UITGAVE Kerkbode


nummer

38

datum

8-OKT-2004THEMA
De Nieuwe Bijbel Vertaling vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Inleiding op het oktoberthema: bijbelvertaling - A.H. Driest/J.M. Haak
Geachte lezer, Voor u ligt het eerste exemplaar van 4 themanummers over ‘bijbelvertaling’. We geven het direct toe: een heel origineel thema is dat niet bij het uitkomen van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). Maar natuurlijk wel erg actueel. Daarbij komt dat we hebben gekozen voor een aanpak die u, naar we vermoeden, bijzonder zal interesseren. We leggen die dan ook in kort bestek voor u neer. ......
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Verstaat gij wat gij leest? - Matthijs Haak
Meditatie bij Handelingen 8:30. Lezen: Handelingen 8:26-39. Je hebt mensen die willen niet begrijpen. Je kunt honderd keer uitleggen wat je zegt en bedoelt, maar ze hebben wat anders in hun hoofd. Het wil er niet in. Zo een is deze EthiopiŽr niet. Uit eigen beweging schafte hij zich een bijbel aan. En tijdens de terugreis naar zijn land begon hij te lezen.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De meest gestelde vragen over de NBV - Nelleke Kemps-Stam
Op 27 oktober a.s. is het zover. Dan zal koningin Beatrix in de Rotterdamse Doelen het eerste exemplaar van de Nieuwe Bijbelvertaling in ontvangst nemen. Deze overhandiging is tevens het startsein voor de verkoop in het hele land. Alweer een bijbelvertaling? Veel mensen hebben nog steeds moeite met de vertaling van de Groot Nieuws Bijbel of de parafrase van de bijbel zoals die in Het Boek te vinden is. Waarom moet er weer een nieuwe bijbelvertaling komen? Op deze en andere vragen van ‘gewone’ m......
Search document Icon - lezen - De Nieuwe Bijbelvertaling Na ruim 10 jaar klaar voor gebruik - Henk Ruiter
Op 27 oktober 2004 is er in het Concert- & Congresgebouw De Doelen te Rotterdam een bijzondere bijeenkomst. Dan zal de officiŽle presentatie van De Nieuwe Bijbelvertaling in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin plaatsvinden. Voorafgaand aan deze gebeurtenis is er in de Grote of Sint-Laurenskerk een viering om uiting te geven aan de dankbaarheid voor de totstandkoming van deze vertaling en een zegen te vragen over de betekenis van deze vertaling voor kerk en samenleving. ......
Search document Icon - lezen - Holwerda over ‘1951’ (1) - A.H. Driest
Men is druk doende met de Nieuwe Bijbelvertaling. Twee bijbelgenootschappen hebben dit karwei op zich genomen. Een grote operatie. Een imposant gebeuren. Ook financieel. Het maken van een nieuwe vertaling is door geen kerk apart op te brengen. Soms hoor je de vraag: waarom doet de kerk dit niet in eigen beheer? En men denkt misschien aan de Statenvertaling die eeuwenlang het spreken over God heeft bepaald. Maar de naam Staten zegt hierin alles. De Staten als de overheid hebben dit betaald. Voor......
Search document Icon - lezen - Mag het ietsje meer zijn? Uplink 2004 - Nelleke Kemps-Stam
“Geloof jij in God? Waarschijnlijk geef je een positief antwoord op deze vraag. Maar houdt het daarbij op? Wat doe je eigenlijk met jouw geloof? Geef je er nog inhoud aan?” Zo begint de informatiepagina van Uplink 2004 op het internet. Wie over deze vragen na wil denken, wordt vervolgens van harte uitgenodigd op de jongerenconferentie die op zaterdag 30 oktober a.s. plaatsvindt in Zuidhorn. ......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Eťn Meester, veel leiders….. J.P. van der Wal
Het onderstaande artikel stond als column in het blad Confessioneel. De schrijver is Henk van As en hij heeft ’t over de risico’s van activisme in de kerk….. ......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Arabischtalige dienst in Rotterdam
Rotterdam – Op zondag 10 oktober 2004 organiseert de kerkenraad van Rotterdam-Stad een Arabischtalige kerkdienst in het kerkgebouw aan de Kuipersstraat. In deze dienst die om 13.00u begi...
Search document Icon - lezen - Kring Groningen- Oost
Zuidwolde - Wij attenderen u nogmaals op de lezing van 14 oktober a.s. Het onderwerp is: “Nieuwe bijbelvertaling” Spreker: Prof. J. van Bruggen uit Apeldoorn. Plaats: De gereformeerd...
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Lelystad – B. van Zuijlekom te Ridderkerk. Bedankt voor Goes – C.J. Mewe te Spakenburg-Zuid....
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis Assen
Aan de kerkenraden van de classis Assen van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Namens de raad van de Gereformeerde Kerk van Hooghalen wordt u opgeroepen voor een vergadering van de classis As...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Herdenking "Afscheiding" te Ulrum op 13 oktober 2004.
Op woensdag 13 oktober om 19.30.u. organiseert de Vereniging Historische Kring De Marne een bijeenkomst voor leden en niet leden in de Ned. Herv. Kerk te Ulrum. Op deze avond is het precies 170...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Kerkdienst Gereformeerde Kerk vrijgemaakt De Fontein te Drachten-Noord via de radio zondag 10 oktober, 747AM, 17.02 uur -
Op 10 oktober wordt via de radio een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Drachten-Noord. Voorganger ds. Roland Schipper preekt n.a.v. Prediker 4: 1 over het thema ‘’I...
Search document Icon - lezen - Looft God met trompet en fluit.
Op zaterdag 18 september werd binnen de vrijgemaakt gereformeerde kerken voor de tweede keer een landelijke praktijkdag 'ensembles eredienst' gehouden in Zeewolde. De eerste praktijkdag vond plaat...
Search document Icon - lezen - Nieuwe biografie over Hendrik de Cock
Bij uitgeverij Cedrus te Bedum verscheen het boek Hendrik de Cock – afgescheiden en toch betrokken. Auteur is drs. H. Veldman, kerkhistoricus te Zuidhorn. Het boek geeft een nieuwe levensb...
Search document Icon - lezen - Over chatten, humor en God Kunt u even bijlichten?
Display, chatten, facelift, focussen, covers, enzovoorts: allemaal nieuwe, vaak Engelstalige termen, die ons niet zo bekend zijn. In dit boekje worden ze – in de vorm van columns- nader uitgeleg...
Search document Icon - lezen - Preventieteam Eleos twaalf uur telefonisch bereikbaar
Eleos doet maandag 11 oktober a.s., als landelijke instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg, een aanbod aan slachtoffers van een ingrijpende gebeurtenis en hun omgeving. Deze dag...
Search document Icon - lezen - Wie helpt Elmira?
De diaconie van de GKV Delfzijl zoekt voor Elmira een Low Budget Kamer in Groningen. Elmira (17 jaar) behoort tot een Russisch asielzoekergezin uit GeorgiŽ, waarvan de moeder gastlid i...