UITGAVE Kerkbode


nummer

14

datum

7-APR-2006
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Thema: bijzondere geestesgaven - W.L. de Graaf / J.T. Oldenhuis
De discussies over de bijzondere geestesgaven, de invloed van de charismatische beweging, de vernieuwing door Gods Geest en de vele onderwerpen die daarmee annex zijn, zijn nog niet verstomd. Mis...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Boekbesprekingen - Corné Alderliesten
God komt je opzoeken Heb je wel eens gehad dat je iemand hebt ontmoet, misschien iemand van vroeger, en dat je vervolgens een paar dagen van slag bent, omdat je constant aan heb of haar mo...
Search document Icon - lezen - Column Als ze je niet meer geloven… - W.L. de Graaff
Wie kent ze niet. Verzorgingcentra. De predikant, de ouderling en diaken, het kind, de echtgenoot of het brusje. We komen er allemaal wel eens. Het doet pijn wanneer moeder niet meer voor zich ze...
Search document Icon - lezen - Gelukkig Gereformeerd! - A.H. Driest
Kerkelijke cultuurschok Hij is in het gebied waar onze kerkbode verschijnt geen onbekende: dominee Jasper Klapwijk uit Winsum. Voorheen Curaçao en dat is te merken voor wie zijn pas versc...
Search document Icon - lezen - GROETEN UIT DEHRA DUN - Saskia Houtman
Saskia Houtman woont met haar gezin in India. Omdat haar man Piet les geeft aan de theologische opleiding, houden ze soms contact met afgestudeerde studenten. Deze keer vertelt Saskia dat ze uitgenodigd werden door Solanki, pastor te Delhi, om de Hindoestaanse bruiloft van diens broer bij te wonen. De ceremonie werd vooral een kwestie van geduld, waarbij ze het eigenlijke moment bijna gemist hadden. ......
Search document Icon - lezen - Tweedeling in de kerk door bijzondere geestesgaven? - W. Wierenga
Onenigheid in de GKv. In de GKv heerst onenigheid betreffende de zogenaamde ‘bijzondere geestesgaven’. Het blijkt nauwelijks mogelijk te zijn daar rustig over te discussiëren in de geme...
Search document Icon - lezen - Vragen bij een wervingsactie - H. Pathuis
Leden van de Vrije Baptisten Gemeenten (VBG) in het noorden van ons land zijn behoorlijk actief in het uitnodigen van mensen voor deelname in een van hun gesprekskringen. In het verleden ging het om bijvoorbeeld bespreking van een boek van Rick Warren, getiteld Doelgericht leven. Op het ogenblik draait een nieuwe cyclus met als uitgangspunt een ander boek, geschreven onder redactie van dezelfde schrijver: Doelgericht samenleven.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Oud zeer - J.P. van der Wal
In kerkelijke kwesties en ruzies wijst broeder X en zuster Y nogal eens op een hoop ‘oud zeer’ dat er bij hen zit. Oud zeer, dat een verzoening met de andere partij vooralsnog in de weg staat. Dr. G.W. Marchal maakt er in Confessioneel behartigenswaardige opmerkingen over. Wat hem betreft gaat ‘oud zeer’ weg van oud ijzer: wég ermee! ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Verschuivende panelen - Jan Kuiper
Dingen veranderen voortdurend. Het is nog niet zo lang geleden dat het bezoeken van een MatthäusPassion van Johann Sebastian Bach lichtelijk verdacht was: zwartjassen grijpen naar glanzende i...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Oproep Terschelling
Vanaf zondag 30 april zijn er nog veel voorgangers/preeklezers nodig om de samenkomsten op Terschelling te kunnen laten doorgaan. Graag aanmelden bij: H.C. Kammeraat, tel. 0182-393521, emai...
Search document Icon - lezen -
Jubileum Monster – Op 2 april was ds. R. Heida vijfentwintig jaar predikant. Standplaatsen: Valkenburg en Katwijk (1981), Monster (1994). Beroepen te Steenwijk – C. va...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Kort verslag van de vergadering van de Classis Leeuwarden gehouden op 15 maart 2006 in het kerkgebouw “De Morgenster” te Leeuwarden.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Assen
Aan de kerkenraden in de classis,......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Concert en samenzang
Farmsum - zaterdag 22 april wordt in de NHK, Pastorie tuin 1, aanvang 20.00 uur, door gemengd koor Adorate uit Assen, m.m.v. Barokkoor uit Loppersum o.l.v. K.E. Kremer met aan het o...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert John Propitius
Assen - Op zaterdag 15 april a.s. geeft de bekende organist John Propitius uit Driebergen een Passie- en Paasconcert in kerkgebouw De Kandelaar aan de Oude Molenstraat. Het is de eerste ke...
Search document Icon - lezen - Passieconcert
Westeremden - Op donderdag 13 april vindt een passieconcert plaats in de hervormde kerk door Harda en Roelien van Wageningen (zang) en Pieter Pilon (orgel). Zij brengen het Stabat Mater v...
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor kerken
Op D.V. 9 april a.s. wordt via de televisie op Nederland 1 om 11.00 uur een kerkdienst uitgezonden vanuit de Lichtbron in Lelystad. Voorganger ds. Rob Vreugdenhil spreekt naar aanlei...
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda zaterdag 8 april Farmsum, Orgelconcert Martin Mans, Hervormde Kerk - kaartverkoop vanaf 19.15 uur Leek, Paasconcert Gereformeerd Groninger Mannenkoor, m.m.v. Focal...
Search document Icon - lezen - “It’s a good day to praise Him”
Ureterp - Gospelkoor Amfora uit Ureterp geeft op 22 april 2006 een optreden in de Gereformeerde kerk, de Feart 85. Wat kunt u die avond van ons verwachten: o.a. een aantal nieuwe lie...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Seks bespreekbaar maken in de kerk Bethelgemeente organiseert conferentie over kerk en seksualiteit
Drachten - Op vrijdag 21 april organiseert de Bethelgemeente een conferentie over seksualiteit. Doel van deze dag is kerkelijk werkers en hulpverleners te helpen bij het bespreekbaar maken...
Search document Icon - lezen - Stille week
In de week voor Pasen 2006 die in het kerkelijk jaar bekend staat als de Stille Week, worden in de stad Groningen een vijftal meditatieve diensten belegd om gezamenlijk stil te staan bij het lijd...