de bijbel is de laatste tijd zoveel gesproken als over de grote vis, die volgens het bijbelverhaal de profeet Jona opgevangen heeft en later weer uitgespuwd. In het blad Opbouw heeft een interessante serie artikelen gestaan over het boek Jona. De vis zou, volgens de daar ontwikkelde visie, niet staan voor de redding van Jona, maar eerder voor het oordeel over zijn onwilligheid om naar nineve te gaan. Deze artikelen laten we verder rusten om de aandacht te vragen voor een......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Terschelling – Tot half september 2003 en in de herfstvakantie worden D.V. samenkomsten georganiseerd door de Stichting Gereformeerde Vakantiesamenkomsten Terschelling. Deze worden gehoud...
Search document Icon - lezen -
Beroepen: Ommen - E.J. Oostland (derde predikantsplaats) te Smilde; Anna Paulowna – kandidaat W. Griffioen te Amersfoort. Mussel – M.E. Buitenhuis, kandidaat te Sloch...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Kerkdienst Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Eemdijk via de radio
Waar is God? Hierover gaat op zondag 22 juni de kerkdienst van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Eemdijk. Voorganger ds. Erik Dwarshuis zal preken over de vraag: ‘Waar is God?’ De samenzang wordt begeleid door organist G. Hartog. Zendtijd voor Kerken zendt de dienst om 17.02 uur uit via 747 AM. De tekst van de preek is verkrijgbaar bij Stichting ZvK, Postbus 94, 1200 AB Hilversum, tel. 035 – 6727373. Op dit adres kunt u ook geluidscassettes bestellen. Voor meer info over Zendtijd voor Kerk......
Search document Icon - lezen -
Aangepaste dienst Assen – Op zondag 22 juni zal in ‘De Kandelaar’, Oude Molenstraat 20 in Assen om 14.30 uur een aangepaste dienst worden gehouden voor onze verstandelijk gehan...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Banned IconStichting Bibliotheekfonds van de Theologische Universiteit te Kampen
Overzicht van de bijdragen per provincie 2001 en 2002......