UITGAVE Kerkbode


nummer

17

datum

25-APR-2003THEMA
Geloof en Psychologie vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Banned IconBij de voorplaat
De foto op de voorkant laat één aquarel zien uit een serie van 12, geschilderd door J. Maliepaard, Nederlands Gereformeerd predikant te Nijverdal. Van deze 12 aquarellen zijn prachtige kaarten gedrukt - uitgevoerd in KLEUR - waarvan 8 dubbele kaarten en 4 ansichtkaarten,. De wenskaarten zijn te koop voor € 1,75 per stuk en als set (8 stuks met uitleg) voor € 10,- De prijs voor de ansichtkaarten is € 1,- per stuk of per set van 4 voor € 3,80. Bestellen bij: H.A. Maliepaard-de Vries, tel 0548-623......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Omkijken naar de medemens
Het werk van De Wegwijzer Mensen met psychische problemen voelen zich in hun gemeente nogal eens eenzaam. Ook hun familieleden kunnen daardoor geïsoleerd raken. De weinige aandacht die deze gemeenteleden kregen, leidde in 1981 tot de oprichting van de vereniging De Wegwijzer. De doelstelling van De Wegwijzer is om mensen in psychische nood en hun familie/betrokkenen steun te bieden vanuit een christelijk perspectief. De Wegwijzer geeft geen professionele hulp of therapie. De steun die geboden w......
Search document IconText Icon - lezen - Pastoraat aan ex-psychiatrische patiënten en hun familie.
"de mensen kijken alleen maar..."......
Banned IconText IconVanuit het werkveld
Als we nadenken over het geloof en psychologie kunnen we het beste mensen aan het woord laten die uit het werkveld zelf komen. In deze bijdrage leggen we Roger Wind, hoofd geestelijke verzorging GGZ Friesland, en Martin Steendam, clusterhoofd behandeling in de GGZ te Heerenveen een aantal vragen voor die te maken hebben met het thema geloof en psychologie.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Banned IconFront of achterhoede?
Stefan Paas, evangelisatieconsulent voor de Christelijk Gereformeerde kerken in Nederland, schreef in CV-Koers het volgende over de verschuiving van het christendom in de wereld van de 21e eeuw:......
Hide details for ActueelActueel
Banned IconSneller klaar in Kampen?
De kosten van de opleiding in Kampen worden tegenwoordig streng bewaakt; enkele elkaar opvolgende synodes hebben daarover besluiten genomen. Dat spreekt voor zichzelf: alles wat daar gebeurt, wordt doorberekend aan de kerken. Dat het allemaal zo duur is, komt omdat we gekozen hebben voor een wetenschappelijke opleiding tot de dienst van het woord en dan spreekt de overheid een woordje mee: als je wetenschappelijk wilt zijn, moet je aan haar eisen voldoen.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste diensten
Classis Buitenpost - Op D.V. 27 april zal er in de Immanuëlkerk, Rijksstraatweg 23 te Noordburgum een aangepaste dienst worden gehouden voor mensen met een beperking. Voorganger is ds....
Banned Icon
Beroepbaar gesteld Hattem – Door de classis Hattem is beroepbaar gesteld: drs. A.J. Haak, Wagenweg 8, 8071XD Nunspeet, Tel.: 0341-262999, e-mail: arcohaak@studenten.net . Beroe...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconKort verslag van de classis Drachten d.d. 2 april 2003
1. Namens de samenroepende kerk te Drachten-Noord opent br. J. Kielstra de vergadering op christelijke wijze. 2. De geloofsbrieven worden nagezien. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Er zi...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Bevrijdingsconcert
Drachten - op maandag 5 mei 2003 organiseert de Stichting Oranje Comité Drachten een Bevrijdingsconcert in de Oase aan de Ringweg te Drachten. Dit uiteraard vanwege de Nationale viering van d...
Search document Icon - lezen - Blijspel in 3 bedrijven, 'Veurjoar in bainen'
Ten Boer - Vrijdagavond 2 mei ’03 organiseert het oranjecomite in de Gereformeerde kerk aan de Vijverweide 26 Het bliispel in drie bedrijven “Veurjoar in bainen” Zaal open: 19.00 uur Aa...
Search document Icon - lezen - Concert Brassband Groningen en Equal Voices
Zuidhorn – Gereformeerde Brassband Groningen o.l.v. Ria Fennema en mannenkwartet Equal Voices geven op woensdag 30 april een concert in de gereformeerde kerk vrijgemaakt ‘De Rank’ aan...
Search document Icon - lezen - Oranje avond in Bedum op 30 april
Bedum - Martyriakerk, Stationsweg 16-18 Het Gereformeerd Oranje Comité presenteert u de show: Back to Vrouger Onze presentator Peter van Dijk en presentatrice Karin van ’t Hof zullen...
Search document Icon - lezen - Praiseband “ VUUR” toch naar Hoogkerk.
Hoogkerk - met een niet te blussen enthousiasme speelt praiseband “VUUR!” op zaterdag 3 mei 2003 in het Dorpshuis (in de Vensterschool) in Hoogkerk. De bandleden willen door hun manier...
Search document Icon - lezen - Voorjaarsconcert te Leens
Jeljer te Wies (treble) zingt tijdens een Voorjaarsconcert in de Petruskerk te Leens; ook wordt er meegewerkt door Brassband Heman, een koperensemble en het Christelijk Mannenkoor Leens......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - BEE - De Wittenberg: Bijbelonderwijs voor Asielzoekers
Een eerste kennismaking met BEE- De Wittenberg: Bijbelonderwijs voor Asielzoekers. Bent u/ ben jij bevriend met asielzoekers? Hebben ze u/ je verteld dat ze meer willen leren over Jezus en de Bijbel? Willen ze verder groeien in hun christelijke levenswandel en hebben ze het verlangen anderen in contact te brengen met Christus? Dan is deze cursus voor hun een echte aanrader!......
Search document Icon - lezen - Bondsdag op 15 mei
U gaat toch ook naar de BONDSDAG van de GEREFORMEERDE BIJBELSTUDIEBOND Datum : D.V. 15 mei 2003 Locatie : "De Meenthe", Stationsplein 1 te Steenwijk Thema : "WAS IK MAAR EEN...
Search document Icon - lezen - De bijbel in beeld
Studiedag......
Search document Icon - lezen - Kerkdienst Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Kampen-Zuid via de radio ’t Zal je broer maar wezen
Over deze uitspraak gaat op zondag 18 mei de kerkdienst van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Kampen-Zuid. Voorganger ds. Herman Feenstra zal preken over Jacobus, de broer van Jezus.......